Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 31 end + 32 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Og er mál koma í dóm kvaddi Arnkell sér bjargkviðar og færði það til varna að þrælarnir voru And when (the) case comes to court Arnkell requested a
  Message 1 of 1 , Jul 26, 2013
   Og er mál koma í dóm kvaddi Arnkell sér bjargkviðar og færði það til varna
   að þrælarnir voru
   And when (the) case comes to court Arnkell requested a verdict of acquittal
   for himself and presented to deny it ( his defence) that the thralls were

   teknir með kveiktum eldi til bæjarbrennu.
   taken with lighted fire at the farm-burning.

   Þá færði Snorri það fram að þrælarnir voru óhelgir á þeim vettvangi "en það
   að þér færðuð þá inn
   Then Snorri brought forward that the thralls were outlaws at the scene of
   the crime “but that you brought them in

   í Vaðilshöfða og drápuð þá þar, það hygg eg að þeir væru þar eigi óhelgir."
   to Vadilshead and then (you) killed them there, I think it that they were
   not outlaws there.”

   Hélt þá Snorri fram málinu og eyddi bjargkviðnum Arnkels. Eftir það áttu
   menn hlut í að sætta
   Snorri supported the case then and rendered void Arnkell’s verdict of
   acquittal. After it people had a part to reconcile them

   þá og var sættum á komið. Skyldu þeir bræður gera um málið, Styr og
   Vermundur. Þeir dæmdu
   and settlement was to come. Those brothers should manage the case, Styr and
   Vermund. They judged

   fyrir þrælana tólf aura fyrir hvern, gjaldist féið þegar á þinginu. Og er
   féið var goldið fékk Snorri Þórólfi sjóðinn.
   twelve ounces for each of the thralls, the money was paid out at once at the
   Thing. And when the money was paid, Snorri gave Thorolf the purse.

   Hann tók við og mælti: "Eigi ætlaði eg til þess þá er eg fékk þér land mitt
   að þú mundir þessu
   He received it and spoke, “I didn’t expect from this then when I gave you my
   land that you would pursue this

   svo lítilmannlega fylgja og það veit eg að eigi mundi Arnkell þessa hafa
   varnað mér að eg hefði
   in such a paltry manner and I know it that Arnkell would not have denied me
   this that I had

   slíkar bætur fyrir þræla mína ef eg hefði undir hann lagið."
   such compensation for my thralls if I had left it to him.”

   Snorri svarar: "Það kalla eg að þú sért skammlaus af þessu en eigi vil eg
   veðsetja virðing mína til
   Snorri answers, “I say it that you are shameless in this, but I do not want
   to pledge my honour to equal

   móts við illgirni þína og ranglæti."
   with your illwill and injustice.”

   Þórólfur svarar: "Það er og mest von að eg sæki þig eigi oftar að málum og
   sofi yður þó eigi öll
   Thorolf answers, “It is also most to be expected that I do not turn to you
   more often for cases and you ?? still have all

   vá héraðsmönnum."
   esteemed by district’s men.”

   Eftir þetta fóru menn af þinginu og undu þeir Arnkell og Snorri illa við
   þessar málalyktir en Þórólfur þó verst.
   After that people went from the Thing and they, Arnkell and Snorri were much
   dissatisfied with this result of a lawsuit but Thorolf yet worst (most
   dissatisfied).

   32. kafli
   Svo er sagt að það gerðist nú til tíðinda að Örlygur á Örlygsstöðum tók
   sótt. Og er að honum tók
   So (it) is said that it happened now as news that Orlyg at Orlyg’s steads
   became ill. And when for him (they) took

   að líða sat Úlfar bróðir hans yfir honum. Hann andaðist af þessi sótt.
   (it for) the end, Ulf, his brother, sat with him. He died of this sickness.

   En er Örlygur var látinn sendi Úlfar þegar eftir Arnkatli. Fór Arnkell þegar
   á Örlygsstaði og tóku
   And when Orlyg had died, Ulf sent at once for Arnkell. Arnkell went at once
   to Orlyg’s steads and

   þeir Úlfar fé allt undir sig það er þar stóð saman. En er Þorbrandssynir
   spurðu andlát Örlygs fóru
   they, (he and) Ulf took all wealth to themselves which stood there together.
   And when Thorbrand’s sons learned of Orlyg’s death,

   þeir á Örlygsstaði og veittu tilkall um fé það er þar stóð saman og kalla
   sína eign það er leysingi
   they went to Orlyg’s steads and made claim regarding that wealth which stood
   there together and call it their own which their freedman

   þeirra hafði átt en Úlfar kvaðst arf eiga eftir bróður sinn að taka. Þeir
   spurðu hvern hlut Arnkell
   had owned, but Ulf said he was entitled to take the inheritance after his
   brother. They asked which part Arnkell

   vildi að eiga. Arnkell kvað Úlfar óræntan skyldu fyrir hverjum manni meðan
   félag þeirra væri ef hann mætti ráða.
   wanted to have. Arnkell said if it were up to him, while their partnership
   (his with) Ulf each man
   should not ?? (óræntan).

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.