Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Laxdaela Saga 68 part 3 - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Snorri kvaðst einsætt þykja að hnekkja Þorkatli eigi frá. Eftir það lét Snorri kalla þangað sonu Snorri said of himself to think clearly not to
  Message 1 of 1 , Jun 18, 2013
  • 0 Attachment
   Snorri kvaðst einsætt þykja að hnekkja Þorkatli eigi frá. Eftir það lét
   Snorri kalla þangað sonu
   Snorri said of himself to think clearly not to repulse Thorkell. After it
   Snorri had Gudrun’s sons called thither

   Guðrúnar, hefir þá uppi við þá málið og tjár hversu mikill styrkur þeim
   mætti verða að Þorkatli
   raises the issue then with them and shows how much strength could befall
   them

   fyrir sakir fjárafla hans og forsjá og taldi þar um mjúklega.
   on account of Thorkell’s property and foresight and recounted about (it)
   there mildly?

   Þá svarar Bolli: "Móðir mín mun þetta glöggvast sjá kunna. Vil eg hér um
   hennar vilja
   Then Bolli answers, “My mother will be able to see most clearly. I wish
   here regarding her wishes

   samþykkja. En víst þykir oss ráðlegt að virða það mikils er þér flytjið
   þetta mál Snorri því að þú
   to be of one mind. But certainly it seems to us advisable to value it much
   when you handle this case, Snorri, because you

   hefir marga hluti stórvel gert til vor."
   have done many things extremely well for us.”

   Þá mælti Guðrún: "Mjög munum vér hlíta forsjá Snorra um þetta mál því að oss
   hafa þín ráð heil verið."
   Then Gudrun spoke, “We will trust Snorri much regarding this case because
   for us your advice has been beneficial.”

   Snorri fýsti í hverju orði og réðst það af að ráðahagur skyldi takast með
   þeim Guðrúnu og
   Snorri urged in each word and it turned out from (that) that a marriage
   should take place between them, Gudrun and

   Þorkatli. Bauð Snorri að hafa boð inni. Þorkatli líkaði það vel "því að mig
   skortir eigi föng til að
   Thorkell. Snorri offered to have a wedding feast inside. Thorkell
   appreciated it highly, “because I am not short of provisions to

   leggja fram svo sem yður líkar."
   put forward such as you please.”

   Þá mælti Guðrún: "Það er vilji minn að boð þetta sé hér að Helgafelli. Vex
   mér ekki það fyrir
   Then Gudrun spoke, “It is my wish that this wedding feast be here at
   Helgafell. I have no scruples about

   augum að hafa hér kostnað fyrir. Mun eg hvorki til þess krefja Þorkel né
   aðra að leggja starf á þetta."
   having the expense here for (it). Nor will I demand (expenses from)
   Thorkell nor another to put work towards this.”

   "Oft sýnir þú það Guðrún," segir Snorri, "að þú ert hinn mesti
   kvenskörungur."
   “Often you show it, Gudrun,” says Snorri, “that you are the most great
   lady.”

   Verður nú það af ráðið að brullaup skal vera að Helgafelli að sex vikum
   sumars. Fara þeir Snorri
   Now it happens from the plan that the marriage shall be at Helgafell at six
   weeks of summer. At that they, Snorri,

   og Þorkell við þetta á brott. Fór Snorri heim en Þorkell til skips. Er hann
   ýmist um sumarið í
   and Thorkell go away. Snorri went home, but Thorkell to a ship. He is
   alternately in the summer

   Tungu eða við skip. Líður til boðsins. Guðrún hefir mikinn viðurbúnað og
   tilöflun. Snorri goði
   in Tongue or with the ship. It passes to the wedding feast. Gudrun has
   much (to do) to ready herself and (lay in) a supply of stores. Chieftain
   Snorri

   sótti þessa veislu með Þorkatli og höfðu þeir nær sex tigu manna og var það
   lið mjög valið því að
   came to this wedding feast with Thorkell and they had nearly sixty men and
   it was a very chosen group because

   flestir allir menn voru í litklæðum. Guðrún hafði nær hundrað
   fyrirboðsmanna. Þeir bræður, Bolli
   most men were all in coloured clothing. Gudrun had nearly a hundred people
   invited to the feast. Those brothers, Bolli

   og Þorleikur, gengu í mót þeim Snorra og með þeim fyrirboðsmenn. Er Snorra
   allvel fagnað og
   and Thorleik, went towards them, Snorri (and co.) with those (Gudrun had)
   invited. Snorri and his comrades is (are) welcomed very well

   hans föruneyti. Er nú tekið við hestum þeirra og klæðum. Var þeim fylgt í
   stofu. Skipuðu þeir
   Their horses and clothing are now taken care of. They were conveyed into
   the hall. They, Thorkell and Snorri,

   Þorkell og Snorri bekk annan, þann er æðri var, en boðsmenn Guðrúnar hinn
   óæðra bekk.
   were arranged (one on) one bench, that which was higher, and Gudrun’s
   invitees (on the) highest? bench.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.