Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njall 116 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Will be away the rest of the week so I won t be posting a translation on Thursday, but will resume on Monday. I had some problems with this section. Would
  Message 1 of 2 , Sep 30, 2008
  • 0 Attachment
   Will be away the rest of the week so I won't be posting a translation on
   Thursday, but will resume on Monday.

   I had some problems with this section. Would welcome any help.

   Grace

   Flosi gekk inn í stofuna og settist niður og kastaði í pallinn undan sér
   hásætinu og mælti:

   Flosi went inside into the room and sat down and cast the high seat away
   from him to the dias and spoke,

   "Hvorki er eg konungur né jarl og vil eg ekki láta gera hásæti undir mér og
   þarf ekki að spotta mig."

   "Neither am I king nor earl and I don't want to have a high seat placed
   under me and (you) need not mock me."

   Hildigunnur var nær stödd og mælti: "Það er illa ef þér mislíkar því að
   þetta gerðum vér af heilum hug."

   Hildigunn was standing near and spoke, "It is bad if you (are) displeased
   because this we did with a sincere mind."

   Flosi mælti: "Ef þú hefir heilan hug við mig þá mun sjálft leyfa sig, mun og
   sjálft lasta sig ef illa er."

   Flosi spoke, "If you (acted) with a sincere mind towards me, then (it) will
   praise (prove) itself (and) will blame itself if (it) was bad."

   Hildigunnur hló að kaldahlátur þann og mælti: "Ekki er enn mark að, nær
   munum við gangast verða áður en lýkur."

   Hildigunn laughed then with sardonic laughter and spoke, "Not is one mark to
   (it), we will become changed nearer before it ends."

   Hún settist niður hjá Flosa og töluðu þau lengi hljótt.

   She sat herself down near Flosi and they talked quietly for a long time.

   Síðan voru borð tekin en Flosi tók laugar og lið hans. Flosi hugði að
   handklæðinu og var

   Afterwards the table was set and Flosi and his crew washed. Flosi thought
   that hand towel was

   það raufar einar og numið til annars endans. Hann kastaði í bekkinn og vildi
   eigi þerra sér

   all in rags and raveled (?) on each end. He threw (it) into the basin and
   didn't want (the) towel on him

   á og reist af borðdúkinum og þerraði sér þar á og kastaði til manna sinna.
   Síðan settist

   and tore off the edge of the table cloth and dried himself there and threw
   it to his men. Afterwards Flosi sat himself

   Flosi undir borð og bað menn sína eta.

   at (the) table and bade his men eat.

   Þá kom Hildigunnur í stofuna og gekk fyrir Flosa og greiddi hárið frá augum
   sér og grét.

   Then Hildigunn came into the room and went before Flosi and stroked back
   (her) hair from her eyes and wept.

   Flosi mælti: "Skapþungt er þér nú frændkona er þú grætur en þó er það vel er
   þú grætur góðan mann."

   Flosi spoke, "You are now depressed in spirit, kinswoman, when you weep but
   still it is well when you weep for a good man."

   Hún tók þá til orða: "Hvert eftirmæli skal eg nú af þér hafa eða liðveislu?"

   She started speaking then, "What action on behalf of a slain person or help
   shall I now have from you "

   Flosi mælti: "Sækja mun eg mál þitt til fullra laga eða veita til þeirra
   sætta er góðir menn

   Flosi spoke, "I will prosecute your case to the full extent of the law or
   grant truce to those which be good men

   sjá að vér séum vel sæmdir af í alla staði."

   that we be in good honour (or redress?) in all instances."

   Hún mælti: "Hefna mundi Höskuldur þín ef hann ætti eftir þig að mæla."

   She spoke, "Hoskuld would have avenged you if he had to plead your cause."

   Flosi svaraði: "Eigi skortir þig grimmleik og séð er hvað þú vilt."

   Flosi answered, "You are not lacking in savageness and (it ) is seen what
   you want."

   Hildigunnur mælti: "Minna hafði misgert Arnór Örnólfsson úr Fossárskógum við
   Þórð

   Hildigunn spoke, "Less had Arnor Ornolf's son from Foss River Forest
   transgressed against Thord   Freysgoða föður þinn og vógu bræður þínir hann á Skaftafellsþingi, Kolbeinn
   og Egill."

   Frey's priest, your father, and your brothers, Kolbein and Egill, slew him
   at (the) Skaftafell Thing."
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  • llama_nom
   ... annars endans. MM & HP and one end had been ripped away. Compare CV nema (3), nema e-n e-u to deprive someone of something [
   Message 2 of 2 , Sep 30, 2008
   • 0 Attachment
    > Flosi hugði að handklæðinu og var það raufar einar og numið til
    annars endans.

    MM & HP "and one end had been ripped away."

    Compare CV 'nema' (3), 'nema e-n e-u' "to deprive someone of
    something" [
    http://lexicon.ff.cuni.cz/png/oi_cleasbyvigfusson/b0453.png ].
    Literally, the towel had had something taken from it at one end. This
    is 'annarr' in the sense "one [out of two]", "one [by contrast with
    the other]", as in the expression 'annarr ... annarr' "one ... the other".
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.