Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eirik 5 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Þá segi eg þér, sagði Þórgunna, að eg fer eigi ein saman og mun eg vera með barni og Then I say to you, said Þórgunna, that I do not walk
  Message 1 of 1 , Jul 10, 2007
   "Þá segi eg þér," sagði Þórgunna, "að eg fer eigi ein saman og mun eg vera
   með barni og

   "Then I say to you," said Þórgunna, "that I do not walk alone and I will be
   with child and

   segi eg það af þínum völdum. Þess get eg og að eg muni svein fæða þá er þar
   kemur til.

   I say it (be) from your fault. I think this and that I will give birth to a
   boy then when there comes time.

   En þóttú viljir öngvan gaum að gefa þá mun eg upp fæða sveininn og þér senda
   til

   But (if you) seem to wish to give no heed then I will bring up the boy and
   send (him) to you

   Grænlands þegar fara má með öðrum mönnum. En eg get að þér verði að þvílíkum

   to Greenland as soon as (he) can go with other people. But I think that to
   you happens such-like

   nytjum sonareignin við mér sem nú verður skilnaður okkar til. En koma ætla
   eg mér til

   use of (your) own son with me as now happens to our parting. But I intend
   to come myself to

   Grænlands áður en lýkur."

   Greenland before it ends."

   Hann gaf henni fingurgull og möttul grænlenskan og tannbelti. Þessi sveinn
   kom til

   He gave her a gold ring and a Greenland mantle and a belt of walrus ivory.
   This boy came to

   Grænlands og nefndist Þorgils. Leifur tók við honum að faðerni. Og er það
   sumra manna

   Greenland and was named Þorgils. Leif received him and acknowledged
   paternity. And it is by some people

   sögn að þessi Þorgils kæmi til Íslands fyrir Fróðárundur um sumarið. En sjá
   Þorgils var

   said that this Þorgils came to Iceland before the Frod River wonders during
   the summer. But this Þorgils was

   síðan á Grænlandi og þótti enn eigi kynjalaust um verða áður lauk.

   afterwards in Greenland and seemed one not natural regarding happenings
   before the end.

   Þeir Leifur sigldu í brott úr Suðureyjum og tóku Noreg um haustið. Réðst
   Leifur til hirðar

   They Leif (and company) sailed away out of (the) Hebrides and reached Norway
   during fall. Leif went to join the bodyguard

   Ólafs konungs Tryggvasonar og lagði konungur á hann góða virðing og þóttist
   sjá að

   of King Olaf Tryggvy's son and (the) king made much of him and seemed to see
   that

   Leifur mundi vera vel menntur maður.

   Leif would be a well-bred man.

   Eitt sinn kom konungur að máli við Leif og spyr hann: "Ætlar þú til
   Grænlands í sumar að sigla?"

   One time (the) king came to speak with Leif and asks him, "Do you intend to
   sail to Greenland in (the) summer?"

   Leifur svarar: "Það ætla eg ef sá er yðvar vilji."

   Leif answers, "I intend it if such is your wish."

   Konungur svarar: "Eg get að svo muni vel vera. Skaltu fara með erindum mínum
   að boða

   (The) king answers, "I think that thus will be well. You shall go on my
   errand to preach

   kristni á Grænlandi."

   Christianity in Greenland."

   Leifur kvað hann ráða mundu en kveðst hyggja að það erindi mundi torflutt á
   Grænlandi

   Leif said he would prevail, but declared his opinion that that errand would
   be difficult to carry out in Greenland

   en konungur kveðst eigi þann mann sjá er betur væri til þess fallinn en hann
   "og muntu giftu til bera."

   but (the) king declared of himself not to see that man who were better
   suited for this than he, "and you will bring (your) good luck to (the
   cause)."

   "Það mun því að eins," kvað Leifur, "að eg njóti yðvar við."

   "That will (be) because of one (thing)," said Leif, "that I used yours
   (along) with (mine)."

   Leifur lét í haf þegar hann var búinn. Leif velkti lengi úti og hitti hann á
   lönd þau er hann

   Leif put out to sea as soon as he was ready. Leif ?? a long time at sea and
   he hit that land which he

   vissi áður öngva von í. Voru þar hveitiakrar sjálfsánir og vínviður vaxinn.
   Þar voru og

   previously knew nothing ?? There were self-sown wheat fields and grape
   vines growing. There were also

   þau tré er mösur hétu og höfðu þeir af öllu þessu nokkur merki, sum tré svo
   mikil að í hús voru lögð.

   those trees which are called maple and they had from all this some samples,
   some trees so great that (they) were dropped? into houses (log houses?).

   Leifur fann menn á skipflaki og flutti heim með sér og fékk öllum vist um
   veturinn.

   Leif found men from a shipwreck and carried them home with him and made all
   stay during the winter.

   Sýndi hann svo mikla stórmennsku og gæsku af sér. Hann kom kristni á landið
   og hann

   He showed so great munificence and goodness of himself. He (made) the
   country become Christian and he

   bjargaði mönnunum. Var hann kallaður Leifur hinn heppni.

   saved people. He was called Leif the lucky.

   Leifur tók land í Eiríksfirði og fer heim í Brattahlíð. Tóku menn vel við
   honum. Hann

   Leif took land in Eirik's Firth and went home to Brattahlid. People
   received him well. He   boðaði brátt kristni um landið og almennilega trú og sýndi mönnum
   orðsendingar Ólafs

   preached Christianity soon through the country and converted people?? and
   showed people (the) message of King Olaf   konungs Tryggvasonar og sagði hversu mörg ágæti og mikil dýrð þessum sið
   fylgdi.

   Tryggvy's son and said how much reknown and great glory followed this
   religion.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.