Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Laxdaela Saga 65 end + 66 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þorgils ríður við þetta frá Helgafelli og með honum fóstbræður hans. Kemur hann heim í Tungu Thorgils rides from Helgafell at that and with him his
  Message 1 of 1 , May 21 3:46 AM
  • 0 Attachment
   Þorgils ríður við þetta frá Helgafelli og með honum fóstbræður hans. Kemur
   hann heim í Tungu
   Thorgils rides from Helgafell at that and with him his foster brothers. He
   comes home to Tongue

   til bús síns og unir stórilla sínum hlut.
   to his farm and is very displeased with his lot.

   66. kafli - Andlát Ósvífurs
   Þann vetur tók Ósvífur sótt og andaðist. Það þótti mannskaði mikill því að
   hann hafði verið hinn
   That winter Osvif became sick and died. It was thought the greatest loss
   because he had been the

   mesti spekingur. Ósvífur var grafinn að Helgafelli því að Guðrún hafði þar
   þá látið gera kirkju.
   greatest wise man. Osvif was buried at Helgafell because Gudrun had had a
   church built there then.

   Á þeim sama vetri fékk sótt Gestur Oddleifsson og er að honum leið sóttin þá
   kallaði hann til sín
   In that same winter, Gest Oldleif’s son, got sick, and when he was near the
   end from sickness, then he called to him

   Þórð lága son sinn og mælti: "Svo segir mér hugur um að þessi sótt muni
   skilja vora samvistu.
   Thord the short, his son, and spoke, “So says my belief about (it) that this
   sickness will part our living together.

   Eg vil mig láta færa til Helgafells því að sá staður mun verða mestur hér í
   sveitum. Þangað hefi eg oft ljós séð."
   I want to have myself carried to Helgafell because that place will be most
   (important) in (the) districts here. Thither have I often seen light.”

   Eftir þetta andaðist Gestur. Veturinn hafði verið kuldasamur og voru íslög
   mikil og hafði langt
   And after that Gest died. The winter had been cold and ice layers were
   great and had for a long time

   lagt út Breiðafjörð svo að eigi mátti á skipum komast af Barðaströnd. Lík
   Gests stóð uppi tvær
   persisted out in Breidafjord so that ships were not able to reach
   Bardastrand. Gest’s body laid on a bier two

   nætur í Haga. En þá sömu nótt gerði á veður svo hvasst að ísinn rak allan
   frá landi en um daginn
   nights in Hagi. But then (the) same night a wind came up so sharp that the
   ice was drive from land and during the next day

   eftir var veður gott og lygnt. Þórður tók skip og lagði á lík Gests og fara
   þeir suður um daginn
   (the) weather was good and calm. Thord took a ship and laid Gest’s body in
   (it) and they went south during the day

   yfir Breiðafjörð og koma um kveldið til Helgafells. Var þar vel tekið við
   Þórði og er hann þar um
   across Breidafjord and reach Helgafell during the evening. There Thord was
   well received and he stays there

   nóttina. Um morguninn var niður sett lík Gests og hvíldu þeir Ósvífur í
   einni gröf. Kom nú fram
   during the night. During the morning Gest’s body was set down and they
   rested Osvif in the same grave. Now came forward

   spásagan Gests að skemmra var í milli þeirra en þá er annar var á
   Barðaströnd en annar í Sælingsdal.
   Gest’s prophecy that shorter was between them than then when one was in
   Bardastrand and the other in Saelingsdal.

   Þórður hinn lági fer heim þegar hann er búinn. Hina næstu nótt eftir gerði á
   æðiveður. Rak þá
   Thor the short goes home as soon as he is finished. The next night after, a
   furious gale happened. Then

   ísinn allan að landi. Hélt því lengi um veturinn að ekki mátti þar á skipum
   fara. Þóttu að þessu
   all the ice was driven towards land. It remained long during the winter
   that none might sail on a ship there. (People) thought that this

   mikil merki að svo gaf til að fara með lík Gests að hvorki var fært áður né
   síðan.
   (was) a potent sign that such happened with Gest’s body that neither was
   possible before nor after.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.