Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 64 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þeir voru fleiri er í móti mæltu. Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að hann vissi að Þorleikur They were more who spoke against (it).
  Message 1 of 3 , Apr 23, 2013
   Þeir voru fleiri er í móti mæltu. Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að
   hann vissi að Þorleikur
   They were more who spoke against (it). Thorgils said Thorleik should decide
   because he knew that Thorleik

   var manna skyggnastur, snúa nú að selinu. Hrappur hleypir fram fyrir og dúði
   spjótsprikuna er
   was most sharp-sighted of men, (they) turn now to the sheiling. Hrapp ran
   forward ahead and shook the spear point which

   hann hafði í hendi og lagði fram fyrir sig og kvað þá vera allt mál að reyna
   sig. Verða þeir Helgi
   he had in hand and thrust forward ahead of him and said then to be high time
   to prove himself. They, Helgi (and co) did

   þá eigi fyrr varir við en þeir Þorgils taka á þeim selið. Þeir Helgi lúka
   aftur hurðina og taka vopn
   not then become aware and they, Thorgils (and co.) reach? the sheiling.
   They, Helgi (and co.) shut the door and take their weapons.

   sín. Hrappur hleypur þegar upp á selið og spurði hvort skolli væri inni.
   Hrapp runs at once up to the sheiling and asked whether a fox were inside.

   Helgi svarar: "Fyrir það mun þér ganga sem sá sé nokkuð skæður er hér býr
   inni að hann muni
   Helgi answers, “Because (of that) it will go for you as that were something
   noxious here inside (the) farmhouse that he will

   bíta kunna nær greninu."
   know to bite near the lair.”

   Og þegar lagði Helgi spjóti út um selsglugginn og í gegnum Hrapp. Féll hann
   dauður til jarðar af spjótinu.
   And immediately Helgi thrust out with a spear around the sheiling window and
   through Hrapp. He fell dead to (the) ground from the spear.

   Þorgils bað þá fara varlega og gæta sín við slysum "því að vér höfum ærin
   efni til að vinna selið
   Thorgils bade them go warily and guard themselves against mischief “because
   we have enough reason to overcome the sheiling

   og Helga þar sem hann er nú kominn því að eg hygg að hér sé fátt manna
   fyrir."
   and Helgi there where he has now come because I think that here be few men
   for (fighting).”

   Selið var gert um einn ás og lá hann á gaflhlöðum og stóðu út af ásendarnir
   og var einart þak á
   The sheiling was built around one beam and it lay at (the) gable ends and
   stood out from the beams and (there) was a straight roof on

   húsinu og ekki gróið. Þá mælti Þorgils að menn skyldu ganga að ásendunum og
   treysta svo fast
   the house and not grown (strong with turf). Then Thorgils said that men
   should go to the gable ends and try the strength so hard

   að brotnaði eða ella gengi af inn raftarnir en sumir skyldu geyma duranna ef
   þeir leituðu út.
   to break or else go in from the rafters and some should watch the doors if
   they tried (to go) out.

   Fimm voru þeir Helgi inni í selinu. Harðbeinn son hans var þar, hann var
   tólf vetra gamall, og
   Five were they, Helgi (and co.) inside in the sheiling. Hardbein his son
   was there, he was twelve years old and

   smalamaður hans og tveir menn aðrir er það sumar höfðu komið til hans og
   voru sekir. Hét annar
   his shepherd and two other men who that summer had come to him and were
   outlaws. The one was called

   Þorgils en annar Eyjólfur. Þorsteinn svarti stóð fyrir selsdurunum og Sveinn
   son Dala-Álfs en
   Thorgils and the other, Eyjolf. Thorstein the black stood before the
   sheiling doors and Svein, son of Dala Alf and

   þeir aðrir förunautar rifu af ræfrið af selinu og höfðu þeir þar skipt liði
   til. Tók annan ásenda
   those other comrades tore off the roof from the sheiling and they had there
   divided (the company) to (the work).

   Húnbogi hinn sterki og þeir Ármóðssynir en þeir Þorgils og Lambi annan
   ásenda og þeir synir
   Hunbogi the strong took one gable end and they, Armond’s sons, and they,
   Thorgils and Lambi, the other gable end and those sons of

   Guðrúnar. Treysta þeir nú fast á ásinn og brotnaði hann í sundur í miðju. Og
   í þessi svipan lagði
   Gudrun. They tried the strength hard now on the beam and broke it apart in
   the middle. And in this moment

   Harðbeinn út atgeiri úr selinu þar sem hurðin var brotin. Lagið kom í
   stálhúfu Þorsteins svarta
   Hardbein thrust with a spear out of the sheiling there where the door was
   broken. The blow came in Thorstein the black’s steel helmet

   svo að í enninu nam staðar. Var það mjög mikill áverki. Þá mælti Þorsteinn
   það er satt var að þar
   so that it stopped in the forehead. It was a very great misdeed. The
   Thorstein said that it was true that there

   voru menn fyrir. Því næst hljóp Helgi út um dyrnar svo djarflega að þeir
   hrukku fyrir er næstir
   were men for (the fight). Next Helgi ran out the door so boldly that those
   who were closest gave way before (him).

   voru. Þorgils var þá nær staddur og hjó eftir honum með sverði og kom á
   öxlina og varð það
   Thorgils was present nearby then and hewed after him with a sword and (the
   blow) came on the shoulder and it was a

   mikill áverki. Helgi snerist þá í móti og hafði í hendi viðaröxi.
   serious misdeed. Helgi turned then towards (him) and had a wood axe in
   hand.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  • Brian M. Scott
   Message 2 of 3 , Apr 24, 2013
    > Thorgils was present nearby then and hewed after him with a sword and (the
    > blow) came on the shoulder and it was a
    > serious misdeed. Helgi turned then towards (him) and had a wood axe in
    > hand.

    > Fred & Grace Hatton
    > Hawley, Pa.
   • bmscotttg
    ... Not sure how that got away from me, but it s to be ignored. Brian
    Message 3 of 3 , Apr 24, 2013
     --- In norse_course@yahoogroups.com, "Brian M. Scott" <bm.brian@...>
     wrote:

     >> Thorgils was present nearby then and hewed after him with a sword
     >> and (the blow) came on the shoulder and it was a serious misdeed.
     >> Helgi turned then towards (him) and had a wood axe in hand.

     Not sure how that got away from me, but it's to be ignored.

     Brian
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.