Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

voyajar a Sri-Lanka-land, traduktar kurti rakont, etp

Expand Messages
 • Darwood Horace
  Me dankar Don e Harry po vusen respondation. Yes, Don, me kelki-temp non savar ki-lok men mentum trovar se. Vu kredar justim ke on non profitar per vizitar
  Message 1 of 1 , Jan 2, 2005
   Me dankar Don e Harry po vusen respondation. Yes, Don, me kelki-temp
   non savar ki-lok men mentum trovar se. Vu kredar justim ke on non
   profitar per vizitar Sri-Lanka-land e India-land hi-temp.

   Esed ank partim ke me non saved ki-grad mali li situation esed ki-
   temp me skripted ti unesmi mesaj. Me lekted hidi ke max kam 300 (tri
   sent) moried in li urbu Pondicherry ki-lok me voled vadar. E pluranti
   mils es in Sri-Lanka-land morit. Dunk, naturim, nuli va profitar per
   vadar ti-lok hi-temp. Me non savar plus kum me va far. Forsan vizitar
   men patres in Utah e far li ski ti-lok.

   Pri li sami temum, me vol donar pekunium por helpar li povri hom kel
   ha perdar hus/haus e famili e plus, sed me non fidar les kel kolektar
   pro ke on non pov savar kanti va arivar a les kel bezonar lum e kanti
   a koruption. Mem li britani guvernantarum prendar 29% de vun donation
   si vus donar a britani charite-grup. E let vus non oblivar li skandal
   kun li 'United Way' in Amerika-land avant kelki yar. Si irge savar
   boni organization kel on pov fidar, bonvolim let vu informar me. Me
   dankar avantim.

   Harry, me traserched li inter-ret e troved kelki bon rakont hi-lok:

   http://www.short-stories.co.uk/

   Me va efortar traduktar un o du avant ke me komensar li max longi (c.
   60 pagin) _Li Ludere de Shak_ del austrian skripter Stefan Zweig kel
   me mentioned in men lasti post. Let vu diktar a me bonvolim si vu
   projetar irgum interesanti.

   Pri li inter-vokali glidation ('Y' e 'W' inter du vokal) me voled
   diktar ke on povud ank far tum kun kelki verb, exemplim INFLUAR
   (INFLUWAR, INFLUWED) e INITIA (INITIYA, INITIYED), etp. Me non savar
   si tums es max bon kun o sin li glid-liter. Quum vus altri opinar?

   Omni-kas, me kredar ke li max bon Novial esud Novial de laxi reglums
   sed non ti-grad laxi ke on non pov komprendar mutu. Si un skriptar o
   pronunsar vokablum diferantim kom me sed me rekonosar lum, tum non es
   problem. Nus Novialist pov es quasi les kels parlar spanez e portugez
   e preskau omni-temp komprendar mutu. Sed nus non va savar si tum es
   veri sin ke nus probar lum per skriptar e parlar novialez pri multi
   temums.

   David
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.