Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 75 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Og er á leið daginn ræddi Þorsteinn við Halldór að þeir skyldu ganga allir saman á tal, eigum við erindi við þig. And when the day passed
  Message 1 of 1 , Oct 8, 2013
   Og er á leið daginn ræddi Þorsteinn við Halldór að þeir skyldu ganga allir
   saman á tal, "eigum við erindi við þig."
   And when the day passed Thorstein spoke with Halldor that they should go all
   together to talk “we have an errand with you.”

   Halldór kvað það vel fallið. Þorsteinn mælti við förunauta sína að ekki
   þyrftu þeir að ganga með
   Halldor declared it well suited. Thorstein spoke with his comrades that
   they need not go with

   þeim en Beinir gekk með þeim ekki að síður því að honum þótti mjög eftir því
   fara sem Halldór
   them, but Beinir went with them as well because it seemed to him much to go
   after (the scenario) as Halldor

   gat til. Þeir gengu mjög langt á brott í túnið. Halldór hafði yfir sér samda
   skikkju og á nist löng
   guessed. They went very far away in the field. Halldor had a shaped?? or
   mended?? cloak over him and a long pin (broach to hold it)

   sem þá var títt. Halldór settist niður á völlinn en á sína hönd honum hvor
   þeirra frænda og þeir
   as then was customary. Halldor set himself down on the plain and each of
   those kinsmen on his sides and they

   settust nálega á skikkjuna en Beinir stóð yfir þeim og hafði öxi mikla í
   hendi.
   sat nearly on the cloak and Beinir stood over them and had a great axe in
   (his) hand.

   Þá mælti Þorsteinn: "Það er erindi mitt hingað að eg vil kaupa land að þér.
   Legg eg þetta því nú
   Then Thorstein spoke, “It is my errand hither that I want to buy land from
   you. I suggest this now

   til umræðu að nú er Þorkell frændi minn við. Þætti mér okkur þetta vel hent
   því að mér er sagt að
   for discussion that now my kinsman, Thorkell, is along. It seems to us well
   suited because I am told

   þú hafir ónógleg lausafé en land dýrt undir. Mun eg gefa þér í móti þá
   staðfestu að sæmileg sé og
   you have not enough movable property, but valuable land beneath. I will
   give you in exchange then a domicile that is honourable and

   þar í milli sem við verðum á sáttir."
   there in between as we become agreed.

   Halldór tók ekki svo fjarri í fyrstu og inntust þeir til um kaupakosti. Og
   er þeim þótti hann ekki
   Halldor didn’t seem to take it less (enthusiastically) at first and they
   discussed regarding the purchase options. And when it seemed to them he

   fjarri taka þá felldi Þorkell sig mjög við umræðuna og vildi saman færa með
   þeim kaupið.
   didn’t seem to take it poorly, then Thorkell got involved much in the
   discussion and wanted to go with them in the bargain.

   Halldór dró þá heldur fyrir þeim en þeir sóttu eftir því fastara og þar kom
   um síðir að þess firr var er þeir gengu nær.
   Halldor then drew back rather before them and they tried harder for it and
   there came less of this the further (it) was when they went closer.

   Þá mælti Þorkell: "Sérð þú eigi Þorsteinn frændi hversu þetta fer? Hann
   hefir þetta mál dregið
   Then Thorkell spoke, “Do you not see, Kinsman Thorsteinn, how this goes? He
   has drawn this issue

   fyrir oss í allan dag en vér höfum setið hér að hégóma hans og ginningum. Nú
   ef þér er hugur á
   before us all day and we have sat here for his false speaking and deception.
   Now if it is in your mind

   landkaupi þá munum vér verða að ganga nær."
   to buy land, then we will have to go closer.”

   Þorsteinn kvaðst þá vilja vita sinn hluta, bað nú Halldór úr skugga ganga
   hvort hann vildi unna honum landkaupsins.
   Thorsteinn said then to want to know his options, bade Halldor now to go out
   of the shadow whether he wanted to enter into a land purchase with him.

   Halldór svarar: "Eg ætla að ekki þurfi að fara myrkt um það að þú munt
   kauplaust heim fara í kveld."
   Halldor answers, “I intend that (it) is not necessary to go in the dark
   regarding it that you will go home in the evening without a bargain.”

   Grace Hatton
   Hawley, PA
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.