Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 64 end + 65 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Helgi mælti: Enn skal þessi hinn gamli þora að sjá í mót vopnum og fleygði öxinni að Þorgísli Helgi spoke, “Yet this old one shall dare to look
  Message 1 of 1 , Apr 30, 2013
   Helgi mælti: "Enn skal þessi hinn gamli þora að sjá í mót vopnum" og fleygði
   öxinni að Þorgísli
   Helgi spoke, “Yet this old one shall dare to look to weapons” and flew the
   axe at Thorgils

   og kom öxin á fót honum og varð það mikið sár.
   and (the axe) came to his leg and it became a severe wound.

   Og er Bolli sá þetta þá hleypur hann að Helga og hafði í hendi Fótbít og
   lagði í gegnum Helga.
   And when Bolli saw this then he runs to Helgi and had Foot biter in hand and
   thrust through Helgi.

   Var það banasár hans. Þeir fylgdarmenn Helga hlaupa þegar úr selinu og svo
   Harðbeinn.
   It was his death wound. Those followers of Helgi’s ran at ounce out of the
   sheiling and also Hardbein.

   Þorleikur Bollason víkur í móti Eyjólfi. Hann var sterkur maður. Þorleikur
   hjó til hans með
   Thorleik Bolli’s son turns to meet Eyjolf. He was a strong man. Thorleik
   hewed at him with

   sverði og kom á lærið fyrir ofan kné og tók af fótinn og féll hann dauður
   til jarðar. En Húnbogi
   a sword and (the blow) came on the thigh above the knee and took off the leg
   and he fell dead to the ground. But Hunbogi

   hinn sterki hleypur í móti Þorgilsi og hjó til hans með öxi og kom á
   hrygginn og tók hann sundur
   the strong runs to meet Thorgils and hewed at him with an axe and (the blow)
   came on the spine and took him apart

   í miðju. Þórður köttur var nær staddur þar er Harðbeinn hljóp út og vildi
   þegar ráða til hans. Bolli
   in the middle. Thord kottr was standing near there when Hardbein ran out
   and wanted to attack him at once. Bolli

   hleypur til er hann sá þetta og bað eigi veita Harðbeini skaða: "Skal hér
   engi maður vinna
   runs to (him) when he saw that and bade (him) not to give Hardbein harm,
   “Here shall no man

   klækisverk og skal Harðbeini grið gefa."
   do (him) harm and Hardbein shall be given quarter.”

   Helgi átti annan son er Skorri hét. Sá var að fóstri á Englandi í Reykjardal
   hinum syðra.
   Helgi had another son who was named Skorri. That one was fostered in
   “England” in Reykjardale by the southern road.

   65. kafli - Heimkoma þeirra bræðra
   Homecoming of those brothers

   Eftir þessi tíðindi ríða þeir Þorgils í brott og yfir hálsinn til
   Reykjardals og lýstu þar vígum
   After these tidings, they, Thorgils (and co.), ride away and over the ridge
   to Reykjardale and announced there these slayings

   þessum, riðu síðan hina sömu leið vestur sem þeir höfðu vestan riðið, léttu
   eigi sinni ferð fyrr en
   rode then the same way west as they had ridden from the west, did not let up
   their journey before

   þeir komu í Hörðadal. Þeir segja nú þessi tíðindi er gerst höfðu í för
   þeirra. Varð þessi ferð hin
   they came to Hordadale. They tell now these tidings which had happened in
   their journey. This journey became the

   frægsta og þótti þetta mikið stórvirki er slíkur kappi hafði fallið sem
   Helgi var. Þorgils þakkar
   most famous and that seemed a serious evil deed when such a hero had fallen
   as Helgi was. Thorgils thanks

   mönnum vel ferðina og slíkt hið sama mæltu þeir bræður Bollasynir. Skiljast
   þeir menn nú er í
   (the) men well for the journey and much the same spoke those brothers, Bolli’s
   sons. Those men part now who

   ferð höfðu verið með Þorgísli. Lambi ríður vestur til Laxárdals og kemur
   fyrst í Hjarðarholt og
   had been on the journey with Thorgils. Lambi rides west to Salmon River
   Dale and comes first to Hjardarholt and

   sagði þeim frændum sínum innilega frá þessum tíðindum er orðið höfðu í
   Skorradal. Þeir létu illa
   told those kinsmen of his precisely of these tidings which had happened in
   Skorradale. They were not

   yfir hans ferð og töldu mjög á hendur honum, kváðu hann meir hafa sagst í
   ætt Þorbjarnar
   pleased about his journey and put much blame at his hands, said him to have
   more sawn?? in
   (his) descent from Thorbjorn

   skrjúps en Mýrkjartans Írakonungs.
   the weak than Irish King Myrkjartan.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.