Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 71 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Snorri svarar á þá leið: Ærið hefir komið fyrir víg Bolla er Helgi var Harðbeinsson fyrir Snorri answers in that way, “Enough has come for
  Message 1 of 1 , Aug 6, 2013
   Snorri svarar á þá leið: "Ærið hefir komið fyrir víg Bolla er Helgi var
   Harðbeinsson fyrir
   Snorri answers in that way, “Enough has come for Bolli’s slaying since Helgi
   was Hardbein’s son for

   goldinn. Eru helsti mikil vandræði manna áður orðin þó að staðar nemi um
   síðir."
   repayment. Much the greatest difficulties of men have happened before even
   though stop at last.”

   Bolli segir þá: "Hvað er nú Snorri? Ertu eigi jafnhvass í liðveislunni sem
   þú lést fyrir litlu? Og
   Bolli says then, “What is now, Snorri?” Are you not even as sharp in help
   as you pretended little before? and

   eigi mundi Þorleikur þér enn þessa ætlan sagt hafa ef hann hefði nokkuð við
   mig um ráðist. Og
   Thorleik would not have spoken yet this intention if he had any (option?) to
   consult with me about

   þar er þú telur Helga hafa komið í hefnd fyrir Bolla þá er mönnum það
   kunnigt að fé kom fyrir
   And there where you count Helgi(‘s death) to have come in vengeance for
   Bolli then when it is known to men that money came for

   víg Helga en faðir minn er óbættur."
   Helgi’s slaying but my father is uncompensated for.”

   En er Snorri sá að hann fékk þeim eigi talið hughvarf þá býðst Snorri til að
   leita um sættir með
   And when Snorri saw that he gave them no change of mind (by?) talking, then
   Snorri offered to seek compensation with

   þeim Ólafssonum heldur en manndráp tækjust og því játta þeir bræður.
   those Olaf’s sons rather than murder take place and those brothers agreed to
   it.

   Síðan reið Snorri í Hjarðarholt með nokkura menn. Halldór tók vel við honum
   og bauð honum
   Afterwards Snorri rode home to Hjardarholt with some men. Halldor received
   him well and invited him

   þar að vera. Snorri kvaðst heim mundu ríða um kveldið "en eg á við þig skylt
   erindi."
   to stay there. Snorri said he would ride home during the evening “and I
   have an important (Baetke: skyld) errand with you.”

   Síðan taka þeir tal og lýsir Snorri yfir erindum sínum að hann kvaðst þess
   orðinn var að þeir
   Then they take to talking and Snorri announces his errand that he said this
   had happened that they,

   Bolli og Þorleikur undu eigi lengur að faðir þeirra væri bótlaus af þeim
   Ólafssonum "en nú vildi
   Bolli and Thorleik were not content longer that their father was
   uncompensated from those Olaf’s sons, “but now I would want

   eg leita um sættir og vita ef endir yrði á ógiftu yðvarri frænda."
   to negotiate compensation and know if an end happens (can be reached) for
   you unlucky kinsmen.”

   Halldór tók þessu ekki fjarri og svarar: "Harðla kunnigt er mér að Þorgils
   Hölluson og Bollasynir
   Halldor did not take this coldly and answers, “It is very (well) known to me
   That Thorgils Halla’s son and Bolli’s sons

   ætluðu að veita mér árás eða bræðrum mínum áður en þú snerir hefndinni fyrir
   þeim svo að
   intended to give me or my brothers an attack before you turned the vengeance
   for them so that

   þaðan af sýndist þeim að drepa Helga Harðbeinsson. Hefir þú þér deilt góðan
   hlut af þessum
   from that time, it seemed to them (necessary) to kill Helgi Hardbein’s son.
   You have yourself dealt a good part in this

   málum hvað sem þú hefir til lagt um hin fyrri skipti vor frænda."
   case whatever you have contributed regarding the previous dealings of our
   kinsmen.”

   Snorri mælti: "Miklu þykir mér skipta að gott verði mitt erindi og hér kæmi
   því á leið er mér er
   Snorri spoke, “(It) seems to me of much importance that good happen with my
   errand and it came here on the way which to me is

   mestur hugur á, að tækjust góðar sættir með yður frændum því að mér er
   kunnigt skaplyndi
   most in mind, to arrange a good settlement with your kinsmen because to me
   is known the disposition

   þeirra manna er málum eiga að skipta við yður að þeir munu það allt vel
   halda er þeir verða á sáttir."
   of those men who are entitled to be concerned about you that they will
   support it very well when they become compensated.”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.