Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Think-and-do-tank, społeczność praktyków (Community of Pactice) i stowarzyszenie branżowe dla osób zainteresowanych rozwojem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zagadnieniem firm spolecznych (Social Enterprises), przedsiebiorczoscia spoleczna (Social Entrepreneurship), zrownowazonym rozwojem (Sustainable Development), otwartymi walutami (Open Money), ekonomią współpracy (Sharing Economy), nowoczesna filantropia (Venture Philantrophy), odpowiedzialna konsumpcja (Responsible Consumption), demokracja ekonomiczna, etyka biznesu (Business Ethic), globalna edukacja (Global Education), zielonym biznesem (Green Business), sprawiedliwym handlem (Fair Trade), dobrowolna rezygnacja z czesci konsumpcji (Voluntary Simplicity), zrownowazona i odpowiedzialna turystyka (Sustainable and Responsible Tourism), regeneracja rzeczy uzywanych (Refurbishing), alternatywnymi systemami prawa autorskiego (Creative Commons), otwartym i wolnym oprogramowaniem (Free Libre/Open Source Software), rewitalizacja miejskich przestrzeni publicznych (Placemaking for Communities), wspolpraca freelancerow (Coworking), finansowaniem przez tlum (Crowdfunding) i spolecznosci (Social Funding), innowacjami spolecznymi (Social Innovation): ciekawe pomysly, artykuly i projekty, granty, konkursy, wydarzenia, kontakty, oferty pracy...

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages require approval.
  • All members can post messages.

Message History