Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 100 end + beginning 101 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Mörg, segir Þangbrandur. Hann skal meta allt það sem þú gerir bæði gott og illt og er Many, says Thangbrand, He shall judge all that which you
  Message 1 of 2 , May 5 8:52 AM
   "Mörg," segir Þangbrandur. "Hann skal meta allt það sem þú gerir bæði gott
   og illt og er

   "Many," says Thangbrand, "He shall judge all that which you do, both good
   and bad, and

   hann svo miskunnsamur að hann metur allt það meira sem vel er gert."

   he is so merciful that he judges it all more as well which is done."

   Hallur mælti: "Eiga vildi eg hann mér að vin."

   Hall spoke, "I wished to have him a friend to me."

   "Það munt þú mega," segir Þangbrandur, "og gefst þú honum þá í dag með
   guði."

   "You will be able (to do) it," says Thangbrand, "and so give your self to
   him then today with God."

   "Það vil eg þá til skilja," segir Hallur, "að þú heitir mér því fyrir hann
   að hann sé þá fylgjuengill minn."

   "I wish then to stipulate," says Hall, "that you promise me it for him that
   he be then my guardian angel."

   "Því mun eg heita þér," segir Þangbrandur.

   "I will promise it to you," says Thangbrand.

   Tók Hallur þá skírn og öll hjú hans.

   Hall received then baptism and all his household.


   101. kafli

   Um vorið eftir fór Þangbrandur að boða kristni og Hallur með honum. En er
   þeir komu

   During the following spring Thangbrand went to preach Christianity and Hall
   with him. When they came

   vestur um Lónsheiði til Stafafells þá bjó þar Þorkell. Hann mælti mest í
   móti trúnni og

   west around Lons Heath to Stafafell then Thorkell lived there. He spoke
   most against the faith and

   skoraði Þangbrandi á hólm. Þá bar Þangbrandur róðukross fyrir skjöldinn en
   þó lauk svo

   challenged Thangbrand to a duel. Then Thangbrand bore a crucifix for (in
   stead of) the shield and still it ended so

   með þeim að Þangbrandur hafði sigur og drap Þorkel.

   with them that Thangbrand had victory and killed Thorkell.

   Þaðan fóru þeir til Hornafjarðar og gistu í Borgarhöfn fyrir vestan
   Heinabergssand. Þar

   From there they went to Hornafjord and spent the night in Borgarhofn west of
   Heinabergssand. There

   bjó Hildir hinn gamli. Hans son var Glúmur er fór til brennu með Flosa. Þar
   tók við trú Hildir og hjú hans öll.

   lived Hildir the elder. His son was Glum who went to (the) burning with
   Flosi. There Hildir accepted the faith and all his household.

   Þaðan fóru þeir til Fellshverfis og gistu að Kálfafelli. Þar bjó Kolur
   Þorsteinsson frændi

   From there they went to Fells Farms and spent the night at Kalfafell. Kol
   Thorstein's son, a kinsman of Hall's, lived there

   Halls og tók hann við trú og hjú hans öll.

   and he received (the) faith and all his household.

   Þaðan fóru þeir til Breiðár. Þar bjó Össur Hróaldsson frændi Halls og tók
   við prímsigning.

   From there they went to Breid River. There lived Ossur Hroald's son, a
   kinsman of Hall's, and (he) received the sign of the cross.

   Þaðan fóru þeir til Svínafells og tók Flosi prímsigning en hét að fylgja
   þeim á þingi.

   From there they went to Svinafell and Flosi received the sign of the cross
   and promised to

   support them at (the) Thing.

   Þaðan fóru þeir vestur til Skógahverfis og gistu í Kirkjubæ. Þar bjó Surtur
   Ásbjarnarson

   From there they went east to Skoga Farms and spent the night in Kirkby.
   There lived Surt Asbjarn's son

   Þorsteinssonar Ketilssonar hins fíflska. Þeir höfðu allir verið kristnir
   langfeðgar.

   son of Thorstein son of Ketill the foolish. They, (the) ancestors on the
   father's side, had all been Christians.

   Eftir það fóru þeir úr Skógahverfi og til Höfðabrekku. Þá spurðist allt um
   ferð þeirra.

   After that they went out to Skoga Farms and to Hofdabrekka. Then all
   learned of their journey.

   Maður hét Galdra-Héðinn er bjó í Kerlingardal. Þar keyptu heiðnir menn að
   honum að

   A man was called Sorcerer - Hedinn who lived in Kerlingar Dale. There
   heathenish men made an agreement with him that   hann skyldi deyða Þangbrand og föruneyti hans. Hann fór upp á
   Arnarstakksheiði og efldi þar blót mikið.

   he should kill Thangbrand and his followers. He went up to Arnarstakk Heath
   and performed a great sacrifice there.
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  • llama_nom
   Good stuff; I can t see much to quibble about this time! ... [...] that he gives more weight to that which is done well. [...] that he counts as more
   Message 2 of 2 , May 5 11:35 AM
    Good stuff; I can't see much to quibble about this time!

    > hann svo miskunnsamur að hann metur allt það meira sem vel er gert."
    > he is so merciful that he judges it all more as well which is done."

    "[...] that he gives more weight to that which is done well."
    "[...] that he counts as more important whatever is done well."
    "[...] all the good things you do."

    'allt það ... sem' "all that which" (i.e. whatever) = 'allt það ... er'.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.