Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njal 58 end - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Riðu þeir nú til Hlíðarenda. Gunnar var heima og gekk út. Kolskeggur og Hjörtur gengu Now they rode to Hlidarend. Gunnar was at home and went outside.
  Message 1 of 1 , May 1, 2007
  • 0 Attachment
   Riðu þeir nú til Hlíðarenda. Gunnar var heima og gekk út. Kolskeggur og
   Hjörtur gengu

   Now they rode to Hlidarend. Gunnar was at home and went outside. Kollskegg
   and Hjort went

   út með honum og fögnuðu þeim vel og spurðu hvert þeir ætluðu að fara.

   out with him and (they) received them well and asked where they intended to
   go.

   "Eigi lengra," segja þeir. "Oss er sagt að þú eigir hest góðan og viljum vér
   bjóða þér hestaat."

   "No further," they say. "(It) is told to us that you own a good horse and
   we wish to invite you to a horse fight."

   "Litlar sögur mega ganga frá hesti mínum," segir Gunnar, "hann er ungur og
   óreyndur að öllu."

   "Few stories can go around about my stallion," says Gunnar, "he is young and
   untried in everything."

   "Kost munt þú láta að etja," segja þeir, "og gat þess til Hildigunnur að þú
   mundir góður af hestinum."

   "You will (have the) choice to allow the horse to fight," they say, "and
   Hildigunn supposed this that you would surely (fight) the fine horse."

   "Hví töluðuð þér um það?" segir Gunnar.

   "Why were you talking about it?" says Gunnar.

   "Þeir menn voru," segja þeir, "er það mæltu að þú mundir eigi þora að etja
   við vorn hest."

   "They were men," they say, " who said it, that you would not dare to fight
   with your horse."

   "Þora mun eg að etja," segir Gunnar, "en grálega þykir mér þetta mælt."

   "I will dare to fight," says Gunnar, "but (it) seems to me maliciously
   spoken."

   "Skulum vér til þess ætla," segja þeir, "að þú munir etja?"

   "Shall we expect this," they say, "that you will fight?"

   "Þá mun yður þykja för yður best," segir Gunnar, "ef þér ráðið þessu. En þó
   vil eg þess

   "Then (it) will seem to you (the) journey best for you," says Gunnar, "if
   you have your way in this. But still I wish

   biðja yður að vér etjum svo hestunum að vér gerum öðrum gaman en oss engi
   vandræði

   to ask this of you that we fight the horses so that we do a game for others
   (rather) than us any trouble

   og þér gerið mér enga skömm. En ef þér gerið til mín sem til annarra þá er
   eigi ráðið

   and you do me no dishonour. But if you do (something) to me as to others
   then is not prevailed?

   nema eg sveigi þann að yður að yður mun hart þykja undir að búa. Mun eg þar
   eftir gera

   unless I bend ? him that to you that will seem hard to you to live under. I
   will there after behave

   sem þér gerið fyrir."

   as you behaved before."

   Ríða þeir nú heim. Starkaður spurði hversu þeim hefði farist. Þeir sögðu að
   Gunnar gerði

   Now they ride home. Starkad asked how it had gone with them. They said
   that Gunnar made

   góða ferð þeirra.

   their trip worthwhile.

   "Hann hét að etja hesti sínum og kváðum vér á nær það hestavíg skyldi vera.
   Fannst það á

   "He promised to fight his horse and we said it when (the) horse fight should
   be. It seemed

   í öllu að honum þótti sig skorta við oss og baðst hann undan vandræðum."

   in everything that to him seemed himself to be our inferiour and he asked
   for himself under? difficulty."

   "Það mun oft á finnast," segir Hildigunnur, "að Gunnar er seinþreyttur til
   vandræða en

   "It will often be found," says Hildigunn, "that Gunnar is slow to be drawn
   into quarrels (Z) but

   harðdrægur ef hann má eigi undan komast."

   hard to manage if he can not avoid (it)."

   Gunnar reið að finna Njál og sagði honum hestaatið og hversu orð fóru með
   þeim "eða

   Gunnar rode to meet Njal and told him of the horse fight and how (the) words
   went with them, "or

   hversu ætlar þú að fari hestaatið?"

   how do you expect the horse fight to go?"

   "Þú munt hafa meira hlut," sagði Njáll, "en þó mun hér margs manns bani af
   hljótast."

   "You will have more chance," said Njall, "But still here will deaths of many
   men result."

   "Mun nokkuð hér af hljótast minn bani?" segir Gunnar.

   "Will my death result from anything here?" says Gunnar.

   "Ekki mun það af þessu hljótast," segir Njáll, "en þó munu þeir muna fornan
   fjandskap,

   "It will not result from this," says Njall, "but still they will remember
   old enmity,

   og nýjan munu þeir að þér færa og munt þú ekki annað mega en hrökkva við."

   and new they will bring to you and you will not be able again to whip?
   with."

   Gunnar reið þá heim.

   Then Gunnar rode home.

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.