Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 34 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Kærðu menn nú þetta vandkvæði mjög. Þótti mönnum Arnkell eiga að ráða bætur á. Arnkell People complained now about this great trouble. It
  Message 1 of 1 , Sep 13, 2013
   Kærðu menn nú þetta vandkvæði mjög. Þótti mönnum Arnkell eiga að ráða bætur
   á. Arnkell
   People complained now about this great trouble. It seemed to people Arnkell
   was better obligated to resolve (this). Arnkell

   bauð þeim öllum til sín er það þótti vildara en vera annars staðar. En hvar
   sem Arnkell var
   invited all of them to him when it seemed to be better than other places.
   And where ever Arnkell was

   staddur varð aldrei þar mein að Þórólfi og sveitungum hans. Svo voru allir
   menn hræddir við
   present, harm never happened to Thorolf and his household. All people were
   so fearful of

   afturgöngur Þórólfs að engir menn þorðu að fara ferða sinna, þó að erindi
   ættu, um veturinn.
   Thorolf’s ghost that no men dared to go on their way, even though they had
   errands, during the winter.

   En er af leið veturinn voraði vel. Og er þeli var úr jörðu sendi Arnkell
   mann inn á Kársstaði eftir
   And when the winter passed off, spring came in well. And when frost was out
   of the earth, Arnkell sent a man in to Karsstead after

   Þorbrandssonum og bað þá fara til með sér að færa Þórólf brott úr Þórsárdal
   og leita annars
   Thorbrand’s sons and asked them to go with him to carry Thorolf away out of
   Thor’s River Dale and seek another

   legstaðar. Jafnskylt var öllum mönnum í lögum þeirra að færa dauða menn til
   graftrar sem nú ef þeir eru kvaddir.
   another place to plant him. Under their laws, all men were equally required
   to convey dead people to graves as now, if they are summoned.

   En er Þorbrandssynir heyrðu þetta kváðu þeir sér enga nauðsyn til bera að
   leysa vandkvæði Arnkels eða manna hans.
   And when Thorbrand’s sons heard this summons, they see no need to assist? to
   free Arnkell or his men of difficulties.

   Þá svarar Þorbrandur karl: "Það er nauðsyn," segir hann, "að fara ferðir þær
   allar er mönnum eru
   Then old Thorbrand answers, “It is a need,” says he, “to go on all those
   journeys which to which men are

   lögskuldir til og eruð þér nú þess beiddir er þér eigið eigi að synja."
   bound by law and now you are asked this you are not entitled to refuse.”

   Þá mælti Þóroddur við sendimanninn: "Far þú og seg Arnkatli að eg mun fara
   ferð þessa fyrir oss
   Then Thorod spoke with the messenger, “You go and tell Arnkell that I will
   go on this journey for us

   bræður og kem eg til Úlfarsfells og finnumst þar."
   brothers and I (will) come to Ulfar’s Fell and we meet there.”

   Nú fór sendimaðurinn og sagði Arnkatli. Bjó hann nú ferð sína og voru þeir
   tólf saman. Höfðu
   Now the messenger went and told Arnkell. He prepared now for his journey
   and they were twelve together. They had

   þeir með sér eyki og graftól. Fóru þeir fyrst til Úlfarsfells og fundu þar
   Þórodd Þorbrandsson og voru þeir þrír saman.
   with them a cart and digging tools. They went first to Ulfar’s Fell and met
   Thorod Thorbrand’s son there and they were three together.

   Þeir fóru upp yfir hálsinn og komu í Þórsárdal og til dysjar Þórólfs, brjóta
   dysina
   They went up over the ridge and came to Thor’s River Dale and to Thorolf’s
   cairn, destroyed the cairn

   og finna Þórólf þar ófúinn og var hann nú hinn illilegasti. Þeir tóku hann
   upp úr
   and find Thorolf there unrotted and he was now most hideous. They took him
   up out

   gröfinni og lögðu hann í sleða og beittu fyrir tvo sterka yxn og drógu hann
   upp á
   of the grave and laid him in a sled and harnessed before (it) two strong
   oxen and drew him up to

   Úlfarsfellsháls og voru þá þrotnir yxnirnir og teknir aðrir og drógu hann
   inn á
   Ulfar’s Fell Ridge and then the oxen were exhausted and others were taken
   and drew him in to

   hálsinn. Ætlaði Arnkell að færa hann inn á Vaðilshöfða og jarða hann þar.
   the ridge. Arnkell intended to bear him in to Vadil’s headland and bury him
   there.

   Grace Hatton
   Hawley, PA
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.