Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njall 116 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Hildigunnur gekk þá fram í skálann og lauk upp kistu sína. Tók hún þá upp skikkjuna þá Hildigunn then went forward into the room and opened up her
  Message 1 of 1 , Oct 6, 2008
  • 0 Attachment
   Hildigunnur gekk þá fram í skálann og lauk upp kistu sína. Tók hún þá upp
   skikkjuna þá

   Hildigunn then went forward into the room and opened up her chest. She then
   took up the cloak then

   er Flosi hafði gefið Höskuldi. Í þeirri skikkju hafði Höskuldur veginn verið
   og hafði hún

   which Flosi had given Hoskuld. In that cloak had Hoskuld been slain and she
   had

   þar varðveitt í blóðið allt. Hún gekk þá innar í stofuna með skikkjuna. Hún
   gekk þegjandi

   kept (it) there all bloody. She went then inside into the room with the
   cloak. She went silently

   að Flosa. Þá var Flosi mettur og af borið af borðinu. Hildigunnur lagði yfir
   Flosa

   to Flosi. Then Flosi was finished eating and meat taken from the table.
   Hildigunn laid the

   skikkjuna. Dundi þá blóðið um hann allan.

   cloak over Flosi. Then showered (dried) blood all about him.

   Hún mælti þá: "Þessa skikkju gafst þú, Flosi, Höskuldi og vil eg nú gefa þér
   aftur. Var

   She spoke then, "You gave this cloak, Flosi, to Hoskuld, and I want now to
   give (it) back to you.

   hann í þessi veginn. Skýt eg því til guðs og góðra manna að eg særi þig
   fyrir alla krafta

   He was slain in this. I call God and good men to witness (Z) that I swear
   you before all (the) power

   Krists þíns og fyrir manndóm og karlmennsku þína að þú hefnir þeirra allra
   sára sem

   of your Christ and for mankind and your servants that you avenge all those
   wounds which

   Höskuldur hafði á sér dauðum eða heit hvers manns níðingur ella."

   (the) dead Hoskuld had on him or else be called the nithing? of each man
   (Z).

   Flosi kastaði af sér skikkjunni og rak í fang henni og mælti: "Þú ert hið
   mesta forað og

   Flosi threw the cloak from him and threw (it) in her face (Z) and spoke,
   "You are the greatest monster and

   vildir að vér tækjum það upp er öllum oss gegnir verst og eru köld kvenna
   ráð."

   best? that we take it up which suits all of us the worst and (these) are
   cold counsels of women."

   Flosa brá svo við að hann var í andliti stundum rauður sem blóð en stundum
   fölur sem

   Flosi turned so with (that) that he was in (his) visage sometimes red as
   blood and sometimes pale as

   gras en stundum blár sem hel.

   grass and sometimes black as hell.

   Þeir Flosi fóru til hesta sinna og riðu í braut. Hann reið til Holtsvaðs og
   bíður þar

   They, Flosi and company, went to their horses and rose away. He rides to
   Holtsvad and waits there

   Sigfússona og annarra vina sinna.

   for Sigfus' sons and his other friends.

   Ingjaldur bjó að Keldum, bróðir Hróðnýjar móður Höskulds Njálssonar. Þau
   voru börn

   Ingjald lived at Keld, brother of Hrodny, mother of Hoskuld, Njall's son.
   They were children   Höskulds hins hvíta Ingjaldssonar hins sterka Geirfinnssonar hins rauða
   Sölvasonar

   of Hoskuld the white, sone of Ingjald the strong, son of Geirfinn the red,
   son of Solvi, son of   Gunnsteinssonar berserkjabana. Ingjaldur átti Þraslaugu dóttur Egils
   Þórðarsonar

   Gunnstein berserk??. Ingjald was married to Thraslaug, daughter of Egil son
   of Thordar,   Freysgoða. Móðir Egils var Þraslaug dóttir Þorsteins tittlings. Móðir
   Þraslaugar var

   Frey's priest. Egil's mother was Thraslaug daughter of Thorstein sparrow,
   Thraslaug's mother was   Unnur dóttir Eyvindar karfa, systir Móðólfs hins spaka.

   Unn daughter of Eyving Karfa, sister of Modolf the wise.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.