Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [oceanio] Samoo

Expand Messages
 • Kep Enderby
  Dankon Paulo, Ni atendos viajn sekvontajn raportojn. Restu for de Figxio! Amike Kep ... From: paul desailly To:
  Message 1 of 1 , May 30, 2000
  • 0 Attachment
   Dankon Paulo, Ni atendos viajn sekvontajn raportojn. Restu for de Figxio!
   Amike Kep
   ----- Original Message -----
   From: "paul desailly" <pdesailly@...>
   To: <oceanio@egroups.com>
   Sent: Monday, May 29, 2000 2:57 PM
   Subject: [oceanio] Samoo


   > Karaj geamikoj
   > Hodiau el Auklando mi per limakpos'to al UEA kaj AEA ktp sendis longan
   > raporton (c'i foje en Esperanto sendube plac'os al vi audi)pri novaj
   > sukcesoj ekz. en Nacia Universitato de Samoo kaj pri malsukceso. Mi
   > optimismas ke nia iniciato estos dauranta por almenau 1-2 semajnoj en la
   > c'efurbo de Polinezio danke al helpo de Bradley McDonald kaj en Apia multe
   > pli longe per profesiaj penoj de sinjorino Wendy Percival. S'ia
   > prononc-maniero superas la mian c'ar s'i estas denaska parolanto de la
   > franca kiu flue parolas 4 europajn lingvojn. S'i tenas stokon de bonaj
   > kurs-libroj kaj bonegan sintenon favore al la IL. Bedaurinde, ec' malgrau
   ne
   > malmultaj reklamoj, nur 6 homoj c'eestis mian publikan paroladon.Por 4
   tagoj
   > pro telefonlinia fiasko ne eblis al mi interkonsilig'i kun vi au depreni
   > monon el mia banko. C'iuj eksterlandanoj en Samoo simile suferis; eble la
   > problemo ankorau ekzistas. Aldone , ne plu estis je mia dispono log'igo
   kun
   > bahaa familio. La kialo simple trovig'as en la cirkonstacoj de la vivo ,
   > tute ne pro malbonaj rilatoj. Felic'a koincido kus'as en tio ke Wendy
   estas
   > persona amiko de Edna Bates kiu estas la sekretariino de UNESKO.
   > Pli poste
   > Sincere
   > Paulo
   > ________________________________________________________________________
   > Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com
   >
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > Old school buds here:
   > http://click.egroups.com/1/4057/8/_/180825/_/959576275/
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > To Post a message, send it to: oceanio@...
   > To Unsubscribe, send a blank message to: oceanio-unsubscribe@...
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.