Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eyrbyggja Saga 33 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Það vil eg, sagði Þórólfur, að við höfum upphaf að sættargerð okkarri og vináttu að við “I want it,” said Thorolf, “that we have a
  Message 1 of 1 , Aug 23, 2013
  • 0 Attachment
   "Það vil eg," sagði Þórólfur, "að við höfum upphaf að sættargerð okkarri og
   vináttu að við
   “I want it,” said Thorolf, “that we have a beginning to our agreement and
   friendship that we

   heimtum Krákunesskóg að Snorra goða því að mér þykir það verst er hann skal
   sitja yfir hlut
   bring home Krakuness Wood from Chieftain Snorri because it seems to me worst
   when he shall take possession of

   okkrum en hann vill nú eigi lausan láta skóginn fyrir mér og kallar að eg
   hafi gefið honum en það er lygð," segir hann.
   our portion when he does not allow the forest released for me and says that
   I have given (it) to him but it is a lie,” says he.

   Arnkell svarar: "Eigi gerðir þú það til vináttu við mig er þú fékkst Snorra
   skóginn og mun eg eigi
   Arnkell answers, “You do not make friendship with me when you give Snorri
   the forest and I will not

   gera það fyrir róg þitt að deila við Snorra um skóginn. En veit eg að hann
   hefir eigi réttar
   do it for your slander to deal with Snorri regarding the wood. And I know
   that he has no right

   heimildir á skóginum. En eigi vil eg að þú hafir það fyrir illgirni þína að
   gleðjast af deilu okkarri."
   of title to the forest. And I do not want that you have it for your ill
   will to be glad of our dealings.”

   "Það hygg eg," segir Þórólfur, "að meir komi þar til lítilmennska en þú
   sparir að eg hendi gaman að deilu ykkarri."
   “I think it,” says Thorolf, “that more would come to paltry men than you
   spare that I take delight in your dealings.”

   "Haf þú það fyrir satt sem þú vilt þar um," segir Arnkell, "en eigi mun eg
   svo búið deila um skóginn við Snorra."
   “You have it for true as you want thereabouts,” says Arnkell, “but I will
   not also make a deal about the forest with Snorri.”

   Við þetta skildu þeir feðgar. Fór Þórólfur heim og unir stórilla sínum hlut
   og þykist nú eigi sinni ár fyrir borð koma.
   At that they parted, father and son. Thorolf went home and was very
   displeased with his lot and thought now his oar to have gone overboard.”

   Þórólfur bægifótur kom heim um kveldið og mælti við engan mann. Hann settist
   niður í öndvegi
   Thorolf lamefoot came home during the evening and spoke with no man. He sat
   down in his high seat

   sitt og mataðist eigi um kveldið. Sat hann þar eftir er menn fóru að sofa.
   En um morguninn, er
   and did not eat during the evening. He sat there after when men went to
   sleep. And in the morning when

   menn stóðu upp, sat Þórólfur þar enn og var dauður.
   people got up, Thorolf sat there still and was dead.

   Þá sendi húsfreyja mann til Arnkels og bað segja honum andlát Þórólfs. Reið
   þá Arnkell upp í
   Then the house wife sent a man to Arnkell and told (him) to tell him of
   Thorolf’s death. Arnkell rode up then to

   Hvamm og nokkurir heimamenn hans. Og er þeir komu í Hvamm varð Arnkell þess
   vís að faðir
   Hvamm and some of his household men. And when they came to Hvamm, Arnkell
   became informed that his father

   hans var dauður og sat í hásæti en fólk allt var óttafullt því að öllum
   þótti óþokki á andláti hans.
   was dead and sat in a high seat and folk were terrified because to all his
   death was disliked?

   Gekk Arnkell nú inn í eldaskálann og svo inn eftir setinu á bak Þórólfi.
   Hann bað hvern að varast
   Arnkell went now in to the sitting room and also in behind the seat in back
   of Thorolf. He bade each to defend themselves

   að ganga framan að honum meðan honum voru eigi nábjargir veittar. Tók
   Arnkell þá í herðar
   to go forward to him while he the last service of the dead was not granted.
   Arnkell took Thorolf then on his shoulders

   Þórólfi og varð hann að kenn aflsmunar áður hann kæmi honum undir. Síðan
   sveipaði hann
   and he became to know a difference in strength before he got under him.
   Afterwards he wrapped

   klæðum að höfði Þórólfi og bjó um hann eftir siðvenju. Eftir það lét hann
   brjóta vegginn á bak
   clothing around Thorolf’s head and after custom. After that he had the wall
   broken

   honum og draga hann þar út. Síðan voru yxn fyrir sleða beittir. Var Þórólfur
   þar í lagður og óku
   and (they) drag him out of there. Afterwards oxen were harnessed before a
   sledge. Thorolf was laid therein and (they) carried

   honum upp í Þórsárdal og var það eigi þrautarlaust áður hann kom í þann stað
   sem hann skyldi vera. Dysjuðu þeir Þórólf þar rammlega.
   up to Thor’s river dale and it was not without resistance before he came in
   that place where he should be. They buried Thorolf strongly in a cairn.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.