Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 79 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  79. kafli Skarphéðinn mælti: Nú skulum við fara þegar í nótt því að ef þeir spyrja að eg er hér þá munu þeir vera varari um sig. Skarphedinn
  Message 1 of 1 , Dec 4, 2007
   79. kafli

   Skarphéðinn mælti: "Nú skulum við fara þegar í nótt því að ef þeir spyrja að
   eg er hér þá munu þeir vera varari um sig."

   Skarphedinn spoke, "Now we shall go at once at night because if they find
   out that I am here then they will be on their guard."

   "Þínum ráðum vil eg fram fara," segir Högni.

   Hogni says, "I will follow your advice."

   Eftir það tóku þeir vopn sín þá er allir menn voru í rekkjum. Högni tekur
   ofan atgeirinn og söng í honum hátt.

   After that, they took their weapons then when all people were in bed. Hogni
   takes down the halberd and (it) rang loud for him?"

   Rannveig spratt upp af æði mikilli og mælti: "Hver tekur atgeirinn þar er eg
   bannaði öllum með að fara?"

   Rannveig leaped up from great distress and spoke, "Who takes the halberd
   there where I

   forbade all to go with it?"

   "Eg ætla," segir Högni, "að færa föður mínum og hafi hann til Valhallar og
   beri þar fram á vopnaþingi."

   "I intend," says Hogni, " to bring (it) to my father and he have (it) in
   Valhalla and carry (it) there forward to (the) weapons Thing?"

   "Fyrri munt þú nú bera hann," segir hún, "og hefna föður þíns því að
   atgeirinn segir manns bana, eins eða fleiri."

   "Now before you will carry it," says she, "and avenge your father because
   the halberd (for)tells a man's death , one or more."

   Síðan gekk Högni út og sagði Skarphéðni orðræðu þeirra ömmu hans.

   Afterwards Hogni went out and told Skarphedin their conversation his (and
   his) grandmother's.

   Síðan fara þeir til Odda. Hrafnar tveir flugu með þeim alla leið. Þeir komu
   um nóttina í

   Afterwards they go to Oddi. Two ravens flew with them all (the) way. They
   came during the night

   Odda. Þeir ráku fénað heim á húsin. Þá hljóp út Hróaldur og Tjörvi og ráku
   féið upp í

   to Oddi. They drove livestock home to (the) house. Then Hroald and Tjorvi
   leaped out and drove (the) livestock up

   geilarnar og höfðu með sér vopn sín.

   into the pens and had their weapons with them.

   Skarphéðinn spratt upp og mælti: "Eigi þarft þú að hyggja að, jafnt er sem
   þér sýnist, menn eru hér."

   Skarphedinn leaped up and spoke, "You need not think about (this), (it) is
   just as (it) seems to you, men are here."

   Síðan höggur Skarphéðinn Tjörva banahögg. Hróaldur hafði spjót í hendi.
   Högni hleypur

   Afterwards Skarphedinn hews Tjorvi (the) death blow. Hroald had a spear in
   hand. Hogni leaps

   að honum. Hróaldur leggur til Högna. Högni hjó í sundur spjótskaftið með
   atgeirinum en

   at him. Hroald thrusts at Hogni. Hogni hewed apart (the) spear shaft with
   the halberd and

   rekur atgeirinn í gegnum hann. Síðan gengu þeir frá þeim dauðum og snúa
   þaðan upp

   drives the halberd through him. Afterwards they went from those dead and
   turned from there up

   undir Þríhyrning. Skarphéðinn hleypur á hús upp og reytir gras og ætluðu
   þeir er inni

   under Three Horns. Skarphedinn leaps up on (the) house and tears up grass
   and they believed who were inside

   voru að fénaður væri. Tóku þeir feðgar, Starkaður og Þorgeir, vopn sín og
   klæði og fóru

   that (it) were livestock. They, father and son, Starkad and Þorgeir took
   their weapons and clothes and went

   út og hljópu upp um garðinn. En er Starkaður sér Skarphéðinn hræðist hann og
   vildi aftur

   out and leaped up on the wall. But when Starkad sees Skarphedinn he became
   afraid and wanted to turn back

   snúa. Skarphéðinn höggur hann við garðinum. Þá kemur Högni í mót Þorgeiri og
   vegur hann með atgeirinum.

   Skarphedinn hews him near the wall. Then Hogni attacks Þorgeir and kills
   him with the halberd.

   Þaðan fara þeir til Hofs og var Mörður á velli úti og bað sér griða og bauð
   alsætti.

   From there they go to Hof and Mord was out in a field and asked for a truce
   for himself and offered reconciliation.

   Skarphéðinn sagði Merði víg þeirra fjögurra. "Og slíka för," segir
   Skarphéðinn, "skalt þú

   Skarphedinn told Mord of (the) slayings of those four. "And such a
   journey," says Skarphedinn, "shall you

   fara eða selja Högna sjálfdæmi ef hann vill taka."

   take or hand over self-judgement to Hogni if he will accept."

   Högni kvaðst hitt hafa ætlað að sættast ekki við föðurbana sína en þó tók
   hann sjálfdæmi um síðir.

   Hogni declared of himself this he did not intended to reconcile himself for
   his father's death but still he accepted self-judgement at last.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.