Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 70 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Nú er að segja frá Bolla Bollasyni. Þá er hann var átján vetra gamall um vorið ræddi hann við Now is to tell of Bolli Bolli’s son. Then when he
  Message 1 of 1 , Jul 15, 2013
   Nú er að segja frá Bolla Bollasyni. Þá er hann var átján vetra gamall um
   vorið ræddi hann við
   Now is to tell of Bolli Bolli’s son. Then when he was eighteen years old,
   during the spring, he spoke with

   Þorkel mág sinn og þau móður sína að hann vill að þau leysi föðurarf hans.
   Guðrún spyr hvað
   Thorkell his in-law and they, (Thorkell and) his mother that he wants that
   they disburse his inheritance from his father. Gudrun asks what'

   hann ætlaðist fyrir er hann kallaði til fjár í hendur þeim.
   he intends for (it) when he claimed money from them

   Bolli svarar: "Það er vilji minn að konu sé beðið til handa mér. Vildi eg
   Þorkell mágur," segir
   Bolli answers, “It is my wish that a woman be asked in marriage for me. I
   would want, Thorkell in-law,” says

   Bolli, "að þú værir mér þar um flutningsmaður að það gengi fram."
   Bolli, “that you would be spokesman for me there (in that) regard that it
   come to pass.”

   Þorkell spurði hverrar konu hann vildi biðja.
   Thorkell asked which woman he wanted to ask to marry.

   Bolli svarar: "Kona heitir Þórdís. Hún er dóttir Snorra goða. Hún er svo
   kvenna að mér er mest
   Bollin answers, “(The) woman is named Thordis. She is Chieftain Snorri’ s
   daughter. She is of such women that to me is most

   um að eiga og ekki mun eg kvongast í bráð ef eg nái eigi þessu ráði. Þykir
   mér og mikið undir að þetta gangi fram."
   (um ??) to marry and I will not marry soon if I do not attain this marriage.
   It seems to me much depends that this comes to pass.”

   Þorkell svarar: "Heimult er þér mágur að eg gangi með máli þessu ef þér
   þykir það máli skipta.
   Thorkell asnwers, “You have a right, in-law, that I go along with this case
   if it seems to you to be of importance.”

   Vænti eg að þetta mál verði auðsótt við Snorra því að hann mun sjá kunna að
   honum er vel boðið þar er þú ert."
   I expect that this case be easy with Snorri because he will see to know that
   for him is well offered there since? you are (husband to be).”

   Guðrún mælti: "Það er skjótt að segja Þorkell að eg vil til þess láta engan
   hlut spara að Bolli fái
   Gudrun spoke, “It is quickly to say, Thorkell, that I want for this to have
   nothing spared that Bolli would get

   þann ráðakost sem honum líkar. Er það bæði að eg ann honum mest enda hefir
   hann öruggastur
   that marriage as is pleasing to him. It is both that I love him most and he
   has been most trustworthy

   verið í því minna barna að gera að mínum vilja."
   in it of my children to do my wishes.”

   Þorkell lést það ætla fyrir sér að leysa Bolla vel af hendi: "Er það fyrir
   margs sakir maklegt því
   Thorkell said of himself to intend it for himself to pay on behalf of Bolli,
   “It is for many reasons proper

   að eg vænti þess að gott verði mannkaup í Bolla."
   that I expect this to be a good acquisition in Bolli.”

   Litlu síðar fara þeir Þorkell og Bolli og voru saman mjög margir menn, fara
   þar til er þeir koma í
   A little later they, Thorkell and Bolli, go and very many men were together,
   go until they come to

   Tungu. Snorri tók vel við þeim og blíðlega. Eru þar hinar mestu ölværðir af
   Snorra hendi. Þórdís
   Tongue. Snorri received them well and happily. The greatest affection was
   there from Snorri. Thordis

   Snorradóttir var heima með föður sínum. Hún var væn kona og merkileg. Og er
   þeir höfðu fár
   Snorri’s daughter was at home with her father. She was a beautiful woman
   and remarkable. And when they had been a few

   nætur verið í Tungu þá ber Þorkell upp bónorðsmálin og mælir til mægðar við
   Snorra fyrir hönd
   nights in Tongue, then Thorkell brought up the proposal of marriage and
   speaks to the girl with Snorri on behalf

   Bolla en til samfara við Þórdísi dóttur hans.
   of Bolli and to their life together with Thordis, his daughter.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.