Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Greenland 2 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  There were a couple of words I couldn t find. Grace Eiríkur taldist heldur undan, kveðst þá vera hniginn í aldur og kveðst minna mega við Eric spoke
  Message 1 of 1 , Jul 3, 2008
   There were a couple of words I couldn't find.

   Grace

   Eiríkur taldist heldur undan, kveðst þá vera hniginn í aldur og kveðst minna
   mega við

   Eric spoke rather quietly?, said of himself then to be advanced in age and
   said of himself to be able to recall with

   vosi öllu en var. Leifur kveður hann enn mundu mestri heill stýra af þeim
   frændum. Og

   ??? all which was (happened). Leif said he still would (be the) most lucky
   captain of those kinsmen. And

   þetta lét Eiríkur eftir Leifi og ríður heiman þá er þeir eru að því búnir og
   var þá skammt

   Eric agreed to this from Leif and rides home then when they are at (making)
   ready and then was scarcely

   að fara til skipsins. Drepur hesturinn fæti, sá er Eiríkur reið, og féll
   hann af baki og lestist fótur hans.

   underway to the ship. The horse stumbled, that which Eric rode, and he fell
   off and injured his foot.

   Þá mælti Eiríkur "Ekki mun mér ætlað að finna lönd fleiri en þetta er nú
   byggjum vér.

   Then Eric spoke, "(It) will not be intended for me to find more land than
   that which we now settle.

   Munum vér nú ekki lengur fara allir samt."

   We will now no longer go all together."

   Fór Eiríkur heim í Brattahlíð en Leifur réðst til skips og félagar hans með
   honum, hálfur

   Eric went home to Brattahlid and Leif removed to (the) ship, his company
   with him, 35

   fjóði tugur manna. Þar var suðurmaður einn í ferð er Tyrkir hét.

   men. There was one Saxon on the journey who was called Tyrkir.

   Nú bjuggu þeir skip sitt og sigldu í haf þá er þeir voru búnir og fundu þá
   það land fyrst er

   Now they prepared their ship and sail onto (the) sea when they were ready
   and found then that land first which

   þeir Bjarni fundu síðast. Þar sigla þeir að landi og köstuðu akkerum og
   skutu báti og fóru

   they, Bjarni (and company) found latest. There they sailed to (the) land
   and cast anchor and launched a boat and went

   á land og sáu þar eigi gras. Jöklar miklir voru allt hið efra en sem ein
   hella væri allt til

   ashore and saw there no grass. Great glaciers were all over? the flat
   stones and as one flat stone were all (the way) to

   jöklanna frá sjónum og sýndist þeim það land vera gæðalaust.

   the glaciers from the sea and (it) seemed to them that land to be barren.

   Þá mælti Leifur: "Eigi er oss nú það orðið um þetta land sem Bjarna að vér
   höfum eigi

   Then Leif spoke, "It is not to us happened concerning this land as Bjarni
   that we have not

   komið á landið. Nú mun eg gefa nafn landinu og kalla Helluland."

   come ashore. Now I will give a name to the land and call (it) Helluland."

   Síðan fóru þeir til skips. Eftir þetta sigla þeir í haf og fundu land annað,
   sigla enn að landi

   Afterwards they went to (the) ship. After that they sail to sea and found
   another land, sail yet (again) to land

   og kasta akkerum, skjóta síðan báti og ganga á landið. Það land var slétt og
   skógi vaxið

   and cast the anchor, launch a boat afterwards and go ashore. That land was
   flat and grown with forest

   og sandar hvítir víða þar sem þeir fóru og ósæbratt.

   and wide white sand there where they went and not steep toward the sea.

   Þá mælti Leifur: "Af kostum skal þessu landi nafn gefa og kalla Markland."

   Then Leif spoke, "From (its) condition(I) shall give this land a name and
   call (it) Markland."

   Fóru síðan ofan aftur til skips sem fljótast.

   Afterwards they went down back to (the) ship as quickly as possible.

   Nú sigla þeir þaðan í haf landnyrðingsveður og voru úti tvö dægur áður þeir
   sáu land og Now they sail from there to sea on a northeast wind and were out
   two days before they saw land and   sigldu að landi og komu að ey einni er lá norður af landinu og gengu þar upp
   og sáust um

   sailed to land and came to an island which lay north of the (main)land and
   (they) went up there and looked around   í góðu veðri og fundu það að dögg var á grasinu og varð þeim það fyrir að
   þeir tóku

   in good weather and found it that dew was on the grass and it happened for
   them that they took   höndum sínum í döggina og brugðu í munn sér og þóttust ekki jafnsætt kennt
   hafa sem það var.

   their hands in the dew and brought it to their mouths and thought not to
   have known equal as that was.
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.