Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 73 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þenna vetur sat Ólafur konungur austur í Sarpsborg og það spurðist austan að konungs var ekki That winter King Olaf resided east in Sarpsborg and it was
  Message 1 of 1 , Sep 3, 2013
   Þenna vetur sat Ólafur konungur austur í Sarpsborg og það spurðist austan að
   konungs var ekki
   That winter King Olaf resided east in Sarpsborg and it was learned from the
   east that the king was not

   norður von. Snemma um vorið bjuggu þeir bræður skip sitt og fóru austur með
   landi. Tókst þeim
   expected (to go) north. Early in the spring those brothers readied their
   ship and sailed east along the land. They had a

   greitt ferðin og komu austur til Sarpsborgar og fóru þegar á fund Ólafs
   konungs. Fagnar
   speedy journey and reached east in Sarpsborg and went at once to a meeting
   with King Olaf. The king welcomes

   konungur vel Þorleiki hirðmanni sínum og hans förunautum. Síðan spurði
   konungur hver sá væri
   Thorleik, his retainer, well also his fellow travelers. Afterwards the king
   asked who that one,

   hinn vörpulegi maður er í göngu var með Þorleiki.
   the stately man, was who was walking with Thorleik.

   En hann svarar: "Sá er bróðir minn og heitir Bolli."
   And he answers, “That is my brother and is named Bolli.”

   "Að vísu er hann skörulegur maður," segir konungur.
   “Certainly he is an imposing man,” says the king.

   Eftir það bauð konungur þeim bræðrum að vera með sér. Taka þeir það með
   þökkum og eru þeir
   After that the king invited those brothers to stay with him. They accept
   with thanks and they stay

   með konungi um vorið. Er konungur vel til Þorleiks sem fyrr en þó mat hann
   Bolla miklu meira
   with the king during the spring. The king behaves well towards Thorleik as
   before even though he values Bolli much more

   því að konungi þótti hann mikið afbragð annarra manna.
   because the king thought him much a paragon of other men.

   Og er á leið vorið þá ræða þeir bræður um ferðir sínar. Spurði Þorleikur
   hvort Bolli vilji fara út
   And when the spring passed then those brothers discuss their journey.
   Thorleik asked whether Bolli would want to go out

   til Íslands um sumarið "eða viltu vera í Noregi lengur?"
   to Iceland during the summer “or do you want to stay in Norway longer.”

   Bolli svarar: "Eg ætla mér hvorki og er það satt að segja að eg hafði það
   ætlað þá er eg fór af
   Bolli answers, “I intend for myself neither and it is true to say that I
   have intended it then when I went from

   Íslandi að eigi skyldi að spyrja til mín í öðru húsi. Vil eg nú frændi að þú
   takir við skipi okkru."
   Iceland that not should be heard of me in other houses. I want now,
   kinsman, that you accept our ship.”

   Þorleiki þótti mikið ef þeir skulu skilja "en þú Bolli munt þessu ráða sem
   öðru."
   Thorleik thought (it) serious if they should part, “but you Bolli will
   decide this as in other things.”

   Þessa sömu ræðu báru þeir fyrir konung en hann svarar á þá leið: "Viltu ekki
   Bolli dveljast með
   These same discussions they raised before the king and he answered in that
   way, “Will you not, Bolli, remain with

   oss lengur?" segir konungur. "Þætti mér hinn veg best er þú dveldist með mér
   um hríð. Mun eg
   us longer?” says the king. “It seems to me the best way when you would
   remain here with me for a time. I will

   veita þér þvílíka nafnbót sem eg veitti Þorleiki bróður þínum."
   grant you a similar title as I granted Thorleik, your brother.”

   Þá svarar Bolli: "Allfús væri eg herra að bindast yður á hendur en fara vil
   eg fyrst þangað sem eg
   Then Bolli answers, “I would be very eager, Lord, to bind myself to serve,
   but I want to go first thither where I

   hefi áður ætlað og mig hefir lengi til fýst en þenna kost vil eg gjarna taka
   ef mér verður
   have previously intended and has to me long (been) wished and that choice I
   would gladly take if for me a

   afturkomu auðið."
   return is allotted.”
   Grace Hatton
   Hawley, PA
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.