Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 75 part 1 -- Rob's Translation

Expand Messages
 • rob13567
  75. kafli - Viðurtal Halldórs og Þorkels Halldor’s and Thorkel’s Conversation Þenna vetur eftir jól bjóst Þorkell heiman norður til Hrútafjarðar
  Message 1 of 2 , Sep 30, 2013

   75. kafli - Viðurtal Halldórs og Þorkels

   Halldor’s and Thorkel’s Conversation

    

   Þenna vetur eftir jól bjóst Þorkell heiman norður til Hrútafjarðar að flytja norðan viðu sína.

   This winter after yule, Thorkell got ready at home north of Hrutafjardar to move his lumber north.

    

   Ríður hann fyrst inn í Dali og þaðan í Ljárskóga til Þorsteins frænda síns og aflar sér manna og hrossa.

   He rides first inward to Dale and then to Scythe-Forest to his relative Thorstein and gets for himself men and horses.

    

   Hann fer síðan norður til Hrútafjarðar og dvelst þar um hríð og hefir ætlan á um ferðina, safnar að sér hestum þar um fjörð því að hann vildi eigi fleiri farar að gera ef svo mætti takast.

   He then goes north to Hrutafjardar and stays there for a while and has the intention concerning (not sure I undersand “á um”) the journey, gathers for himself there horses (from) around the fiord because he didn’t want more to go to do if so it was able to take place. (?)

    

   Varð þetta ekki skjótt.

   This didn’t happen speedily.

    

   Þorkell var í starfi þessu fram á langaföstu.

   Thorkell was at work with this far into Lent.

    

   Hann kemur þessu starfi til vegar.

   He completes this work.   (Z. koma 3 – koma e-u til keiðar (til vegar), to effect, bring about)

    

   Hann dró viðinn norðan meir en á tuttugu hestum og lætur liggja viðinn á Ljáeyri.

   He drew the wood north (with) more than 20 horses and has wood placed at Scythe-Island.

    

   Síðan ætlaði hann að flytja á skipi út til Helgafells.

   Then he intended to move (the lumber) by ship out to Helgafell.

    

   Þorsteinn átti ferju mikla og ætlaði Þorkell það skip að hafa þá er hann færi heimleiðis.

   Thorsteinn had a large ferry boat, and Thorkell intended to have then that ship when he went homeward.

    

   Þorkell var í Ljárskógum um föstuna því að ástúðigt var með þeim frændum.

   Thorkell stayed in Scythe-Forest on Friday because the relatives were on friendly terms.

    

   Þorsteinn ræddi við Þorkel að það mundi vel hent að þeir færu í Hjarðarholt: "Vil eg fala land að Halldóri því að hann hefir lítið lausafé síðan hann galt þeim Bollasonum í föðurbætur.

   Thorstein spoke with Thorkel that that would happened that they would go to Hjardarholt: “I want to demand for purchase land at (from?) Halldor because he has little moveable property since he repaid Bolli’s sons in were gild for a father.

    

   En það land er svo að eg vildi helst eiga."

   And that land is such that I would most preferably have.”

    

   Þorkell bað hann ráða.

   Thorkell asked him for advice.

    

   Fara þeir heiman og voru saman vel tuttugu menn.

   They go from home and were together a good 20 men.

    

   Þeir koma í Hjarðarholt.

   They arrived in Hjardarholt.

    

   Tók Halldór vel við þeim og var hinn málreifasti.

   Halldor received them well and was the most cheerful.

    

   Fátt var manna heima því að Halldór hafði sent menn norður í Steingrímsfjörð.

   Few men were at home because Halldor had sent men north to Stone-mask(?)-fiord.

    

   Þar hafði komið hvalur er hann átti í.

   There had been a whale which he gathered in.

    

   Beinir hinn sterki var heima.

   Beinir the strong was at home.

    

   Hann einn lifði þá þeirra manna er verið höfðu með Ólafi föður hans.

   He alone lived then of the men who had stayed with his father Olaf.

    

    

   Halldór hafði mælt til Beinis þegar er hann sá reið þeirra Þorsteins: "Gerla sé eg erindi þeirra frænda.

   Halldor had spoken to Beinir at once when he saw them, Thorstein (and others), riding (more literally, “saw their riding”): “I precisely see their mission, kinsman.

    

   Þeir munu fala land mitt að mér og ef svo er þá munu þeir heimta mig á tal.

   They will demand from me purchase of my land and if so then they will meet me to talk.

    

   Þess get eg að á sína hönd mér setjist hvor þeirra.

   I guess that, that to his hand was seated for me each of them.  (??)

    

   Og ef þeir bjóða mér nokkurn ómaka þá vertu eigi seinni að ráða til Þorsteins en eg til Þorkels.

   And if they ask me for some trouble then you will not be slower to rush in to attack Thorstein and I Thorkel.

    

   Hefir þú lengi verið trúr oss frændum.

   You have long been faithful to us kinsmen.

    

   Eg hefi og sent á hina næstu bæi eftir mönnum.

   I have also sent to the next village for men.

    

   Vildi eg að það hæfðist mjög á að lið það kæmi og vér slitum talinu."

   I wanted that: That much suited to that people should come and we stop talking.”

  • Brian M. Scott
   ... Copying an old note: It s actually Ljá-river-wood . According to and
   Message 2 of 2 , Oct 6, 2013
    > Ríður hann fyrst inn í Dali og þaðan í Ljárskóga til
    > Þorsteins frænda síns og aflar sér manna og hrossa.

    > He rides first inward to Dale and then to Scythe-Forest to
    > his relative Thorstein and gets for himself men and
    > horses.

    > He rides first into Dale and from there in Ljar’s forest
    > to Thorstein, his kinsman, and procures men and horses for
    > himself.

    > He rides first inwards (along the fjord) to Dalir (The
    > Dales)and from-there to Ljárskógar (woods (gen plural) of
    > New-mown grass?) to Þorsteinn his kinsman and procures for
    > himself men (persons) and horses.

    Copying an old note:

    It's actually 'Ljá-river-wood'. According to
    <http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=55502> and
    <http://arnastofnun.is/page/ornefni_lja> there have been a
    number of serious proposals for the etymology of the
    river-name. K. Rygh thought that it was related to <lé>
    or <ljár>; Ásgeir Bl. Magnusson thought that improbable
    preferred to relate it to the words <löður> and <laug>.
    Þorsteinn Þorsteinsson maintained that the sense was
    'little river'; the river is very little, but there are
    difficulties with this suggestion. Gösta Franzen thought
    a relationship with <ljá> doubtful and pointed instead to
    OIc. <læ> 'damage, destruction; fraud, treason; venom,
    bane', referring to large spring floods. He also
    suggested <ljá> 'new-mown grass' as a possibility, from
    meadows along the river. (I'm not sure what to make of
    Franzen's apparently contradictory positions on <ljá>: the
    first one isn't glossed, so it may refer to a different
    word.)

    > Hann fer síðan norður til Hrútafjarðar og dvelst þar um
    > hríð og hefir ætlan á um ferðina, safnar að sér hestum þar
    > um fjörð því að hann vildi eigi fleiri farar að gera ef
    > svo mætti takast.

    > He then goes north to Hrutafjardar and stays there for a
    > while and has the intention concerning (not sure I
    > undersand “á um”) the journey, gathers for himself there
    > horses (from) around the fiord because he didn’t want more
    > to go to do if so it was able to take place. (?)

    > He then goes north to Hrut’s fjord and stays there for a
    > time and has intended upon, regarding the journey, to
    > assemble horses there for himself around the fjord because
    > he did not want to go further to do so if it might happen.

    > He journeys after-that north to Hrútafjörðr and stays
    > there a while and takes a plan on (devises, adopts,
    > implements a plan?, cf hafa á rás, Z14) concerning
    > the-journey, collects for himself horses there around
    > (the) fjord because he wanted not to make (gera) several
    > journeys (farar is acc plural of för) if (it) might so
    > be-brought-about (ie if he could help it).

    <Hafa ætlan á um ferðina> also occurs in Jómsvíkinga saga:

    Það er nú sagt að þeir láta ráðna vera ferðina þegar
    veizlunni er slitið, og skipa þar nú til alls að erfinu og
    hafa ætlan á um ferðina.

    It is now said that they resolve to make the journey as
    soon as the feast is over and make everything ready for
    the funeral feast and ... .

    After a good deal of browsing I’ve come to the conclusion
    that it’s more or less ‘have [meaning 'make'] a plan for the
    journey’; the actual sense may be closer to our ‘make
    arrangements for the journey’.

    > Hann dró viðinn norðan meir en á tuttugu hestum og lætur
    > liggja viðinn á Ljáeyri.

    > He drew the wood north (with) more than 20 horses and has
    > wood placed at Scythe-Island.

    > He hauled the wood from the north on more than twenty
    > horses and has the wood placed in Lja Island.

    > He dragged the-timber from-(the)-north more than using (á,
    > Z.iii.5?) twenty horses and causes the-timber to lie at
    > Ljáeyrr.

    I think so, with word order that seems odd to us: ‘using
    more than’.

    > Fara þeir heiman og voru saman vel tuttugu menn.

    > They go from home and were together a good 20 men.

    > They went from home and were a good twenty men together.

    > They journey from-home and were together well (at least?)
    > twenty-men.

    Zoéga s.v. <vel> even has a gloss: <vel tuttugu menn>
    'twenty and upwards'. Near as I can tell, it answers very
    well to English ‘a good twenty men’.

    > Fátt var manna heima því að Halldór hafði sent menn norður
    > í Steingrímsfjörð.

    > Few men were at home because Halldor had sent men north to
    > Stone-mask(?)-fiord.

    No, just Steingrím’s fjord.

    > Few men were at home because Halldor had sent men north to
    > Steingrim’s fjord.

    > Few (a small number) of persons (men) were at-home because
    > Halldórr had sent persons (men) north to Steingrímsfjörðr.


    > Þar hafði komið hvalur er hann átti í.

    > There had been a whale which he gathered in.

    > There a whale had come (ashore) which he had a right to.

    > A whale had come there which he had (held) in (had control
    > of?).

    The closest sense of <eiga> in Zoëga is Z4, but Baetke is
    more explicit: <eiga í e-u> 'Anteil haben an, Mitbesitzer
    sein', i.e., 'to have a share in, to be a joint owner'.

    > Þeir munu fala land mitt að mér og ef svo er þá munu þeir
    > heimta mig á tal.

    > They will demand from me purchase of my land and if so
    > then they will meet me to talk.

    > They will demand my land for purchase of me and if so then
    > they will ask for an interview with me.

    > They will demand-for-purchase my land from me and if (it)
    > is so then they will draw me into conversation.

    <Heimta> Z3 actually does have <heimta e-n á tal við sik>
    'to ask for an interview with one', and I suspect that the
    absence of <við sik> doesn’t have much effect; ‘ask to speak
    with me’ is probably about right for sense if one isn’t
    trying to stay especially close to the original syntax.

    Brian
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.