Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Me voli solidi diske sin pretie o tre chipi.

Expand Messages
 • pracrito
  (Aiola) Mi jame havas mutce ninkusta komputero. Nune, mi volas nowitu kusto ca mutce ninkusta nonsofta disko, avu grandenso interu kwara ce naufa gigabaytoi
  Message 1 of 1 , Jun 17, 2005
  • 0 Attachment
   (Aiola)
   Mi jame havas mutce ninkusta komputero.
   Nune, mi volas nowitu kusto ca mutce ninkusta nonsofta
   disko, avu grandenso interu kwara ce naufa gigabaytoi (4-9 Gb); mi
   pagos mwenekwu dusdeka (20) euroi ca la sama kustenso grayu lokala
   moneo, witu la kustensoi je sendo jame inkludata enu la dusdeka
   euroi. La nonsofta disko devas havare perfekta funcionajo ice estare
   adaptata alu la ibeyumeykomputeroi (IBM-komputeroi).
   Miza komputorai postalo estas (nowitu interna spasoi):
   pracrito @ yahoo . es (pracrito arobo yahoo punto es).
   Miza namo estas Alehandro Habyero (Alejandro Javier).
   Gratsia.

   (Almensk)
   Je redan hava mike en bilig komputer.
   Nu, je vila en gratis eler mike bilig hard diskus, med
   storhet melan fir o nio gigabajtar (4-9 Gb); je skal betala som
   maksimum doti (20) euroar eler de sam suma med lokal valuta, redan
   inkluderad de ekspenserar med de doti euroar. De hard diskus mosta
   funksjona perfekt o mosta vara tip kompatible (IBM-kompatible).
   Min e-post er (utan indre platsar): pracrito @ yahoo . es
   (pracrito hos yahoo punkt es).
   Min nam er Alehandro Havier (Alejandro Javier). Takk.

   (Esperanto)
   Mi jam havas tre etkostan komputilon.
   Nun, mi deziras senpagan aux tre etkostan malmolan diskon,
   kun grandeco inter kvar kaj naux gigabajtoj (4-9 Gb); me pagos
   maksimume duadek (20) euxrojn aux la saman kvanton per loka devizo,
   jam inkluzivotaj la sendelspezoj per la duadek euxroj. La malmola
   disko devas perfekte bonfarti kaj gxi devas esti tipe kongrua (IBM-
   kongrua).
   Mia imejlo aux elektronika posxto estas (sen internaj
   spacoj): pracrito @ yahoo . es (pracrito arobo yahoo punkto es).
   Mia nomo estas Aleksandro Ksavero (Alexandre Xavier). Dankon.

   (Europanto)
   Ich ya habe tre barata computer.
   Alors, ich desire gratis oder tre barata hard disk, avec
   grandeur inter four et nine gigabytes (4-9 Gb); ich will pagar maxim
   twenty (20) euros oder la gemein quantity por local currency, ya
   inclosed la gastos d'envoi in la twenty euros. La hard disk muss be
   perfettamente et muss be glasnostly IBM-compatible.
   Mein e-mail è (senza spacos interna): pracrito @ yahoo . es
   (pracrito arroba yahoo punto es).
   Mein name è Al-Iskander Xabier (Alexandre Xavier). Xiexie.

   (Français)
   J'ai déjà un ordinateur très bon marché. Maintenant, je
   désire un disc dur gratuit ou très bon marché, avec une taille entre
   quatre et neuf gigabytes (4-9 Gb); je paierai au maximum vingt (20)
   euros ou la même quantité en monnaie locale. Le disc dur doit être
   parfaitement et avec compatibilité IBM.
   Mon adresse électronique est (sans espaces internes)
   pracrito @ yahoo . es (pracrito arrobe yahoo point es).
   Mon nom est Alexandre Xavier. Merci beaucoup.

   (Ido)
   Me ya havas tre chipa komputoro.
   Nun, me deziras gratuita o tre chipa harda disko, kun
   grandeso inter quar e non gigabaiti (4-9 Gb); me pagos admaxime
   duadek (20) euri o la sama quanteso per lokala devizo, kun la
   spensaji de sendado ya inkluzivota per la duadek euri. La harda
   disko devas havar perfekta stando ed esar IBM-konciliebla.
   Mea e-posto od elektronika posto esas (sen interna spaci):
   pracrito @ yahoo . es (pracrito arobo yahoo punto es).
   Mea nomo esas Aleshandre Shavyer (Alexandre Xavier). Danko.

   (Ikuso)
   mio ja haban una konputero tre barata.
   menan, mio desiran una harda disko gratisa ou tre barata,
   kon grandeso inter kuatras ei nuovas jigabaitos (4-9 Gb); mio pagon
   komo maksimo dudecas (20) euros ou la mesma kuanteso via valuto
   loka, kon las gastos de sendasiono ja inkludatas dentro las dudecas
   euros. la disko harda devan habar una estato perfekta ei devan esar
   tipamente konpatabla (ibomokonpatabla, konpatabla kon isa IBM).
   mia imeilo esan (sin espacos internas): pracrito @ yahoo .
   es (isa pracrito arobo yahoo punto es).
   mia nomo esan isula alexandro xaviero (Alexandre Xavier).
   gracios.

   (Ingliso)
   Ai hav olredi a veri chip komputer.
   Nau, ai desir a gratis or veri chip hard disk, saized bituin
   for and nain jigabaits (4-9 Gb); ai uil pei as a maksimum tuenti
   (20) euros or the seim kuantiti bay lokal kurensi, uith the sending
   kosts olredi inkluded uithin the tuenti euros. The hard disk must
   hav a perfekt state and must bi tipikali kompatible (IBM-kompatible).
   Mai imeil bi (uithaut internal spaces): pracrito @ yahoo .
   es (pracrito at yahoo point es).
   Mai neim bi Aleshandre Shavier (Alexandre Xavier). Thank iu.

   (Interlingua)
   Io jam ha un computer multo incostose.
   Ora, io desira un disco dur gratuite o multo incostose, con
   grandor intra quatro e nuovem gigabytes (4-9 Gb); io va pagar como
   maximo vinti (20) euros o le mesme amonta per moneta local, con le
   porto jam includite in le vinti euros. Le disco dur debe haber un
   stato perfecte e debe esser typicamente IBM-compatibile.
   mie e-posta es (sin spatios interno): pracrito @ yahoo . es
   (pracrito quartiero yahoo puncto es).
   mie nomine es Alexandre Xavier. Gratias.

   (Kreyòl)
   Mwen gen yon konpitè trè bon mache.
   Kounye-a m vle yon haddrav koute anyen oswa bon mache, ak
   grosè ant kat e nèf gigabytes (4-9 GB); m pa pral peye plis ven (20)
   euro oswa menm-nan lajan peyi ou, ak koute voye epi dudes euro yon.
   Haddrav-la dwe se bon estati epi dwe fè prosè nan kompitè nòmal
   (kompitè IBM).
   Imel mwen (san plas yon): pracrito @ yahoo . es (pracrito
   arob yahoo pwen es)
   M rele Alexandre Xavier. Mesi.

   (Lingua Franca Nova)
   Me ja ave un computador multe barata.
   Esta ora, me vole un disco dur sin espense o multe barata,
   con grandia entra cuatro e nove gigaotuples (4-9 Gb); me va paia
   como la plu dudes (20) euros o la cuantia mesma tra moneta local,
   con la espenses de envia ja incluida en la dudes euros. La disco dur
   debe ave un state perfeta e debe eser tipica coerente
   (ibeemecoerente, coerente con IBM).
   Me eposta es (sin spasios interna): pracrito @ yahoo . es
   (pracrito arobo yahoo punto es).
   Me nom es Alexandre Xavier. Grasias.

   (Novial)
   Me ja have computator tre chipi.
   Nun, me voli solidi diske sin pretie o tre chipi, kun
   grandeso inter quar e nin gigabytes (4-9 Gb); me sal paga kam maxim
   duanti (20) euros o li sami quantitate per moneye lokal, kun li
   postal pretie ja inkluset in li duanti euros. Li solidi diske deve
   have perfekti stando e deve es komunim IBM-kapabli.
   men elektroniki posta (e-mail) es (sin spaties interni):
   pracrito @ yahoo . es (pracrito arroba yahoo punkte es).
   men nome es Alexandre Xavier. Me danka vu.

   (Occidental-Interlingue)
   Yo ja have un computator tre módic.
   Nu, yo desira un disco dur gratuit o tre módic, con grandor
   inter quar e nin gigabytes (4-9 Gb); yo va payar admaxim duant (20)
   euros o li sam quantitá per valuta local, con li custa postal ja
   includet in li duant euros. Li disco dur debe haber un statu perfect
   e debe esser tipicmen IBM-campatabil.
   mi posta electronic (e-mail) es (sin spacies internal):
   pracrito @ yahoo . es (pracrito arroba yahoo punctu es).
   mi nómine es Alexandre Xavier. Mersí.

   (Slovio)
   Uzx ja es imat komputer velm bezdragju.
   Tper, hcem tvordju disk (?)...
   (Tekst ne gotovju: ja es potrebit velju slovar).

   (Ulango)
   Mi havan yet komputilo tre disdera.
   Nun, mi volan harda disko senpaga or tre disdera, kun mezuro
   inter kwar ay nev gigabaytos (4-9 Gb); mi pagon maksime bidek (20)
   euros or la sama kwanto per lokala kurenso, kun la spendos de
   sendaco yet inkludota en la bidek euros. La harda disko devan havi
   perfekta situo ay devan esi tipe adekwata (ibomoadekwata, adekwata
   kon IBM-komputilos).
   Mia imeylo esan (sen interna spacos): pracrito @ yahoo . es
   (pracrito arobo yahoo punkto es).
   Mia nomo esan Alexandro Xavyero (Alexandre Xavier). Dankos.

   (Volapük)
   Labob ya go nejerik nünömi.
   Nu, desirob glatik u go nejerik sirkoti düfik, greteda bevü
   fol e zul gigabeits (4-9 Gb); opelob muiko teldeg (20) könädeuros u
   dientifik mödot könäda topik, fräds desedana ya polänumons in teldeg
   könädeuros. Sirkot düfik muton läbon stadi nedöfik e muton binön
   patedo lönedik pö el IBM-nünöm.
   Obik nünömapot binon (nen ninik spads): pracrito @ yahoo.es
   (pracrito vätarobat yahoo pün es).
   Obik nem binon: el Alejandre Javyer (Alexandre Xavier).
   Danöfiko.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.