Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Laxdaela Saga 69 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  69. kafli - Boð Þorkels og Guðrúnar Marriage of Thorkell and Gudrun Þetta haust hafði Gunnar Þiðrandabani verið sendur Guðrúnu til trausts og halds.
  Message 1 of 1 , Jun 25, 2013
  • 0 Attachment
   69. kafli - Boð Þorkels og Guðrúnar
   Marriage of Thorkell and Gudrun

   Þetta haust hafði Gunnar Þiðrandabani verið sendur Guðrúnu til trausts og
   halds. Hún hafði og
   That fall Gunnar bane of Thidrand had been sent to Gudrun for support and
   help. She had also

   við honum tekið og var leynt nafni hans. Gunnar hafði sekur orðið um víg
   Þiðranda Geitissonar
   received him and his name was secret. Gunnar had been outlawed regarding
   (the) slaying of Thidrand Geiti’s son

   úr Krossavík sem segir í sögu Njarðvíkinga. Fór hann mjög huldu höfði því að
   margir stórir menn veittu þar eftirsjár.
   from Crossbay as is told in the Njardviking’s saga. He went (with his) head
   very disguised because many important men paid attention there.

   Hið fyrsta kveld veislunnar er menn gengu til vatns stóð þar maður mikill
   hjá vatninu. Sá var
   The first evening of the wedding feast when people went to the water, a big
   man stood there near the water. That one was

   herðimikill og bringubreiður. Sá maður hafði hatt á höfði. Þorkell spurði
   hver hann væri. Sá
   thick in the shoulders and broad-chested. That man had a hat on (his) head.
   Thorkell asked who he was. That one

   nefndist svo sem honum sýndist.
   named himself just as seemed to him.

   Þorkell segir: "Þú munt segja eigi satt. Værir þú líkari að frásögn Gunnari
   Þiðrandabana. Og ef
   Thorkell says, “You will not speak truthfully. You are more like what is
   said of Gunnar Thidrand’s bane. And if

   þú ert svo mikil kempa sem aðrir segja þá muntu eigi vilja leyna nafni
   þínu."
   you are such a great warrior as others say then you will not want to conceal
   your name.”

   Þá svarar Gunnar: "Allkappsamlega mælir þú til þessa. Ætla eg mig og ekki
   þurfa að dyljast fyrir
   Then Gunnar answers, “You speak very rashly about this. I expect of myself
   also not to need to conceal myself

   þér. Hefir þú rétt kenndan manninn. Eða hvað hefir þú mér hugað að heldur?"
   from you. You have correctly recognized the man. Rather what have you in
   mind for me

   Þorkell kvaðst það vilja mundu að hann vissi það brátt. Hann mælti til sinna
   manna að þeir
   Thorkell said he would want that he knew it soon. He said to his men that
   they

   skyldu handtaka hann. En Guðrún sat innar á þverpalli og þar konur hjá henni
   og höfðu lín á
   should seize him. But Gudrun sat inside on the cross dais and women near
   her there and had linen on

   höfði. En þegar hún verður vör við stígur hún af brúðbekkinum og heitir á
   sína menn að veita
   (her) head. And as soon as she became aware (of what happened) she steps
   off the bride’s bench and calls on her men to give

   Gunnari lið. Hún bað og engum manni eira þeim er þar vildu óvísu lýsa. Hafði
   Guðrún lið miklu
   Gunnar help. She bade also no man spare those who wanted to show?
   (themselves as) unwise? Gudrun had a much larger company

   meira. Horfðist þar til annars en ætlað hafði verið.
   (It) turned out there otherwise than had been expected.

   Snorri goði gekk þar í milli manna og bað lægja storm þenna: "Er þér Þorkell
   einsætt að leggja
   Chieftain Snorri went there between (the) men and bade them rest out that
   storm. “You, Thorkell, are clear not to set

   ekki svo mikið kapp á þetta mál. Máttu sjá hversu mikill skörungur Guðrún er
   ef hún ber okkur báða ráðum."
   such great zeal in this case. You can see how impressive Gudrun is if she
   overrules us both.”

   Þorkell lést því hafa heitið nafna sínum, Þorkatli Geitissyni, að hann
   skyldi drepa Gunnar ef hann
   Thorkell declared he had promised it to his namesake, Thorkell Geiti’s son,
   that he would kill Gunnar if he

   kæmi vestur á sveitir "og er hann hinn mesti vinur minn."
   came west to the district “and he is the closest friend of mine.”

   Snorri mælti: "Miklu er þér meiri vandi á að gera eftir vorum vilja. Er þér
   og þetta sjálfum
   Snorri spoke, “More great are customs? to behave in accordance with our
   wishes. (It) is to you also this

   höfuðnauðsyn því að þú færð aldrei slíkrar konu sem Guðrún er þótt þú leitir
   víða."
   great need because you would never get such a woman as Gudrun is though you
   seek (far and) wide.”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.