Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njal 59 end + 60 beginning

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  I had a couple of difficulties with this section. Grace En Gunnar gengur til hests síns og mælti við Kolskegg: Högg þú hestinn. Ekki skal hann lifa við
  Message 1 of 4 , May 8, 2007
  • 0 Attachment
   I had a couple of difficulties with this section.

   Grace   En Gunnar gengur til hests síns og mælti við Kolskegg: "Högg þú hestinn.
   Ekki skal hann lifa við örkuml."

   And Gunnar goes to his horse and spoke with Kolskegg, "You slay the horse.
   He shall not live with disfigurement."

   Kolskeggur hjó höfuð af hestinum. Þá komst á fætur Þorgeir og tók vopn sín
   og vildi að

   Kolskegg hewed (the) head from the stallion. Then Þorgeir came to (his)
   feet and took his weapon and wanted to

   Gunnari en það varð stöðvað og varð þröng mikil.

   (harm) Gunnar, but it was stalled and a great throng appeared.

   Skarphéðinn mælti: "Leiðist mér þóf þetta og er miklu drengilegra að menn
   vegist með vopnum."

   Skarphedinn spoke, "This crowd wearies me (Z) and (it) is very valiant that
   men slay each other with weapons."

   Gunnar var kyrr svo að honum hélt einn maður og mælti ekki orð það er áfátt
   væri. Njáll

   Gunnar was so quiet that (only) one man restrained him and (he) spoke no
   word that which were faulty. Njall

   mælti að þeir skyldu sættast og setja grið. Þorgeir kvaðst hvorki vildu
   selja grið né taka,

   said that they should settle with each other and make a truce. Þorgeir
   declared neither to wish to accept a truce nor to receive (one)

   kvaðst heldur vilja Gunnar dauðan fyrir höggið.

   declared rather to wish Gunnar dead for (the) blow.

   Kolskeggur mælti: "Fastara hefir Gunnar staðið en hann hafi fallið fyrir
   orðum einum og mun enn svo."

   Kolskegg spoke, Gunnar has stood fast but he has fit for only words and will
   still so??.

   Nú ríða menn af hestaþingi hver til síns heima. Veita þeir Gunnari engar
   aðfarar. Liðu svo þau misseri.

   Now men ride from the horse Thing each to his home. They knew Gunnar not ??
   Thus passed those seasons.

   Á þingi um sumarið fann Gunnar Ólaf pá mág sinn og bauð Ólafur honum heim en
   bað

   At (the) Thing during the summer, then Gunnar met Olaf his in-law and Olaf
   invited him home and bade

   hann þó vera varan um sig "því að þeir munu gera þér slíkt illt er þeir mega
   og far þú fjölmennur jafnan."

   him nevertheless be on guard about himself "because they will do to you such
   evil as they may and you go always with a crowd of men.

   Ólafur réð honum mörg heilræði og mæltu þeir til hinnar mestu vináttu með
   sér.

   Olaf advised him much good advice and they said they (were) the best of
   friends from then on.


   60. kafli

   Ásgrímur Elliða-Grímsson hafði mál að sækja á þinginu. Það var erfðamál.
   Málinu átti að

   Asgrim, son of Ellida-Grim had a case to prosecute at the Thing. It was an
   inheritance case. Ulf Uggason had to

   svara Úlfur Uggason. Ásgrími tókst svo til sem sjaldan var vant að vörn var
   í máli hans.

   answer in the case. With Asgrim it happened so to (it?) as seldom that was
   lacking to defense in his case.

   En sú var vörnin að hann hafði nefnt fimm búa þar sem hann átti níu. Nú hafa
   þeir þetta til varna.

   But such was the defense that he had named five neighbors there as he had
   (to have had) nine. Now they have this to defend.

   Þá mælti Gunnar: "Eg mun skora þér á hólm Úlfur Uggason ef menn skulu eigi
   ná af þér réttu máli."

   Then Gunnar spoke, "I will challenge you to a duel, Ulf Uggason if men shall
   not get rights from you in (the) case."

   "Ekki á eg þetta við þig," segir Úlfur.

   "I do not have this (quarrel) with you," says Ulf.

   "Fyrir hitt mun þó ganga," segir Gunnar, "og mundi það Njáll ætla og Helgi
   vinur minn

   "For it will nevertheless proceed," says Gunnar, "and Njall and Helgi, my
   friend will expect it

   að eg mundi hafa nokkura vörn í máli með þér Ásgrímur ef þeir væru eigi
   við."

   that I would have some defense in (the) case with you Asgrim if they were
   not involved."

   Lauk svo því máli að Úlfur hlaut að greiða féið allt.

   That ended (the) case so that Ulf (had) to pay out all the money allotted.

   Þá mælti Ásgrímur til Gunnars: "Heim vil eg þér bjóða í sumar og jafnan skal
   eg með þér

   Then Asgrim spoke to Gunnar, "I want to invite you home in (the) summer and
   always I shall stay on your side

   vera í málaferlum en aldrei í móti þér."

   in lawsuits and never against you."

   Ríður Gunnar heim af þingi.

   Gunnar rides home from (the) Thing.   Grace

   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  • AThompson
   En Gunnar gengur til hests síns og mælti við Kolskegg: Högg þú hestinn. But Gunnar walks to his horse and spoke with Kolskegg: ‘Strike (Kill) (you)
   Message 2 of 4 , May 8, 2007
   • 0 Attachment

    En Gunnar gengur til hests síns og mælti við Kolskegg: "Högg þú hestinn.
    But Gunnar walks to his horse and spoke with Kolskegg


    (Message over 64 KB, truncated)

   • llama_nom
    ... Helgi vinur minn að eg mundi hafa nokkura vörn í máli með þér Ásgrímur ef þeir væru eigi við (against). ... Gunnar, `and Njál would expect
    Message 3 of 4 , May 8, 2007
    • 0 Attachment
     > "Fyrir hitt mun þó ganga," segir Gunnar, "og mundi það Njáll ætla og
     Helgi vinur minn að eg mundi hafa nokkura vörn í máli með þér Ásgrímur
     ef þeir væru eigi við (against)."
     > 'For (all) that (it) will still go (ie the challenge stands),' says
     Gunnar, `and Njál would expect that, and Helgi my friend, that I would
     have some defence in (any) case with you, Ásgrím, if they were not
     against (it).'

     "...if they were not present [to support the defense themselves]."
     Cf. MM & HP.

     'fyrir hitt' -- perhaps this use would come under Zoega's 'fyrir' acc.
     (13) "in spite of, against", e.g. 'giptast fyrir ráð e-s' "get married
     against someone's advice".
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.