Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [norse_course] Re: Gutamål

Expand Messages
 • Twm Ffresiar
  If you are referring to Gothic or Gotish, as in the eastern branch of Germanic languages, then I know of a few links. ;) Let me know if this is what you are
  Message 1 of 11 , Apr 1, 2003
   If you are referring to Gothic or Gotish, as in the
   eastern branch of Germanic languages, then I know of a
   few links. ;)

   Let me know if this is what you are referring to by
   gotisk...which I think you are...looks like the
   Norwegian or Swedish name of it.

   Email me off list and I'll send you a few links. :)

   Tom


   --- Teja Johnson-Lewis <celestialmoon2light@...>
   wrote:
   >
   >
   > xigung <xigung@...> wrote:
   > --- In norse_course@yahoogroups.com, Teja
   > Johnson-Lewis
   > <celestialmoon2light@y...> wrote: something at the
   > bottom^_^!
   > >
   > >
   > > Terje Ellefsen <radiorabia@h...> wrote:
   > >
   > > Does anybody know if there are any pages about
   > gutnisk somewhere?
   > >
   > >
   > >
   > > I don't know. What is gutnisk, anyway? I'll have
   > to look it up.
   > >
   >
   > Here is what I found under
   > http://www.gotland.com/info :
   >
   > � Gutam�l - ett eget spr�k
   > �r det n�got som avsl�jar en gotl�nnings ursprung s�
   > �r det v�l
   > dialekten. Vi �r m�nga som f�tt heta "Gotland" eller
   > "Guten" n�r vi
   > arbetat, gjort lumpen eller studerat p� fastlandet
   > (�vriga Sverige).
   > Skulle du hamna p� ett gotl�ndskt kalas s�
   > gratulerar man med ett
   > fyrfaldigt h�ij, h�ij, h�ij, hurraaaaa. Sen sjunger
   > alla "Summan
   > kummar" och "Vard�sv�isu" och det bara p� gutam�l,
   > gutarnas eget
   > spr�k.
   > Gutam�let kommer fr�n forngutniskan som finns
   > dokumenterad i b�de
   > Gutalagen och Gutasagan, de blev nedskrivna omkring
   > �r 1350.
   > Forngutniskan p�minde om fornsvenska men beh�ll alla
   > sina diftonger
   > som �ven isl�ndska och norska har kvar �n idag.
   > Gutam�let har sedan
   > f�rgats av Hansatiden och dansktiden med m�nga
   > l�neord.
   >
   > F�r en fastl�nning �r det nog alla diftonger som
   > m�rks mest i
   > gutam�let. F�rs�k att uttala �ugl�augo, stain eller
   > raisu (uggle�gon,
   > sten eller resan) utan att vricka tungan. Man talar
   > lite olika
   > gutam�l runt om p� Gotland idag. I Visby pratas en
   > modifierad
   > gotl�ndska med gutam�lets spr�kmelodi men med
   > �ndelser och diftonger
   > n�stan som i rikssvenskan. F�r� i norr har ett eget
   > f�r�m�l som �nnu
   > n�gra kan prata. P� syd�stra Gotland i Lau och N�r
   > och socknarna runt
   > omkring talas det ett gutam�l som har kvar mycket av
   > forngutniskan,
   > det kallas laum�l. Det �r �ns isolerade l�ge som
   > gjort att gutam�let
   > �nnu lever kvar. Men med dagens allt snabbare
   > kommunikationss�tt och
   > r�rligare arbetsmarknad �r det nog idag som de sista
   > generationerna
   > finns som beh�rskar och talar det gamla gutam�let.
   > Dialekten d�remot
   > f�r vi hoppas att alla beh�ller eller att
   > nyinflyttade l�r sig f�r
   > den h�r hemma h�r.
   > Mer om Gutam�l finns att l�sa p� bibliotek eller p�
   > internet.
   > �
   >
   > I also recall, Tore Gannholm having published the
   > Gutasaga
   > on the net. He has written a book about the history
   > of old
   > Gotland. But I couldn't find his web page right now.
   >
   > Best
   > Xigung
   >
   >
   > Yeah, yeah. But what does that all mean? My brain
   > hurts!!!
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Sponsor
   > Sumir hafa kv��i...
   > ...a�rir spakm�li.
   >
   > - Keth
   >
   > Homepage: http://www.hi.is/~haukurth/norse/
   >
   > To unsubscribe from this group, send an email to:
   > norse_course-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
   > Terms of Service.
   >
   >
   >
   > ---------------------------------
   > Do you Yahoo!?
   > Yahoo! Platinum - Watch CBS' NCAA March Madness,
   > live on your desktop!


   __________________________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Tax Center - File online, calculators, forms, and more
   http://platinum.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.