Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 32 end + 33 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Snorri kvað enn farið hafa sem fyrr að þeir höfðu orðið tafli seinni en Arnkell og munuð þér , Snorri said still (it) to have gone as before that
  Message 1 of 1 , Aug 16, 2013
   Snorri kvað enn farið hafa sem fyrr að þeir höfðu orðið tafli seinni en
   Arnkell "og munuð þér",
   Snorri said still (it) to have gone as before that they had been at the game
   (more) slowly than Arnkell “ and you will,”
   sagði hann, "eigi þrífa í hendur honum eftir þessum peningum með því að hann
   hefir áður tekið
   said he, “not grasp in hand after these pence from him because he has
   previously taken
   undir sig lausafé en löndin liggja yður öllum jafnnær og munu þeir þau hafa
   sem handsterkari
   possession of movable property and the land lies equally close to all of you
   and they will have it who are more powerful.
   eru. En þess er þó meiri von að Arnkell hafi hér af meira hlut sem af öðrum
   yðrum skiptum. Er
   But this is still more to be expected that Arnkell would have here more
   opportunity of your other decisions. It is
   það og satt að segja að má yður það er yfir margan gengur því að Arnkell
   situr nú yfir hvers
   also true to say that it may to you go over many because Arnkell sits now
   over each?
   manns hlut hér í héraði og mun það svo vera meðan hann lifir hvort sem það
   er lengur eða skemur."
   man’s part here in the district and it will be so while he lives whether it
   is longer or shorter.”
   Þorleifur kimbi svarar: "Satt segir þú það Snorri. Má það og kalla vorkunn
   að þú réttir eigi vorn
   Thorleif kimbi answers, “You speak the truth, Snorri. It may also be
   called excused that you do not put to rights our
   hlut við Arnkel því að þú heldur engu máli til fulls við hann því er þið
   eigist við með ykkur að skipta."
   portion with Arnkell because you pursue no case to the fullest with him when
   you are obliged to deal for us.”
   Eftir það fóru þeir Þorbrandssynir heim og líkaði þeim allþungt.
   After it they, Thorbrand’s sons, went home and it pleased them not at all.

   33. kafli
   Snorri goði lét nú vinna Krákunesskóg og mikið að gera um skógarhöggið.
   Þórólfi bægifót þótti
   Chieftain Snorri had work done now in Krakuness Forest and much to do
   regarding tree felling. Thorolf lame-foot thought
   spillast skógurinn. Reið Þórólfur þá út til Helgafells og beiddi Snorra að
   fá sér aftur skóginn og
   the forest ruined. Thorolf rode then out to Helgafell and asked Snorri to
   give him back the forest and
   kveðst hafa léð honum en eigi gefið. Snorri kvað það skyldu skýrra vera þá
   er þeir bera um er við
   said he had lent (it) to him and not given (it). Snorri said it they should
   be clarified then when they bore witness who
   handsalið voru, kvaðst og eigi skyldu skóginn láta nema þeir bæru af honum.
   Þórólfur reið þá í
   were with the turning over by handshake, said also he would not give up the
   forest unless they denied it of him. Thorolf rode then away
   brott og var í allillu skapi. Hann reið þá inn á Bólstað að finna Arnkel son
   sinn. Arnkell fagnar
   and was in a very bad disposition. He rode then in to Bolstad to meet
   Arnkell his son. Arnkell
   vel föður sínum og spyr að erindum hans.
   welcomed his father and asks as to his errand.
   Þórólfur svarar: "Það er erindi mitt hingað að eg sé missmíði á að fæð er
   með okkur. Vildi eg að
   Thorolf answers, “It is my errand hither that I see things are not all
   right, that coolness is between us. I would want that
   nú legðum við það niður og tækjum upp frændsemi okkra því að það er
   óskaplegt að við séum
   we now lay it down and take up our friendship because it is horrible that we
   are
   ósáttir því að mér þætti sem við mundum miklir verða hér í héraði við
   harðfengi þína en
   unreconciled because to me it seems that we would be stronger here in the
   district with your hardiness than
   ráðagerðir mínar."
   my plans.”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.