Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Greenland 6 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Þorfinnur karlsefni var stórauðigur að fé og var um veturinn í Brattahlíð með Leifi Thorfinn karsefni was very wealthy as to money and was during the
  Message 1 of 2 , Aug 4, 2008
   Þorfinnur karlsefni var stórauðigur að fé og var um veturinn í Brattahlíð
   með Leifi

   Thorfinn karsefni was very wealthy as to money and was during the winter in
   Brattahlid with Leif

   Eiríkssyni. Brátt felldi hann hug til Guðríðar og bað hennar en hún veik til
   Leifs svörum

   Eric's son. He quickly fell in love with Gudrid and asked for her (hand)
   but she deferred to Leif's answers

   fyrir sig. Síðan var hún honum föstnuð og gert brúðhlaup þeirra á þeim
   vetri.

   for her. After that she was engaged to him and their wedding was performed
   for them in the winter.

   Hin sama var umræða á Vínlandsför sem fyrr og fýstu menn Karlsefni mjög
   þeirrar

   At the same (time?) (there) was discussion about travel to Vinland as before
   and people urged Karlsefni much for their travel   ferðar, bæði Guðríður og aðrir menn. Nú var ráðin ferð hans og réð hann sér
   skipverja,

   both Gudrid and other people. Now plans were (made) for his journey and he
   recruited a crew for himself

   sex tigi karla og konur fimm.

   sixty men and five women.

   Þann máldaga gerðu þeir Karlsefni og hásetar hans að jöfnum höndum skyldu
   þeir hafa

   Karsefni and they made that agreement and his crew to divide all that which
   they have equally

   allt það er þeir fengju til gæða. Þeir höfðu með sér alls konar fénað því að
   þeir ætluðu að

   which they accumulated in terms of profitable things. They had with them
   all kinds of livestock because they intended to

   byggja landið ef þeir mættu það. Karlsefni bað Leif húsa á Vínlandi en hann
   kveðst ljá mundu húsin en gefa eigi.

   settle the land if they might (do) it. Karsefni asked Leif for (his) house
   in Vinland but he said of himself (he) would loan the house but not give it.

   Síðan héldu þeir í haf skipinu og komu til Leifsbúða með heilu og höldnu og
   báru þar upp

   After that they steered the ship to sea and came to Leif's house safe and
   sound (hale and hearty) and carried their hammocks up there.

   húðföt sín. Þeim bar brátt í hendur mikil föng og góð því að reyður var þar
   upp rekin,

   Quickly a great and good catch fell to their lot, because a finner whale was
   driven ashore

   bæði mikil og góð, fóru til síðan og skáru hvalinn. Skorti þá eigi mat.
   Fénaður gekk þar á

   both large and good, afterwards (the) went to (it) and cut up the whale
   (nominative??). (The) livestock went up ashore

   land upp en það var brátt að graðfé varð úrigt og gerði mikið um sig. Þeir
   höfðu haft með sér griðung einn.

   and it was quickly that an uncastrated male became aggressive and made a lot
   of noise. They had had with them one bull.

   Karlsefni lét fella viðu og telgja til skips síns og lagði viðinn á bjarg
   eitt til þurrkanar.

   Karlsefni had wood felled to cut for? his ship and laid the wood on a
   certain cliff to dry.

   Þeir höfðu öll gæði af landkostum þeim er þar voru, bæði af vínberjum og
   alls konar veiðum og gæðum.

   They had all profitable things from their choice of land that there were,
   both of grapes and all kinds of fish and game and profitable things.

   Eftir þann vetur hinn fyrsta kom sumar. Þá urðu þeir varir við Skrælingja og
   fór þar úr

   After that the first winter came summer. Then they became wary of the
   Skralings and they went forward out

   skógi fram mikill flokkur manna. Þar var nær nautfé þeirra en graðungur tók
   að belja og

   of (the) forest as great flocks of people. (It) was there near their cattle
   that the bull took to bellowing and   gjalla ákaflega hátt. En það hræddust Skrælingjar og lögðu undan með byrðar
   sínar en

   hollered extremely loudly. And the Skraelings became afraid of it and laid
   down with that their burdens

   það var grávara og safali og alls konar skinnavara og snúa til bæjar
   Karlsefnis og vildu

   and it was grey fur and sable fur and all kinds of fur wares and (they) turn
   to Karlsefni's farmstead and wanted

   þar inn í húsin en Karlsefni lét verja dyrnar. Hvorigir skildu annars mál.

   (to go) into the house there but Karlsefni had the doors defended. Neither
   understood the other's speech.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  • llama_nom
   ... as before There was the same discussion about travel to Vinland as before . The subject of the sentence hin sama umræða has been split by the verb
   Message 2 of 2 , Aug 6, 2008
    > Hin sama var umræða á Vínlandsför sem fyrr
    > At the same (time?) (there) was discussion about travel to Vinland
    as before

    "There was the same discussion about travel to Vinland as before". The
    subject of the sentence 'hin sama umræða' has been split by the verb
    'var'. Some more examples of split constituents:

    'góðan eigum vér konung'
    "we have a good king"
    (Heimskringla: Óláfs saga helga 208)

    'ok allr var hans líkami vel skapaðr'
    "and his whole body was well formed"
    (Sturlaugs saga starfssama 1)

    'allir váru þeir frændr miklir menn ok sterkir'
    "all those kinsmen were big men and strong"
    (Hrómundar þáttr halta)

    'miklu skal þat betra vera áðr en ek létta'
    "it will be much better before I am finished"
    (Þiðreks saga 67)

    > og skáru hvalinn.
    > and cut up the whale (nominative??).

    Accusative (masculine).

    NOM. hval(u)r + inn -> hval(u)rinn
    ACC. hval + inn -> hvalinn

    > Karlsefni lét fella viðu og telgja til skips síns
    > Karlsefni had wood felled to cut for? his ship

    Yes: K. had timber felled and carved/cut (shaped to fit) his ship.

    > og lögðu undan með byrðar sínar
    > and laid down with that their burdens

    "and fled with their burdens" - see the next paragraph where they're
    still carrying them! (Þá tóku Skrælingjar ofan bagga sína og leystu og
    buðu þeim og vildu vopn helst fyrir en Karlsefni bannaði þeim að selja
    vopnin.) And compare 'leggja á flótta' "to flee"; 'leggja eptir' "to
    pursue" [ http://lexicon.ff.cuni.cz/png/oi_cleasbyvigfusson/b0379.png
    (right column, top)].
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.