Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 30 end + 31 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  En er Arnkell fann Úlfar segir hann honum hversu Þórólfur hefir svarað. Það fannst á Úlfari að And when Arnkell met Ulf, he tells him how Thorolf has
  Message 1 of 1 , Jul 11, 2013
   En er Arnkell fann Úlfar segir hann honum hversu Þórólfur hefir svarað. Það
   fannst á Úlfari að
   And when Arnkell met Ulf, he tells him how Thorolf has answered. Ulf found
   that

   honum þótti sem Arnkell hefði lítt fylgt málinu og kvað hann ráða slíku við
   föður sinn ef hann
   it seemed to him as though Arnkell had little helped the case and said he
   could decide such with his father if he wanted.

   vildi. Arnkell galt Úlfari fyrir heyið slíkt verð sem honum líkaði. Og er
   þeir feðgar fundust í
   Arnkell paid Ulf for the hay such value as he pleased. And when they,
   father and son met

   annað sinn heimti Arnkell enn heyverð að föður sínum en Þórólfur lét eigi
   batna um svörin og
   at another time Arnkell still claimed the value of the hay from his father,
   but Thorolf did not allow improvement regarding the answer and

   skildu þeir þá reiðir. Um haustið eftir lét Arnkell reka af fjalli yxn sjö
   er Þórólfur faðir hans átti
   they parted angry then. During the next fall, Arnkell had seven oxen driven
   from the hill which his father, Thorolf, had

   og lét drepa alla í bú sitt. Þetta líkaði Þórólfi stórilla og heimti verð af
   Arnkatli en Arnkell kvað
   and had them all killed on his farm. Thorolf was exceedingly displeased and
   claimed (the) value from Arnkell, but Arnkell said

   þá skyldu koma fyrir heyið Úlfars. Þá líkaði Þórólfi miklu verr en áður og
   kallast þetta af Úlfari
   then (it) should come for Ulf’s hay (deduct it from the hay’s value).
   Thorolf liked that then much worse than before and said of himself this to
   have been allotted to Ulf

   hlotið hafa, kvað hann sig skyldu fyrir finna.
   said he should find himself for (it).
   31. kafli
   Þenna vetur um jól hafði Þórólfur drykkju mikla og veitti kappsamlega þrælum
   sínum. En er þeir
   That winter, during Yule, Thorolf had drunk much and treated his thralls
   impetuously. And when they

   voru drukknir eggjar hann þá að fara inn til Úlfarsfells og brenna Úlfar
   inni og hét að gefa þeim
   were drunk, he urges them to go in to Ulf’s Hill and burn Ulf inside and
   promised to give them

   þar til frelsi. Þrælarnir sögðust þetta mundu vinna til frelsis sér ef hann
   efndi orð sín. Síðan fóru
   freedom for it. The thralls said they would work to free themselves if he
   would fulfill his word. Afterwards they went

   þeir sex saman inn til Úlfarsfells. Tóku þeir viðköst og drógu að bænum og
   slógu eldi í.
   six all together in to Ulf’s Hill. The took a pile of wood and dragged (it)
   to the house and set fire to it.

   Í þenna tíma sátu þeir Arnkell við drykkju á Bólstað. Og er þeir gengu til
   svefns sáu þeir eld til
   At that time, they, Arnkell (and co.) sat with drinks at Bolstad. And when
   they went to sleep they saw fire at

   Úlfarsfells, fóru þá þegar til og tóku þrælana en slökktu eldinn. Voru þá
   enn lítt brennd húsin.
   Ulf’s Hill, then went at once there and seized the thralls and put out the
   fire. Then the house was yet lightly burned.

   Um morguninn eftir lét Arnkell flytja þrælana inn í Vaðilshöfða og voru þeir
   þar hengdir allir.
   During the next morning, Arnkell had the thralls conveyed in to Vadilshofud
   and they were all hung there.

   Eftir það handsalaði Úlfar Arnkatli fé sitt allt og gerðist hann þá
   varnaðarmaður Úlfars.
   After it Ulf gave over to Arnkell all his posessions and he became then Ulf’s
   defender.

   Þetta handsal líkaði illa Þorbrandssonum því að þeir þóttust eiga allt fé
   eftir Úlfar, leysingja sinn,
   Thorbrand’s sons were displeased with this agreement because they thought to
   own (inherit) all wealth after Ulf, their freedman,

   og tókst af þessu fæð mikil með þeim Arnkatli og Þorbrandssonum og máttu
   þeir þaðan af eigi
   and from this much coolness took place between them, Arnkell and Thorbrand’s
   sons and they could thence forward not

   leika saman eiga. En áður höfðu þeir leikist við og var Arnkell þó
   sterkastur að leikum. En sá
   have games together. But before they had played with each other and Arnkell
   was still strongest at games. But that

   maður tók best í móti honum og var annar sterkastur er hét Freysteinn bófi
   og var fóstri
   man offered best resistance against him and another was strongest and was
   named Freysteinn rogue and was

   Þorbrands og kenningarson því að það var flestra manna sögn að hann væri
   hans son en ambátt
   Thorbrand’s foster son and alleged son because it was said by most people
   that he was his son and a concubine

   var móðir hans. Hann var dregilegur maður og mikill fyrir sér.
   was his mother. He was a brave man and powerful.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.