Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eirik 8 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Late with this due to a fried motherboard and lightly toasted cable modem. Grace Tóku þeir þau á skip sitt og fóru leiðar sinnar þar til er varð
  Message 1 of 1 , Jul 31, 2007
   Late with this due to a fried motherboard and lightly toasted cable modem.
   Grace

   Tóku þeir þau á skip sitt og fóru leiðar sinnar þar til er varð fjarðskorið.
   Þeir lögðu

   They took them on board their ship and went their way until when (the
   coastline) became full of fjords. They put

   skipunum inn á fjörðinn. Þar var ey ein út fyrir og voru þar straumar miklir
   og um eyna.

   the ship in into the firth. There was one island out before (it) and there
   were also powerful currents around (the) island.

   Þeir kölluð hana Straumsey. Fugl var þar svo margur að trautt mátti fæti
   niður koma í

   milli eggjanna.

   They called it Current Isle. There were so many birds there that scarcely
   might feet come down between the eggs.

   Þeir héldu inn með firðinum og kölluðu hann Straumsfjörð og báru farminn af
   skipunum

   They steered in with the firth and called it Current Firth and carried the
   cargo from the ships

   og bjuggust þar um. Þeir höfðu með sér alls konar fé og leituðu sér þar
   landsnytja. Fjöll

   and settled themselves around there. They had with them all kinds of
   livestock and sought for them there useful land. There were hills

   voru þar og fagurt var þar um að litast. Þeir gáðu einskis nema að kanna
   landið. Þar voru

   there and fair it was to look upon about there. They heeded nothing except
   to explore (the) land.

   grös mikil.

   There was much grass (or tall grass).

   Þar voru þeir um veturinn og gerðist vetur mikill en ekki fyrir unnið og
   gerðist illt til

   They were there during the winter and (the) weather became severe and not
   (having) granted before (Jones has "having made provisions") and (it) became
   bad concerning

   matarins og tókust af veiðarnar. Þá fóru þeir út í eyna og væntu að þar
   mundi gefa

   the food and (they were) deprived of hunting or fishing. Then they went out
   to (the) island and hoped that there would give

   nokkuð af veiðum eða rekum. Þar var þó lítið til matfanga en fé þeirra varð
   þar vel. Síðan

   something from hunting or fishing or driven (ashore). There was still
   little by way of food gathering, but their animals did well there.
   Afterwards

   hétu þeir á guð að hann sendi þeim nokkuð til matfanga og var eigi svo brátt
   við látið sem

   they called on God that he (might) send them anything to gather for food and
   (their prayer) was not so quickly allowed as

   þeim var annt til.

   to them was eager for.

   Þórhallur hvarf á brott og gengu menn að leita hans. Stóð það yfir þrjú
   dægur í samt. Á

   Þórhall wandered away and men went to look for him. It stood (that way) for
   three days all together.

   hinu fjórða dægri fundu þeir Karlsefni og Bjarni hann Þórhall á hamargnípu
   einni. Hann

   On the fourth day they, Karlsefni and Bjarni, found him, Þórhall, at one
   peak of a crag. He

   horfði í loft upp og gapti hann, bæði augum og munni og nösum, og klóraði
   sér og klípti

   turned aloft up and he gaped, both eyes and mouth and nose, and scratched
   himself and ??

   sig og þuldi nokkuð. Þeir spurðu hví hann væri þar kominn. Hann kvað það
   öngu skipta.

   himself and muttered something. They asked why he were come there. He said
   it didn't matter.

   Bað hann þá ekki það undrast, kveðst svo lengst lifað hafa að þeir þurftu
   eigi ráð fyrir

   He bade them not to be astonished, declared of himself as long (as) he had
   lived (as old as he was) that they needed not give him advice.

   honum að gera. Þeir báðu hann fara heim með sér. Hann gerði svo.

   They bade him go home with them. He did so.

   Litlu síðar kom þar hvalur og drifu menn til og skáru hann en þó kenndu menn
   eigi hvað

   A little later a whale came there and people rushed to (it) and poked it
   with a spear but still people didn't recognize what

   hval það var. Karlsefni kunni mikla skyn á hvalnum og kenndi hann þó eigi.
   Þenna hval

   (kind of) whale it was. Karlsefni knew much knowledge of whales and still
   he didn't recognize it. (The) food servants cooked that whale

   suðu matsveinar og átu af og varð þó öllum illt af.

   and (they) ate of (it) and still all became sick from (it).

   Þá gengur Þórhallur að og mælti: "Var eigi svo að hinn rauðskeggjaði varð
   drjúgari enn

   Then Þórhall walks (up) and spoke, "Was (it) not so that the redbearded one
   got the better of   Kristur yðvar? Þetta hafði eg nú fyrir skáldskap minn er eg orti um Þór
   fulltrúann.

   your Christ? I had this (example) now for my poetry when I make verses
   about Þór, trusting in him fully.   Sjaldan hefir hann mér brugðist."

   Seldom has he disappointed me."   Og er menn vissu þetta vildu öngvir nýta og köstuðu fyrir björg ofan

   And when people knew this none wished to eat and cast down from (the)
   mountain?


   og sneru sínu máli til guðs miskunnar. Gaf þeim þá út að róa og

   and turned their cases to God's mercy. (Good weather) gave them then to row
   out and


   skorti þá eigi birgðir.

   then not short of stores.   Um vorið fara þeir inn í Straumsfjörð og höfðu föng af hvorutveggja

   During the spring they go in into Straum Firth and had (good) fishing from
   each of


   landinu, veiðar af meginlandinu, eggver og útróðra af sjónum.

   the land, hunting from the mainland, eggs and deep-sea fish from the sea.


   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.