Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 70 part 1 - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  70. kafli - Utanferð Þorkels Thorkell’s journey abroad Þorkell Eyjólfsson gerðist höfðingi mikill. Hélt hann sér mjög til vinsælda og virðingar.
  Message 1 of 1 , Jul 9, 2013
   70. kafli - Utanferð Þorkels
   Thorkell’s journey abroad

   Þorkell Eyjólfsson gerðist höfðingi mikill. Hélt hann sér mjög til vinsælda
   og virðingar. Hann
   Thorkell Eyjolf’s son became a great chieftain. He comported himself much
   towards friendship and in an honourable way. He

   var maður héraðríkur og málamaður mikill. Þingdeilda hans er hér þó ekki
   getið. Þorkell var
   was a man of influence in the district and a man who received great tribute.
   His dealings at Things are not mentioned here. Thorkell was

   ríkastur maður í Breiðafirði meðan hann lifði þegar er Snorra leið. Þorkell
   sat vel bæ sinn. Hann
   a most powerful man in Breidafirth while he lived immediately of Snorri’s ??
   Thorkell situated his farm well. He

   lét gera öll hús að Helgafelli stór og rammleg. Hann markaði og grundvöll
   til kirkju og lýsti því
   had all buildings at Helgafell built big and strong. He also marked out
   ground for building for a church and announced it

   að hann ætlaði sér að sækja kirkjuviðinn. Þau Þorkell og Guðrún áttu son. Sá
   er nefndur Gellir.
   that he intended for himself to look for church timber. They Thorkell and
   Gudrun had a son. That one was named Gellir.

   Hann var snemma hinn efnilegasti. Bolli Bollason var ýmist í Tungu eða að
   Helgafelli. Var
   He was the most promising early. Bolli Bolli’s son was alternately at
   Tongue or Helgafell.

   Snorra til hans allvel. Þorleikur bróðir hans var að Helgafelli. Voru þeir
   bræður miklir menn og
   Snorri was very good to him. Thorleik, his brother, stayed at Helgafell.
   Those brothers were tall men and

   hinir knálegstu og hafði Bolli allt fyrir. Vel var Þorkatli til stjúpbarna
   sinna. Guðrún unni Bolla
   the most hardy and Bolli had it all over (them). Thorkell was good to his
   stepchildren. Gudrun loved Bolli

   mest allra barna sinna. Bolli var nú sextán vetra en Þorleikur tuttugu.
   most of all her children. Bolli was now sixteen and Thorleik twenty.

   Þá ræddi Þorleikur við Þorkel stjúpföður sinn og móður sína að hann vildi
   utan fara, "leiðist mér
   Then Thorlekin spoke with Thorkell, his stepfather, and his mother that he
   wanted to sail abroad,

   að sitja heima sem konum. Vildi eg að mér væru fengin fararefni."
   “I’m tired of sitting at home like a woman. I would want that equipment for
   sailing be given to me.”

   Þorkell svarar: "Ekki þykist eg verið hafa mótgerðasamur ykkur bræðrum síðan
   er tengdir vorar
   Thorkell answers, “(It) doesn’t seem I have been given to offend you
   brothers then since our relationship by affinity

   tókust. Þykir mér þetta hin mesta vorkunn að þig fýsi að kanna siðu annarra
   manna því að eg
   took place. This seems to me the greatest thing to be excused that you are
   eager to learn customs of other people because I

   vænti að þú þykir vaskur maður hvar sem þú kemur með dugandi mönnum."
   expect that you seem a valiant man where as you come (in contact) with
   worthy men.”

   Þorleikur kvaðst ekki mundu hafa mikið fé "því að ósýnt er hversu mér gætist
   til. Er eg ungur og í mörgu óráðinn."
   Thorleik said he would not have much money, “because it is unclear how I
   would like ? it. I am young and not having made up my mind in some ways.”

   Þorkell bað hann hafa svo sem hann vildi. Síðan kaupir Þorkell í skipi til
   handa Þorleiki er uppi
   Thorkell bade him have as much as he wanted. Then Thorkell buys a ship for
   Thorleik which

   stóð í Dögurðarnesi. Fylgir Þorkell honum til skips og bjó hann að öllu vel
   heiman. Fór Þorleikur
   was drawn up at Dogurdarness. Thorkell accompanies him to the ship and he
   prepared that all (would be) well from home. Thorleik sailed

   utan um sumarið. Skip það kemur til Noregs. Var þá lands höfðingi Ólafur
   konungur hinn helgi.
   abroad during the summer. The ship reaches Norway. King Olaf the holy was
   then chieftain of the country.

   Þorleikur fer þegar á fund Ólafs konungs. Hann tók vel við honum og
   kannaðist við kynferði
   Thorleik went at once to a meeting with King Olaf. He received him well and
   acknowledged his kindred

   hans og bauð honum til sín. Þorleikur þekktist það. Er hann með konungi um
   veturinn og gerðist
   and invited him (to stay) with him. Thorleik consented to it. He stayed
   with the king during the winter and became

   hirðmaður hans. Virti konungur hann vel. Þótti Þorleikur hinn vaskasti maður
   og var hann með
   his king’s man. The king valued him. Thorleik seemed the most valiant man
   and he stayed with

   Ólafi konungi svo að vetrum skipti.
   King Olaf so for several years (Z skipta 4.)

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.