Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 74 end + 75 beginning - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Gunnar lét ekki á sig finna að honum þætti eigi góð sættin. Gunnar spurði Njál að fé því Gunnar didn t let (it be) perceived that to him it
  Message 1 of 1 , Nov 2, 2007
   Gunnar lét ekki á sig finna að honum þætti eigi góð sættin. Gunnar spurði
   Njál að fé því

   Gunnar didn't let (it be) perceived that to him it seemed (the) agreement
   was not good. Gunnar asked Njall for that money

   er hann hafði fengið honum til varðveislu. Njáll hafði ávaxtað féið og
   greiddi þá fram allt

   which he had held for him for safekeeping. Njall had put the money out at
   interest and paid then all out from it

   og stóðst það á endum og það er Gunnar átti að gjalda fyrir sig.

   and it came to that which Gunnar had to pay as compensation for himself.

   Ríða menn nú heim.

   People ride home now.

   Þeir Njáll og Gunnar riðu báðir samt af þingi.

   They Njall and Gunnar both rode together from (the) Thing.

   Þá mælti Njáll til Gunnars: "Geym nú svo til félagi að þú halt sætt þessa og
   mun hvað við

   Then Njall spoke to Gunnar, "Mind now also about (your?) partner that you
   hold this truce and will (keep) to what

   höfum við mælst. Og svo sem þér varð hin fyrri utanferð mikil til sæmdar þá
   mun þér

   we have spoken. And this as (on) the previous trip abroad to you happened
   great honour, then will to you

   verða sjá miklu meir til sæmdar. Munt þú koma út með mannvirðingu mikilli og
   verða

   happen that much more honour. You will come back with great renown and
   become

   maður gamall og mun engi maður hér þá á sporði þér standa. En ef þú ferð
   eigi utan og

   an old man and will no man here then be a match for you. But if you do not
   sail abroad and

   rýfur sætt þína þá munt þú drepinn vera hér á landi og er það illt að vita
   þeim er vinir þínir eru."

   break your agreement then you will be killed here in (this) country and it
   is bad to know for them who are your friends."

   Gunnar kvaðst ekki ætla að rjúfa sættir.

   Gunnar said he had no intention to break the truce.

   Gunnar ríður heim og segir sættina. Rannveig móðir hans kvað það vel að hann
   færi utan

   Gunnar rides home and tells of the agreements. Rannveig his mother said it
   (was) good that he sail abroad

   og ættu þeir við annan að deila fyrst.

   and they would have to deal with others first.


   75. kafli

   Þráinn Sigfússon sagði það konu sinni að hann ætlaði að fara utan það sumar.
   Hún kvað

   Þráinn Sigufsson said it to his wife that he intended to sail abroad that
   summer. She said

   það vel vera. Tók hann sér þá fari með Högna hinum hvíta. Gunnar tók sér
   fari með

   it to be good. He took passage for himself with Hogni the white. Gunnar
   took passage for himself with

   Arnfinni hinum víkverska og Kolskeggur bróðir hans.

   Arfinn the one from Vik and Kolskegg, his brother.

   Þeir Grímur og Helgi Njálssynir báðu föður sinn að hann leyfði þeim að fara
   utan.

   They, Grim and Helgi Njall's sons, asked their father that he allow them to
   sail abroad.

   Njáll mælti: "Erfið mun ykkur verða utanferð sjá svo að tvísýnt mun ykkur
   verða þykja

   Njall spoke, "Difficult will that sailing abroad be to you so that
   uncertainty will happen to you (so severe that you) think

   hvort þið haldið lífinu en þó munuð þið fá sæmd í sumu og mannvirðing en
   eigi örvænt

   whether you will hold onto life but still you will obtain honour in some?
   and renown and not despair

   að af leiði vandræði er þið komið út."

   from the troubled way when you come back."

   Þeir báðu jafnan að fara og það varð að hann bað þá fara ef þeir vildu. Réðu
   þeir sér þá

   They always asked to go and it came about that he bade them go if they
   wished. They planned for themselves then

   far með Bárði svarta og Ólafi syni Ketils úr Eldu. Og er nú mikil umræða á
   að mjög

   passage with Bard the black and Olaf son of Ketil from Elda. And now is
   very much discussion that

   leysist á braut hinir betri menn úr sveitinni.

   the best men are absenting themselves out of the community.

   Þeir voru þá frumvaxta synir Gunnars, Högni og Grani. Þeir voru menn
   óskaplíkir. Hafði

   They were then in their prime, Gunnar's sons, Hogni and Grani. They were
   men unlike in temperament. Grani had   Grani mikið af skaplyndi móður sinnar en Högni var vel að sér.

   much of (the) temperament of his mother but Hogni was good natured.   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.