Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njal 64 end + 65 beginning - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Reið þá Gunnar heim fyrst. Gunnar rode home then first. En nokkurum nóttum síðar riðu þeir Njálssynir og Gunnar þangað til sem líkin voru og But
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2007
   Reið þá Gunnar heim fyrst.

   Gunnar rode home then first.

   En nokkurum nóttum síðar riðu þeir Njálssynir og Gunnar þangað til sem líkin
   voru og

   But late one night they rode, Njall's sons and Gunnar, thence to where (the)
   bodies were and

   grófu þá upp alla sem jarðaðir voru. Stefndi Gunnar þeim þá öllum til óhelgi
   fyrir aðför

   dug them up all (those) that were buried. Gunnar summoned them then all to
   outlawry for (the) attack

   og fjörráð og reið heim eftir það.

   and ambush plot? and rode home after it.


   65. kafli

   Þetta haust hið sama kom út Valgarður hinn grái og fór heim til Hofs.
   Þorgeir fór að finna

   That very same fall Valgard the grey came out (from Norway) and went home to
   Hof. Þorgeir went to meet

   þá Valgarð og Mörð og sagði hver firn voru er Gunnar skyldi hafa óhelgað þá
   alla er

   Valgard then and Mord and told what abominations (there) were when Gunnar
   should (is believed to) have declared them all outlaws whom

   hann hafði vegið. Valgarður kvað það vera mundu ráð Njáls og þó eigi öll upp
   komin þau

   he had slain. Valgard declared it would be Njall's advice and nevertheless
   that (would) not all turn out

   sem hann mundi ráða honum. Þorgeir bað þá feðga liðveislu og atgöngu en þeir
   fóru lengi

   as he would have advised him. Þorgeir asked father and son then for help
   and assistance but they declined (Z)

   undan og mæltu til fé mikið að lyktum. Var það í ráðagerðum að Mörður skyldi
   biðja

   for a long time and claimed (Z) much money finally. It was in making (part
   of the) plan that Mord should ask for (the hand of)

   Þorkötlu dóttur Gissurar hvíta og skyldi Þorgeir þegar ríða vestur um ár með
   þeim Valgarði og Merði.

   Þorkatli, daughter of Gissur the white and Þorgeir should at once ride west
   around (the) river with Valgard and Mord.

   Annan dag eftir riðu þeir tólf saman og komu til Mosfells og var þeim þar
   vel fagnað,

   (The) next day after they rode twelve all together and came to Mossy Knoll
   and they were well received there,

   voru þar um nóttina. Vekja þeir þá til við Gissur um bónorðið. Lýkur svo með
   þeim að

   (and) were there during the night. They awaken then to (speak) with Gissur
   regarding the proposal. (It) ends so with them that

   ráðin skyldu takast og skyldi boð vera á hálfs mánaðar fresti að Mosfelli.
   Ríða þeir heim.

   (the) wedding should take place (Z) and (the) wedding feast should be in two
   weeks time at Mossy Knoll. They ride home.

   Síðan fjölmenna þeir feðgar mjög til boðsins. Var þar og margt
   fyrirboðsmanna og fór

   Afterwards they father and son gathered a great crowd to the wedding feast.
   Many invited guests were there also and it went

   það vel fram. Fór Þorkatla heim með Merði og var fyrir búi en Valgarður fór
   utan um sumarið.

   off well. Þorkatla went home with Mord and managed the household but
   Valgard sailed abroad during the summer.

   Mörður eggjar Þorgeir á um málatilbúnað við Gunnar. Þorgeir fór að finna
   Önund í

   Mord eggs Þorgeir on concerning preparation of a lawsuit against Gunnar.
   Þorgeir went to meet Onund in

   Tröllaskógi, biður hann nú búa til vígsmálið Egils bróður síns og sona hans
   "en eg mun

   Trolls Wood, asks him now to prepare for a lawsuit about the slaying of Egil
   his brother and his sons, "and I will

   búa til vígsmál bræðra minna og áverkamál mitt og föður míns."

   prepare for the lawsuit about the slaying of my brother and my and my father's
   wounds."

   Önundur kvaðst þess albúinn. Fara þeir þá og lýsa vígunum og kveðja níu
   vettvangsbúa.

   Onund declared himself to be quite willing to (do) this. Then they go and
   give notice of the slayings and name nine neighbors to the scene of the
   slaying.

   Þessi málatilbúnaður spurðist til Hlíðarenda. Ríður Gunnar þá að finna Njál
   og segir

   This preparation of a lawsuit was learned of in Hlidarend. Gunnar rides
   then to meet Njall and tells

   honum og spurði hvað hann vildi þá láta að gera.

   him and asked what he wished then to be done.

   Grace

   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.