Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 75 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  75. kafli - Viðurtal Halldórs og Þorkels Conversation of Halldor and Thorkell Þenna vetur eftir jól bjóst Þorkell heiman norður til Hrútafjarðar að
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2013
   75. kafli - Viðurtal Halldórs og Þorkels
   Conversation of Halldor and Thorkell

   Þenna vetur eftir jól bjóst Þorkell heiman norður til Hrútafjarðar að flytja
   norðan viðu sína. Ríður
   That winter, after Yule, Thorkell prepared himself (to go) from home north
   to Hrut’s fjord to carry his wood from the north.

   hann fyrst inn í Dali og þaðan í Ljárskóga til Þorsteins frænda síns og
   aflar sér manna og hrossa.
   He rides first into Dale and from there in Ljar’s forest to Thorstein, his
   kinsman, and procures men and horses for himself.

   Hann fer síðan norður til Hrútafjarðar og dvelst þar um hríð og hefir ætlan
   á um ferðina, safnar
   He then goes north to Hrut’s fjord and stays there for a time and has
   intended upon, regarding the journey, to assemble

   að sér hestum þar um fjörð því að hann vildi eigi fleiri farar að gera ef
   svo mætti takast. Varð
   horses there for himself around the fjord because he did not want to go
   further to do so if it might happen.

   þetta ekki skjótt. Þorkell var í starfi þessu fram á langaföstu. Hann kemur
   þessu starfi til vegar.
   This did not happen quickly. Thorkell was in this business forward to Lent.
   He brings this business about.

   Hann dró viðinn norðan meir en á tuttugu hestum og lætur liggja viðinn á
   Ljáeyri. Síðan ætlaði
   He hauled the wood from the north on more than twenty horses and has the
   wood placed in Lja Island. Then he intended

   hann að flytja á skipi út til Helgafells. Þorsteinn átti ferju mikla og
   ætlaði Þorkell það skip að
   to carry (it) on a ship out to Helgafell. Thorstein had a great ferry and
   Thorkell intended to have that ship

   hafa þá er hann færi heimleiðis. Þorkell var í Ljárskógum um föstuna því að
   ástúðigt var með
   then when he would go home. Thorkell was in Ljar’s forest during Lent
   because between those kinsmen was affection.

   þeim frændum. Þorsteinn ræddi við Þorkel að það mundi vel hent að þeir færu
   í Hjarðarholt: "Vil
   Thorstein spoke with Thorkell that it would be well suited that they go to
   Hjardarholt,

   eg fala land að Halldóri því að hann hefir lítið lausafé síðan hann galt
   þeim Bollasonum í
   I want to demand for purchase land from Halldor because he has little free
   cash since he paid those Bolli”s sons

   föðurbætur. En það land er svo að eg vildi helst eiga."
   weregild for a father. And that land is such that I would most rather own
   (it).”

   Þorkell bað hann ráða. Fara þeir heiman og voru saman vel tuttugu menn. Þeir
   koma í
   Thorkell said it was up to him. They went from home and were a good twenty
   men together. They come to

   Hjarðarholt. Tók Halldór vel við þeim og var hinn málreifasti. Fátt var
   manna heima því að
   Hjardarholt. Halldor received them well and was the most talkative. Few
   men were at home because

   Halldór hafði sent menn norður í Steingrímsfjörð. Þar hafði komið hvalur er
   hann átti í. Beinir
   Halldor had sent men north to Steingrim’s fjord. There a whale had come
   (ashore) which he had a right to. Beinir

   hinn sterki var heima. Hann einn lifði þá þeirra manna er verið höfðu með
   Ólafi föður hans.
   the strong was at home. He alone lived then of those men who had been with
   Olaf, his father.

   Halldór hafði mælt til Beinis þegar er hann sá reið þeirra Þorsteins: "Gerla
   sé eg erindi þeirra
   Halldor had spoken to Beinir as soon as he saw Thorstein’s (and Thorkell’s),
   their ride. “I quite see their errand,

   frænda. Þeir munu fala land mitt að mér og ef svo er þá munu þeir heimta mig
   á tal. Þess get eg
   kinsman. They will demand my land for purchase of me and if so then they
   will ask for an interview with me. I guess this

   að á sína hönd mér setjist hvor þeirra. Og ef þeir bjóða mér nokkurn ómaka
   þá vertu eigi seinni
   that each of them would sit on one side of me. And if they offer me any
   trouble then you be not slow

   að ráða til Þorsteins en eg til Þorkels. Hefir þú lengi verið trúr oss
   frændum. Eg hefi og sent á
   to attack Thorstein and I, Thorkell. You have long been true to us,
   kinsman. I have also sent

   hina næstu bæi eftir mönnum. Vildi eg að það hæfðist mjög á að lið það kæmi
   og vér slitum talinu."
   to the next farm for men. I would want that much of a company would be
   raised; it would come and we stop talking.”

   Grace Hatton
   Hawley, PA
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.