Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 75 end + 76 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þorkell svarar: Sástu eigi Beini er hann stóð yfir þér með reidda öxina? Og var það hin mesta Thorkell answers, “Didn’t you see Beini when he
  Message 1 of 1 , Oct 23, 2013
   Þorkell svarar: "Sástu eigi Beini er hann stóð yfir þér með reidda öxina? Og
   var það hin mesta
   Thorkell answers, “Didn’t you see Beini when he stood over you with an axe
   on his shoulder? And it was the greatest

   ófæra því að þegar mundi hann keyra öxina í höfuð þér er eg gerði mig
   líklegan til nokkurs."
   dangerous task because he would have driven the axe into your head as soon
   as when I did myself? something likely.”

   Ríða þeir nú heim í Ljárskóga. Líður nú föstunni og kemur hin efsta vika.
   They ride home now to Ljar’s wood. Now passes the feast and the last week
   of Lent arrives.

   76. kafli - Drukknan Þorkels
   Skírdag snemmendis um morguninn býst Þorkell til ferðar. Þorsteinn latti
   þess mjög "því að mér líst veður ótrúlegt," sagði hann.
   Early in the morning of Maundy Tuesday, Thorkell readies himself for a
   journey. Thorstein dissuades from this strongly, “because this weather
   seems unreliable to me,” he said.

   Þorkell kvað veður duga mundu hið besta "og skaltu nú ekki letja mig frændi
   því að eg vil heim fyrir páskana."
   Thorkell declared the weather would serve the best “and you shall not
   dissuade me, kinsman, because I want to be home before Easter.”

   Nú setur Þorkell fram ferjuna og hlóð. Þorsteinn bar jafnskjótt af utan sem
   Þorkell hlóð og þeir förunautar hans.
   Now Thorkell launches the ferry and loaded (it). Thorsteinn carried (it) off
   as quickly as Thorkell and his comrades loaded.

   Þá mælti Þorkell: "Hættu nú frændi og heft ekki ferð vora. Eigi færð þú nú
   ráðið þessu að sinni."
   Then Thorkell spoke, “You stop now, kinsman, and ? not our journey. You are
   not able now to determine (what we do) this time.”

   Þorsteinn svarar: "Sá okkar mun nú ráða er verr mun gegna og mun til mikils
   draga um ferð þessa."
   Thorsteinn answers, “That one now will decide for us which will suit worse
   and (it) will pull (us) into much (difficulty) regarding this journey.”

   Þorkell bað þá heila hittast.
   Thorkell bade them meet again safe and sound.

   Gengur Þorsteinn nú heim og er ókátur mjög. Hann gengur til stofu og biður
   leggja undir höfuð
   Thorsteinn goes home now and is very gloomy. He goes to the living room and
   asks to lay (a pillow, as it turns out later) under his head

   sér og svo var gert. Griðkonan sá að tárin runnu ofan á hægindið úr augum
   honum. En litlu síðar
   and it was done so. A housemaid saw that tears ran down to the pillow from
   his eyes. And a little later

   kom vindsgnýr mikill á stofuna.
   the sound of a great wind came to the room.

   Þá mælti Þorsteinn: "Þar megum vér nú heyra gnýja bana Þorkels frænda."
   Then Thorsteinn spoke, “There we may now hear the roar of death of kinsman
   Thorkell.”

   Nú er að segja frá ferð þeirra Þorkels. Þeir sigla um daginn út eftir
   Breiðafirði og voru tíu á skipi.
   Now is to speak of the journey of theirs, Thorkell’s (and his comrades),
   they sail during the day out along Breidafjord and were ten on the ship.

   Veðrið tók að hvessa mjög og gerði hinn mesta storm áður létti. Þeir sóttu
   knálega ferðina og
   The weather blew up a great gale and it became the most serious storm before
   letting up. They pursued the journey vigorously and

   voru þeir menn hinir röskustu. Þorkell hafði með sér sverðið Sköfnung og var
   það í stokki. Þeir
   those men were the bravest. Thorkell had with him the sword, Shin-bone and
   it was in a chest.

   Þorkell sigla þar til er þeir komu að Bjarnarey. Sáu menn ferðina af
   hvorutveggja landinu. En er
   They, Thorkell (and co.) sail until they come to Bjarnerey. People saw the
   journey from either side of the land. And when

   þeir voru þar komnir þá laust hviðu í seglið og hvelfdi skipinu. Þorkell
   drukknaði þar og allir þeir
   they had arrived there, then a wind squall loosed in the sail and capsized
   the ship. Thorkell drowned there and all those

   menn er með honum voru. Viðuna rak víða um eyjar. Hornstafina rak í þá ey er
   Stafey heitir
   men who were with him. The wood was driven widely about the island. The
   corner post was driven to that island which is called Stafey ever since.

   síðan. Sköfnungur var festur við innviðuna í ferjunni. Hann hittist við
   Sköfnungsey.
   (The sword) Shin bone was fast in the ribs of the ferry. It was named
   Skofnung’s island.

   Grace Hatton
   Hawley, PA
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.