Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 129 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Flosi gekk þá að dyrum og mælti að Njáll skyldi ganga til máls við hann og svo Bergþóra. Þau gerðu svo. Flosi then went to the door and said that
  Message 1 of 1 , Feb 5, 2009
   Flosi gekk þá að dyrum og mælti að Njáll skyldi ganga til máls við hann og
   svo Bergþóra. Þau gerðu svo.

   Flosi then went to the door and said that Njall should go to (come and)
   speak with him and also Bergthora. They did so.

   Flosi mælti: "Útgöngu vil eg bjóða þér Njáll bóndi því að þú brennur
   ómaklegur inni."

   Flosi spoke, "I want to offer you passage, farmer Njall, because you (would)
   improperly burn inside."

   Njáll mælti: "Eigi vil eg út ganga því eg er maður gamall og er eg lítt til
   búinn að hefna

   Njall spoke, "I do not wish to go out because I am an old man and I am
   little prepared to avenge

   sona minna en eg vil eigi lifa við skömm."

   my sons and I do not wish to live in shame."

   Flosi mælti þá til Bergþóru: "Gakk þú út húsfreyja því að eg vil þig fyrir
   engan mun inni brenna."

   Flosi spoke then to Bergthora, "You go out, housewife, because I do not want
   you ???? will burn inside."

   Bergþóra mælti: "Eg var ung gefin Njáli og hefi eg því heitið honum að eitt
   skyldi ganga yfir okkur bæði."

   Bergthora spoke, "I was given in marriage to Njall young and I have promised
   it to him that one (fate) shall befall us both."

   Síðan gengu þau inn bæði.

   Afterwards they both went inside.

   Bergþóra mælti: "Hvað skulum við nú til ráða taka?"

   Bergthora spoke, "What shall we now undertake for a plan?"

   "Ganga munum við til hvílu okkarrar," segir Njáll, "og leggjast niður, hefi
   eg lengi værugjarn verið."

   "We will go to our bed," says Njall, "and lie down, I have long been fond of
   rest and warmth."

   Hún mælti þá við sveininn Þórð Kárason: "Þig skal bera út og skalt þú eigi
   inni brenna."

   She spoke then with the boy, Thord Kari's son, "(I) shall carry you out and
   you shall not burn inside."

   "Hinu hefir þú mér heitið amma," segir sveinninn, "að við skyldum aldrei
   skilja meðan eg

   "That you have promised me, grandma," says the boy, "that we shall never
   part while I

   vildi hjá þér vera. En mér þykir miklu betra að deyja með ykkur Njáli en
   lifa eftir."

   wished to be near you. And to me (it) seems better to die with you (and)
   Njall than live on after."

   Hún bar þá sveininn til hvílunnar.

   She carried the boy then to the beds.

   Njáll mælti við bryta sinn: "Nú skalt þú sjá hvar við leggjumst niður og
   hversu eg bý um

   Njall spoke with his under steward, "Now you shall see where we lie down and
   how I prepare us

   okkur því að eg ætla héðan hvergi að hrærast hvort sem mér angrar reykur eða
   bruni.

   because I intend never to stir from here even as smoke and fire grieve me.

   Mátt þú nú nær geta hvar beina okkarra er að leita."

   You can now guess nearly where our bones are to be found."

   Hann sagði að svo skyldi vera. Þar hafði slátrað verið uxa einum og lá þar
   húðin. Njáll

   He said so should (it) be. One ox had been slaughtered there and the hide
   lay there. Njall   mælti við brytann að hann skyldi breiða yfir þau húðina og hann hét því. Þau
   leggjast nú

   spoke with the under steward that he should spread the hide over them and he
   promised it. They both lie down now   niður bæði í rúmið og leggja sveininn í millum sín. Þá signdu þau sig og
   sveininn og fálu

   in the room and the boy lies between them. Then they blessed themselves and
   the boy and gave   önd sína guði á hendi og mæltu það síðast svo að menn heyrðu. Þá tók brytinn
   húðina og

   over their souls to God's hands (Z) and spoke it last so that people heard.
   Then the under steward took the hide and   breiddi yfir þau og gekk út síðan. Ketill úr Mörk tók í mót honum og kippti
   honum út.

   spread (it) over them and went out afterwards. Ketil of Mork took ? him
   and pulled him out.   Hann spurði vandlega að Njáli mági sínum en brytinn sagði allt hið sanna.

   He asked carefully about Njall, his inlaw, and the under steward told him
   all the truth.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.