Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eyrbyggja Saga 29 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Eftir það tók Björn vopn sín og gekk í brott og ætlar heim. En er hann kom upp um Digramúla After that Bjorn picked up his weapon and went away and
  Message 1 of 1 , Jun 21, 2013
  • 0 Attachment
   Eftir það tók Björn vopn sín og gekk í brott og ætlar heim. En er hann kom
   upp um Digramúla
   After that Bjorn picked up his weapon and went away and intended (to go)
   home. But when he came up around Digramul

   hljópu upp fyrir honum fimm menn. Þar var Þóroddur, húskarlar hans tveir og
   synir Þóris
   five men leaped up before him. There were Thorodd, his two house servants
   and sons of Thorir

   viðleggs. Þeir veittu Birni atgöngu en hann varðist vel og drengilega. Gengu
   þeir fastast að
   woodenleg. They gave Bjorn an attack but he defended himself well and
   manfully. Those
   Thorir’s sons went at him hardest.

   Þórissynir. Þeir veittu honum áverka en hann varð banamaður beggja þeirra.
   They gave him a wound but he became the death-dealer to both of them.

   Eftir það leitaði Þóroddur undan með húskarla sína og var sár lítt en þeir
   ekki.
   After that Thorodd tried for (him) with his house servants and was lightly
   wounded but they (were) not.

   Björn gekk leið sína þar til er hann kom heim og gekk til stofu og bað
   húsfreyja griðkonu að
   Bjorn went on his way until he came home and went to the room and the
   house-wife asked the servant woman to

   vinna honum beina. Og er hún kom í stofu með ljós þá sá hún að Björn var
   blóðugur mjög. Gekk
   make him comfortable. And when she came into the room with a light, then
   she saw that Bjorn was very bloody.

   hún þá fram og sagði Ásbrandi föður hans að Björn var blóðugur heim kominn.
   Gekk Ásbrandur
   She went forward then and told Asbrand, his father, that Bjorn had come home
   bloody. Asbrand went

   í stofu og spurði hann hví Björn var blóðugur "eða hafið þið Þóroddur
   fundist?"
   into the room he and asked Bjorn why (he) was bloody “or have you met
   Thorodd?”

   Björn svarar og segir að svo var. Ásbrandur spurði hversu farið hefðu
   viðskipti þeirra. Björn kvað:
   Bjorn answers and says it was so. Asbrand asked how it had gone with their
   dealings. Bjorn said:

   Munat hyrlesti hraustum
   It will not (be) a hearty? brightening? at last?

   hríðar mér að stríða,
   at once, to harm me,

   heldr hef eg vígi valdið
   rather have I chosen slaying

   Viðleggs sona tveggja,
   Woodenleg’s two sons

   sem vígbalkar válki
   as slaying -?? (went?) tossed to and fro

   valdr geymi-Bil falda
   guilty watchful ?? fold

   eða dalsveigi deigum
   or cowardly dale-headdress? (fold)

   Draupnis skatt að kaupa.
   to exchange Draupnis? tax.

   Síðan batt Ásbrandur sár hans og varð hann græddur að heilu.
   Then Asbrand bound his wound and he became cured to health.

   Þóroddur sótti Snorra goða að eftirmáli um víg Þórissona og lét Snorri búa
   mál til Þórsnessþings
   Thorodd sought Chieftain Snorri for an action on behalf of Thorir’s sons’
   slaying and Snorri had a case prepared for the Thorsness Thing

   en synir Þorláks á Eyri veittu Breiðvíkingum að málum þessum. Og urðu þær
   málalyktir að
   but Thorlak’s sons at Eyr gave the Breidvikings (support) in this case. And
   the conclusion of the case happened that

   Ásbrandur gekk til handsala fyrir Björn son sinn og hélt upp fébótum fyrir
   vígin en Björn var
   Asbrand went to shake hands for Bjorn, his son, and supported the offering
   of money for the slaying, but Bjorn was

   sekur ger utan um þrjá vetur og fór hann í brott samsumars.
   made an outlaw abroad for three winters and he went away the same summer.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.