Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 29 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þetta var litlu eftir víg Þorbjarnar digra. Þann vetur var að Helgafelli That was a little after Thorbjorn the thick’s slaying. That winter Thurid,
  Message 1 of 1 , Jun 14, 2013
   Þetta var litlu eftir víg Þorbjarnar digra. Þann vetur var að Helgafelli
   That was a little after Thorbjorn the thick’s slaying. That winter Thurid,

   Þuríður, systir Snorra goða, er Þorbjörn digri hafði átt.
   sister of Chieftain Snorri, who Thorbjorn the thick had married, stayed at
   Helgafell.

   Litlu eftir það er Þóroddur kom út hafði hann uppi orð sín og bað Snorra
   Shortly after it, when Thorodd came out (to Iceland) he had (brought) up his
   subject and asked Chieftain Snorri

   goða að hann gifti sér Þuríði systur sína. En með því að hann var auðigur að
   that he marry him to his sister, Thurid. And because he was wealthy in
   (terms of)

   fé og Snorri vissi góð skil á honum og hann sá að hún þurfti mjög forvistu,
   money and Snorri was well informed of him and he saw that she needed much
   management,

   við þetta allt saman sýndist Snorra að gifta honum konuna og veitti hann
   with all that together, it seemed to Snorri (perfect) to marry him to the
   woman and he granted

   brúðkaup þeirra um veturinn þar að Helgafelli. En um vorið eftir tók
   their wedding during the winter there at Helgafell. And during the next
   spring

   Þóroddur við búi að Fróðá og gerðist hann góður bóndi og skilríkur.
   Thorodd started a farm at Frod River and he became a good farmer and
   upright.

   En þegar Þuríður kom til Fróðár vandi Björn Ásbrandsson þangað komur sínar
   But as soon as Thurid came to Frod River, Bjorn Asbrand’s son, turned his
   visits thither

   og var það alþýðumál að með þeim Þuríði væru fíflingar. Tók Þóroddur þá að
   and everyone reckoned that between them, Thurid and Bjorn was beguilement.
   Thorodd began to

   vanda um komur hans og hafði eigi að sök.
   find fault regarding his visits and (he) had no effect.

   Þá bjó Þórir viðleggur að Arnarhvoli. Voru synir hans þá vaxnir, Örn og
   Thorir wooden leg lived then at Arnarhvall. His sons were then full-grown,
   Orn and

   Valur, og voru hinir efnilegustu menn. Þeir lögðu Þóroddi til ámælis að hann
   Valur, and were the most promising men. They placed reproof towards Thorodd
   that he

   þoldi Birni slíka skömm sem hann veitti honum og buðust þeir til fylgdar með
   endured such shame as he gave him from Bjorn and they offered (themselves)
   as followers with

   Þóroddi ef hann vildi ráða bætur á komum Bjarnar.
   Thorodd if he wanted to decide better (as) to Bjorn’s visits.

   Það var eitt sinn að Björn kom til Fróðár að hann sat á tali við Þuríði. En
   It was one time that Bjorn came to Frod River that he sat talking with
   Thurid.

   Þóroddur var jafnan vanur inni að sitja þá er Björn var þar en nú sést hann
   hvergi.
   And Thorodd was always accustomed to sit inside then when Bjorn was there
   but now he was nowhere to be seen.

   Þuríður mælti: "Hugsa þú svo um ferðir þínar Björn," sagði hún, "að eg hygg
   Thurid spoke, “You consider thus regarding your journey, Bjorn,” said she,
   “that I think

   Þóroddur ætli nú af að ráða hingaðkomur þínar og get eg að þeir hafi farið á
   Thorodd intends now to put an end to your coming here and I guess that they
   have gone on

   veg fyrir þig og mun hann ætla að þér skulið eigi jafnliða finnast."
   the way ahead of you and he will intend that you should not meet with an
   equal number of men.”

   Þá kvað Björn vísu þessa:
   Then Bjorn recited this verse:

   Guls mundum við vilja
   We will want a gentle breeze

   viðar og blás í miðli,
   of wood?? and blows between,

   grand fæ eg af stoð stundum
   hurt I am able from support for a while

   strengs, þenna dag lengstan,
   of swift current??, this longest day,

   alls í aftan, þella,
   of all in an evening, of a young woman??

   eg tegumk sjálfr að drekka
   I begin to drink myself

   oft horfinnar erfi,
   frequent turns of a funeral feast

   armlinns, gleði minnar.
   ?? of my joy.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.