Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njal Saga ch 58 to end Patricia's Translation

Expand Messages
 • Patricia Wilson
  Riðu þeir nú til Hlíðarenda. Gunnar var heima og gekk út. Kolskeggur og Hjörtur gengu út með honum og fögnuðu þeim vel og spurðu hvert þeir
  Message 1 of 1 , May 1, 2007
  • 0 Attachment

   Riðu þeir nú til Hlíðarenda. Gunnar var heima og gekk út. Kolskeggur og
   Hjörtur gengu út með honum og fögnuðu þeim vel og spurðu hvert þeir ætluðu
   að fara.

   They rode now to Hliðarend. Gunnar was at home and went out (to greet). Kolskegg and Hjort went out with him and greeted them well and asked where they (intended) were going

   "Eigi lengra," segja þeir. "Oss er sagt að þú eigir hest góðan og viljum vér
   bjóða þér hestaat."

   "No further" they said ""it has been said (sagt- pp) ro us that you have a good stallion and we want to challenge/invite you to a Horse fight"

   "Litlar sögur mega ganga frá hesti mínum," segir Gunnar, "hann er ungur og
   óreyndur að öllu."

   "Small account may be given of my Horse" says Gunnar "he is but young and untried in all things"

   "Kost munt þú láta að etja," segja þeir, "og gat þess til Hildigunnur að þú
   mundir góður af hestinum."

   "But you would choose the challenge" said they "Hildigunn said you thought well (were proud) of the Horse"

   "Hví töluðuð þér um það?" segir Gunnar.

   "Why did you discuss that" says Gunnar

   "Þeir menn voru," segja þeir, "er það mæltu að þú mundir eigi þora að etja
   við vorn hest."

   "There were men" they said "who said no one would dare match his with our horse"

   "Þora mun eg að etja," segir Gunnar, "en grálega þykir mér þetta mælt."

   "I would dare to challenge" says Gunnar "but that seems to be a malicious/spiteful thing to say

   "Skulum vér til þess ætla," segja þeir, "að þú munir etja?"

   "Shall we deem this decided" they said "you accept the challenge?"

   "Þá mun yður þykja för yður best," segir Gunnar, "ef þér ráðið þessu.

   "Yoy may think your journey not worthy" Says Gunnar "unless you have your plan"

   En þó
   vil eg þess biðja yður að vér etjum svo hestunum að vér gerum öðrum gaman

   But just the same/even so - I request that we fight our horses to be sport for others

   en oss engi vandræði og þér gerið mér enga skömm.

   and for us (to be) no trouble/animosity and you do not being me discredit

   En ef þér gerið til mín sem
   til annarra þá er eigi ráðið nema eg sveigi þann að yður að yður mun hart
   þykja undir að búa. Mun eg þar eftir gera sem þér gerið fyrir."

   "If you treat (deal with) me in the same way as you treat others. I shall pay back in a way you will think hard you must be prepared (búa?).  "I shall repay what you do to me"

   Ríða þeir nú heim. Starkaður spurði hversu þeim hefði farist. Þeir sögðu að
   Gunnar gerði góða ferð þeirra.

   "They ride now home Starkad inquired how they had fared they said had made good their jouney (worthwhile)

   "Hann hét að etja hesti sínum og kváðum vér á nær það hestavíg skyldi vera.
   Fannst það á í öllu að honum þótti sig skorta við oss og baðst hann undan
   vandræðum."

   "He accepted (?named?) a challenge of his horse and declared when the fight would be"

   "He seemed to find himself (to be aware) that all thought him lacking (?short) against us and he was troubled" (not at ease)

   "Það mun oft á finnast," segir Hildigunnur, "að Gunnar er seinþreyttur til
   vandræða en harðdrægur ef hann má eigi undan komast."

   "That will often be seen" says Hildigunn "that Gunnar is slow to be provoked until he is troubled, but hard to handle if he comes to it" (don't start him)

   Gunnar reið að finna Njál og sagði honum hestaatið og hversu orð fóru með
   þeim "eða hversu ætlar þú að fari hestaatið?"

   Gunnar rode to see Njal and told him of the Horse fight, and the words that had been said between then "And how do you think the Horse fight will go"

   "Þú munt hafa meira hlut," sagði Njáll, "en þó mun hér margs manns bani af
   hljótast."

   "You will have great fortune(luck?) said Njal "but all the same many men will meet their death

   "Mun nokkuð hér af hljótast minn bani?" segir Gunnar.

   "will something here be my death" says Gunnar

   "Ekki mun það af þessu hljótast," segir Njáll, "en þó munu þeir muna fornan
   fjandskap, og nýjan munu þeir að þér færa og munt þú ekki annað mega en
   hrökkva við."
   Neither will you suffer  that yourself" says Njal "But all the same they will have in mind (remembering) old Hatreds, and their new (Hatred) will attack you more and you will have no other choice but to (retaliate)

    
   Gunnar reið þá heim

   Gunnar then rode home.

   I hope that this turns out to be better than I fear I ran up against several things -  and any Critique is welcome

   Kveðja

   Patricia

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.