Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 75 part 2

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Og er á leið daginn ræddi Þorsteinn við Halldór að þeir skyldu ganga allir saman á tal, eigum við erindi við þig. Halldór kvað það vel
  Message 1 of 3 , Oct 7, 2013
   Og er á leið daginn ræddi Þorsteinn við Halldór að þeir skyldu ganga allir
   saman á tal, "eigum við erindi við þig."
   Halldór kvað það vel fallið. Þorsteinn mælti við förunauta sína að ekki
   þyrftu þeir að ganga með þeim en Beinir gekk með þeim ekki að síður því að
   honum þótti mjög eftir því fara sem Halldór gat til. Þeir gengu mjög langt á
   brott í túnið. Halldór hafði yfir sér samda skikkju og á nist löng sem þá
   var títt. Halldór settist niður á völlinn en á sína hönd honum hvor þeirra
   frænda og þeir settust nálega á skikkjuna en Beinir stóð yfir þeim og hafði
   öxi mikla í hendi.
   Þá mælti Þorsteinn: "Það er erindi mitt hingað að eg vil kaupa land að þér.
   Legg eg þetta því nú til umræðu að nú er Þorkell frændi minn við. Þætti mér
   okkur þetta vel hent því að mér er sagt að þú hafir ónógleg lausafé en land
   dýrt undir. Mun eg gefa þér í móti þá staðfestu að sæmileg sé og þar í milli
   sem við verðum á sáttir."
   Halldór tók ekki svo fjarri í fyrstu og inntust þeir til um kaupakosti. Og
   er þeim þótti hann ekki fjarri taka þá felldi Þorkell sig mjög við umræðuna
   og vildi saman færa með þeim kaupið. Halldór dró þá heldur fyrir þeim en
   þeir sóttu eftir því fastara og þar kom um síðir að þess firr var er þeir
   gengu nær.
   Þá mælti Þorkell: "Sérð þú eigi Þorsteinn frændi hversu þetta fer? Hann
   hefir þetta mál dregið fyrir oss í allan dag en vér höfum setið hér að
   hégóma hans og ginningum. Nú ef þér er hugur á landkaupi þá munum vér verða
   að ganga nær."
   Þorsteinn kvaðst þá vilja vita sinn hluta, bað nú Halldór úr skugga ganga
   hvort hann vildi unna honum landkaupsins.
   Halldór svarar: "Eg ætla að ekki þurfi að fara myrkt um það að þú munt
   kauplaust heim fara í kveld."

   Grace Hatton
   Hawley, PA
  • Alan Thompson
   HereÆs my translation Alan Og er ß lei≡ daginn rμddi ▐orsteinn vi≡ Halld≤r a≡ ■eir skyldu ganga allir And when the day was far spent (see
   Message 2 of 3 , Oct 7, 2013

    Here’s my translation

     

    Alan

     

    Og er á leið daginn ræddi Þorsteinn við Halldór að þeir skyldu ganga allir
    And when the day was far spent (see líðr á e-t, under líða, Z6) Þorsteinn talked with Halldórr that they should go all

    saman á tal, "eigum við erindi við þig."
    together into conversation, “we have business with you.”

    Halldór kvað það vel fallið. Þorsteinn mælti við förunauta sína að
    Halldórr declared that fell well (ie suited him well). Þorsteinn spoke with his travelling-companions that

    ekki þyrftu þeir að ganga með þeim en Beinir gekk með þeim ekki að síður því að
    they needed (past subjunctive of þurfa) not go (walk) with them but Beinir went (walked) with them not in the least (ekki at síðr, síðr = less, comparitive) because

    honum þótti mjög eftir því fara sem Halldór gat til. Þeir gengu mjög langt
    (it) seemed to him greatly to conform to (fara eptir) that which Halldórr spoke of (geta, Z.ii.2) (ie things were turning out as Halldórr had said). They walked very far

    á brott í túnið. Halldór hafði yfir sér samda skikkju og á nist löng sem þá
    away into the-home-field. Halldórr had over himself arranged (pp of semja?) a cloak and on (it) a long broach which then

    var títt. Halldór settist niður á völlinn en á sína hönd honum hvor þeirra frænda
    was customary (tíðr). Halldórr set-himself down on the-ground but (and) each of those kinsmen on either side of him

    og þeir settust nálega á skikkjuna en Beinir stóð yfir þeim og hafði
    and they set-themselves nearly on the-cloak but (and) Beinir stood over them and had

    öxi mikla í hendi.
    a large axe in (his) hand.

    Þá mælti Þorsteinn: "Það er erindi mitt hingað að eg vil kaupa land að þér.
    Then Þorsteinn spoke: “That is my business (errand) hither that I want to buy land from you.

    Legg eg þetta því nú til umræðu að nú er Þorkell frændi minn við.
    I put this now to discourse (ie I raise the matter now) because (því…at) now my kinsman Þorkell is with (me)(vera við, to be present)

    Þætti mér okkur þetta vel hent því að mér er sagt að þú hafir ónógleg lausafé en
    This would-seem to me (and) us well suited (ie very fitting because) (it) is said to me (ie I have heard) that you have insufficient (úgnógligr) moveable-property but

    land dýrt undir. Mun eg gefa þér í móti þá staðfestu að sæmileg sé og þar í milli sem við verðum á sáttir."
    (you have) land of-high-worth under (you). I will give to you in return that residence that is becoming and whatever (þar…sem) in between (presumably some financial sum to make up the difference?) we become agreed on.”

    Halldór tók ekki svo fjarri í fyrstu og inntust þeir til um kaupakosti.
    Halldórr did not refuse (see taka e-u fjarri, fjarri, Z2) at first and they discussed (innast) the bargain.

    Og er þeim þótti hann ekki fjarri taka þá felldi Þorkell sig mjög við umræðuna
    And when he seemed to them not to refuse then Þorkell took a warm part in the debate (see under fella, Z6)

    og vildi saman færa með þeim kaupið. Halldór dró þá heldur fyrir þeim en
    and wanted to deliver (conclude, foera) the-bargain together between them. Halldórr drew-out (draga, Z5 or Z6) then somewhat before them (ie adopted delaying tactics) but

    þeir sóttu eftir því fastara og þar kom um síðir að þess firr var er þeir
    they sought after that (ie the bargain) more-strongly and (it) came (ie turned out) there at last that (it, ie the bargain) was farther-off (firr, see fjarri) in that when they

    gengu nær.
    went nearer (pressed harder?).

    Þá mælti Þorkell: "Sérð þú eigi Þorsteinn frændi hversu þetta fer? Hann
    Then Þorkell spoke: “See you not, kinsman Þorsteinn, how this goes? He

    hefir þetta mál dregið fyrir oss í allan dag en vér höfum setið hér að
    has drawn-out (draga, Z5 or Z6) this matter before us all day and we have sat here through

    hégóma hans og ginningum. Nú ef þér er hugur á landkaupi þá munum vér verða
    his falsehood and deception. Now if your (þér is dative) mind is on purchase-of-land then we will needs

    að ganga nær."
    to go nearer (press harder?).”

    Þorsteinn kvaðst þá vilja vita sinn hluta, bað nú Halldór úr skugga ganga
    Þorsteinn declared-of-himself then to want to know his position (ie where he stood), bade Halldórr now to reveal his mind (lit: step out of the shade)

    hvort hann vildi unna honum landkaupsins.
    whether he wanted to grant the-purchase-of-land to him.

    Halldór svarar: "Eg ætla að ekki þurfi að fara myrkt um það að þú munt
    Halldórr answers: “I intend that (it) need not go darkly (obscurely) concerning that (ie no need to keep you in the dark), that you will

    kauplaust heim fara í kveld."
    bargainless (without a bargain) go home this-evening.”


   • Brian M. Scott
    ... is nevertheless (Baetke and modern); I expect that is as well. ... apparently had three past participles: two
    Message 3 of 3 , Oct 13, 2013
     > Þorsteinn mælti við förunauta sína að ekki þyrftu þeir að
     > ganga með þeim en Beinir gekk með þeim ekki að síður því
     > að honum þótti mjög eftir því fara sem Halldór gat til.

     > Thorsteinn spoke with his comrades that they did not need
     > to go with them, and Beinir did not go with them later
     > because it very much seemed to him after that to go as
     > Halldor took care of. (??)

     > Thorstein spoke with his comrades that they need not go
     > with them, but Beinir went with them as well because it
     > seemed to him much to go after (the scenario) as Halldor
     > guessed.

     > Þorsteinn spoke with his travelling-companions that they
     > needed (past subjunctive of þurfa) not go (walk) with them
     > but Beinir went (walked) with them not in the least (ekki
     > at síðr, síðr = less, comparitive) because (it) seemed to
     > him greatly to conform to (fara eptir) that which Halldórr
     > spoke of (geta, Z.ii.2) (ie things were turning out as
     > Halldórr had said).

     <Eigi at síðr> is 'nevertheless' (Baetke and modern); I
     expect that <ekki at síðr> is as well.

     > Halldór hafði yfir sér samda skikkju og á nist löng sem þá
     > var títt.

     > Halldor had arranged over him a cloak and on (it) a long
     > pin as then was (the) custom.

     > Halldor had a shaped?? or mended?? cloak over him and a
     > long pin (broach to hold it) as then was customary.

     > Halldórr had over himself arranged (pp of semja?) a cloak
     > and on (it) a long broach which then was customary (tíðr).

     <Semja> apparently had three past participles: two variants
     of the etymologically correct weak pp, <samiðr> and <samdr>,
     and a strong pp <saminn>.

     (I keep looking at <semja> and wanting to pronounce it like
     Russian <семья> 'family', which is wrong twice over: the
     Russian <с> is palatalized, and the Russian word has final
     stress. This is bizarre, because I’ve forgotten virtually
     all of the Russian that I learned in college some 45 years
     ago and for all practical purposes haven’t used since!)

     > Þætti mér okkur þetta vel hent því að mér er sagt að þú
     > hafir ónógleg lausafé en land dýrt undir.

     > It would seem to me we two are well suited because it is
     > told me that you have insufficient moveable property but
     > expensive land under (your feet). (?)

     > It seems to us well suited because I am told you have not
     > enough movable property, but valuable land beneath.

     > This would-seem to me (and) us well suited (ie very
     > fitting because) (it) is said to me (ie I have heard) that
     > you have insufficient (úgnógligr) moveable-property but
     > (you have) land of-high-worth under (you).

     <Mér> goes with <þætti> and <okkur> with <vel hent>: ‘This
     would seem to me well suited for us [you and me], for I am
     told that ... .’

     > Mun eg gefa þér í móti þá staðfestu að sæmileg sé og þar í
     > milli sem við verðum á sáttir."

     > I will give you in exchange then make steadfast at fairly
     > good would be and there in between as we agree on.” (Z.
     > sáttr - verða sáttr á (or um) e-t, at e-u, to agree on)

     > I will give you in exchange then a domicile that is
     > honourable and there in between as we become agreed.

     > I will give to you in return that residence that is
     > becoming and whatever (þar…sem) in between (presumably
     > some financial sum to make up the difference?) we become
     > agreed on.”

     I’m inclined to see <þar í milli> as a single element,
     'therebetween', so to speak, comparable to ‘therein’,
     ‘therewith’, and ‘thereto’, with <sem> as a separate
     relative pronoun: ‘and therebetween as we become agreed
     upon’. Same sense, just a slightly different parsing. And
     I agree that it must refer to additional monetary
     compensation to make up any perceived difference in value.

     > Halldór dró þá heldur fyrir þeim en þeir sóttu eftir því
     > fastara og þar kom um síðir að þess firr var er þeir gengu
     > nær.

     > Halldor then drew rather before them and they pursued that
     > stronger and there came at last to that first it was when
     > they went near. (?)

     > Halldor then drew back rather before them and they tried
     > harder for it and there came less of this the further (it)
     > was when they went closer.

     > Halldórr drew-out (draga, Z5 or Z6) then somewhat before
     > them (ie adopted delaying tactics) but they sought after
     > that (ie the bargain) more-strongly and (it) came (ie
     > turned out) there at last that (it, ie the bargain) was
     > farther-off (firr, see fjarri) in that when they went
     > nearer (pressed harder?).

     I’d say ‘and [it] at last turned out that it [the bargain]
     was further off when they approached [it]’; <ganga e-m nær>
     is glossed 'to approach, come near to one' and seems a
     reasonable model, even if we don’t have a human object here.
     It must mean that the harder they pressed, the further the
     bargain receded, though how much of that is inherent in
     <koma nær> and how much is from the context I couldn’t say.

     > Nú ef þér er hugur á landkaupi þá munum vér verða að ganga
     > nær."

     > Now if you have a mind to purchasing land we must
     > approach.” (?)

     > Now if it is in your mind to buy land, then we will have
     > to go closer.”

     > Now if your (þér is dative) mind is on purchase-of-land
     > then we will needs to go nearer (press harder?).”

     Baetke has <ganga nær (e-u)> 'energisch betreiben, sich
     aufmerksam beschäftigen mit, genau aufpassen auf', more or
     less 'energetically pursue, attentively busy ourselves with,
     keep our minds exactly on'; perhaps ‘we’ll have to
     press/force the issue’.

     Brian
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.