Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 129 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Slíkar fortölur hafði hann fyrir þeim og aðrar hraustlegri. Such persuasions had he for them and others more bold. Nú taka öll húsin að loga. Þá
  Message 1 of 1 , Feb 2, 2009
   Slíkar fortölur hafði hann fyrir þeim og aðrar hraustlegri.

   Such persuasions had he for them and others more bold.

   Nú taka öll húsin að loga. Þá gekk Njáll til dyra og mælti: "Hvort er Flosi
   svo nær að hann megi heyra mál mitt?"

   Now the entire house catches fire. Then Njall went to (the) door and spoke,
   "Is Flosi so near that he may hear my speech?

   Flosi kvaðst heyra mega.

   Flosi said of himself to be able to hear.

   Njáll mælti: "Vilt þú nokkuð taka sættum við sonu mína eða leyfa nokkurum
   mönnum útgöngu?"

   Njall spoke, "Do you wish somewhat to accept a truce with my sons or allow
   some people passage?"

   Flosi svarar: "Eigi vil eg taka sættum við sonu þína og skal nú yfir lúka
   með oss og eigi

   Flosi answers, "I do not want to accept a truce with your sons and now (it)
   shall end between us and (we will) not

   frá ganga fyrr en þeir eru allir dauðir. En lofa vil eg útgöngu konum og
   börnum og húskörlum."

   go away before when they are all dead. But I will allow women and children
   and servants passage.

   Njáll gekk þá inn og mælti við fólkið: "Út skulu þeir nú allir ganga er
   leyft er. Og gakk

   Njall went inside then and spoke with the people, "They shall all go out now
   who are allowed. And you go

   þú út Þórhalla Ásgrímsdóttir og allur lýður með þér sá er lofað er." '

   out Thorhalla Asgrim's daughter and all members of the household with you
   those who are permitted."

   Þórhalla mælti: "Annar verður nú skilnaður okkar Helga en eg ætlaði um hríð
   en þó skal

   Thorhalla spoke, "Our parting, Helgi, happens otherwise than I expected for
   a while but still I shall

   eg eggja föður minn og bræður að þeir hefni þessa mannskaða er hér er ger."

   urge my father and brothers that they avenge this loss of life which is done
   here."

   Njáll mælti: "Vel mun þér fara því að þú ert góð kona."

   Njall spoke, "You will fare well because you are a good woman."

   Síðan gekk hún út og margt lið með henni.

   Afterwards she went out and a great crowd with her.

   Ástríður af Djúpárbakka mælti við Helga Njálsson: "Gakk þú út með mér og mun
   eg

   Astrid of Deep River Bank spoke to Helgi Njall's son, "You go out with me
   and I will

   kasta yfir þig kvenskikkju og falda þig með höfuðdúki."

   cast over you a woman's cloak and wrap you with a hood."

   Hann taldist undan fyrst en þó gerði hann þetta fyrir bæn þeirra. Ástríður
   vafði höfuðdúki

   He refused at first but nevertheless he did that for their pleas. Astrid
   wrapped a hood

   að höfði Helga en Þórhildur kona Skarphéðins lagði yfir hann skikkjuna og
   gekk hann út

   on Helgi's head and Thorhild, Skarphedinn's wife laid over him the cloak and
   he went out

   á meðal þeirra. Og þá gekk út Þorgerður Njálsdóttir og Helga systir hennar
   og margt annað fólk.

   between them. And then Thorgerd Njall's daughter went out and Helga her
   sister and many other people.

   En er Helgi kom út þá mælti Flosi: "Sú er há kona og mikil um herðar er þar
   fer. Takið og haldið henni."

   But when Helgi came out then Flosi spoke, "That one is a tall woman and
   large about (the) shoulders who goes there. Seize and hold her."

   En er Helgi heyrði þetta kastaði hann skikkjunni. Hann hafði haft sverð
   brugðið undir

   And when Helgi heard this he cast off the cloak. He had a sword held hidden   hendi sér og hjó til manns og kom í skjöldinn og af sporðinn og fótinn af
   manninum. Þá

   in his hand and hewed at (the) man and (the blow) came in the shield and
   (took) off the bottom point of the shield and foot from the man. Then   kom Flosi að og hjó á hálsinn Helga svo að þegar tók af höfuðið.

   Flosi came and hewed at Helgi's neck so that (it) took the head off at once.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.