Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 28 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Síðan gengu þeir á fjallið upp og sátu þar á tali allt til kvelds. Vissi það engi maður hvað þeir Then they went up on the mountain and sat there
  Message 1 of 1 , May 16, 2013
   Síðan gengu þeir á fjallið upp og sátu þar á tali allt til kvelds. Vissi það
   engi maður hvað þeir
   Then they went up on the mountain and sat there talking until evening. No
   man knew what they

   töluðu. Síðan reið Styr heim.
   spoke of. Then Styr rode home.

   Um morguninn eftir gengu þeir Halli á tal. Spyr Halli Styr hvern stað eiga
   skal hans mál.
   During the next morning, they, Halli (and Styr) began talking. Halli asks
   Styr what situation his case shall have.

   Styr svarar: "Það er mál manna að þú þykir heldur félítill eða hvað skaltu
   til þessa vinna með því
   Styr answers. “It is said by people that you seem rather poor or what shall
   you effect for this whereas

   að þú hefir eigi fé fram að leggja?"
   you have no money to put forward towards (the marriage)?”

   Halli svarar: "Til mun eg vinna það er eg má en eigi tek eg þar fé er eigi
   er til."
   Halli answers, “I will perform towards (it) that which I am able but I do
   not take money there when none is there.”

   Styr svarar: "Sé eg," sagði hann, "að það mun þér mislíka ef eg gifti þér
   eigi dóttur mína. Nú
   Styr answers, “I see,” said he, “that you will not be pleased if I do not
   marry you to my daughter. Now

   mun eg gera sem fornir menn að eg mun láta þig vinna til ráðahags þessa
   þrautir nokkurar."
   I will do as men of old that I will allow you to work these somewhat
   difficult tasks towards marriage.”

   "Hverjar eru þær?" segir Halli.
   “What are they?” says Halli.

   "Þú skalt ryðja," segir Styr, "götu yfir hraunið út til Bjarnarhafnar og
   leggja hagagarð yfir
   “You shall clear,” says Styr, “a road over the lava field out to Bjarnarhafn
   and lay out a fence over

   hraunið mill landa vorra og gera byrgi hér fyrir innan hraunið. En að þessum
   hlutum fram
   the lava field between our lands and make a pasture here inside the lava
   field. And at completion of these things

   komnum mun eg gifta þér Ásdísi dóttur mína."
   I will marry you to Asdis, my daughter.”

   Halli svarar: "Eigi er eg vanur til vinnu en þó mun eg undir þetta játtast
   ef eg skal þá auðveldlega
   Halli answers, “I am not accustomed to work but still I will agree to this
   if I shall then easily

   komast að ráðahagnum."
   arrive at marriage.”

   Styr kvað þá þessu kaupa mundu.
   Styr said then they would (have) this bargain.

   Eftir þetta tóku þeir að ryðja götuna og er það hið mesta mannvirki. Þeir
   lögðu og garðinn sem
   After that they began clearing the road and it is the heaviest work for men.
   They also laid a fence as

   enn sér merki. Og eftir það gerðu þeir byrgið.
   (one) still sees traces.

   En meðan þeir voru að þessu verki lét Styr gera baðstofu heima undir Hrauni
   og var grafin í jörð
   And while they were at this work, Styr had a bath house built at home
   beneath Hraun and (it) was dug into the earth

   niður og var gluggur yfir ofninum, svo að utan mátti á gefa, og var það hús
   ákaflega heitt.
   below and a window over the oven so that from outside might (water) be given
   and it was a house exceedingly hot.

   Og er lokið var mjög hvorutveggja verkinu, var það hinn síðasta dag er þeir
   voru að byrginu, þá
   And when each of the two works were finished, it was the last day when they
   were at the pasture, then

   gekk Ásdís Styrsdóttir hjá þeim en það var nær bænum. Hún hafði tekið sinn
   besta búnað. En er
   Asdis Styr’s daughter walked near them and it was near the farm. She had
   put on her best clothing. And when

   þeir Halli mæltu við hana svarar hún engu.
   they, Halli (and his brother) spoke with her, she did not answer.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.