Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 64 part 2 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Here’s my translation Alan Þeir voru fleiri er í móti mæltu. Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að They were more who spoke against (it).
  Message 1 of 1 , Apr 22, 2013

   Here’s my translation

    

   Alan

    

   Þeir voru fleiri er í móti mæltu. Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að
   They were more who spoke against (it). Þorgils declared Þorleikr should have-his-way because

   hann vissi að Þorleikur var manna skyggnastur, snúa nú að selinu. Hrappur
   he knew that Þorleikr was (the) most-sharp-sighted-of-men, turned (went) now towards the-shieling. Hrappr

   hleypir fram fyrir og dúði spjótsprikuna er hann hafði í hendi og lagði fram
   gallops-swiftly in-front and shook the spear-prick (head, tip) which he had in (his) hand and thrusts (it) forward

   fyrir sig og kvað þá vera allt mál að reyna sig. Verða þeir Helgi þá eigi
   before himself and declared then (it) already (or altogether, allr, Z5, or allt, Z3) high-time (mál, Z2) to be proving oneself. They, Helgi (and co) became (were) not then

   fyrr varir við en þeir Þorgils taka á þeim selið. Þeir Helgi lúka aftur
   on-their-guard against (it) before they, Þorgils (and his co) reach the-shieling with them (?). They, Helgi (and co) shut

   hurðina og taka vopn sín. Hrappur hleypur þegar upp á selið og spurði hvort
   the-door and take their weapons. Hrappr leaps at-once up on-to the-shieling and asked whether

   skolli væri inni.
   a fox were inside.

   Helgi svarar: "Fyrir það mun þér ganga sem sá sé nokkuð skæður er hér býr
   Helgo answers: “That will go forward for (That will present itself to) you that that-one (ie he) be somewhat noxious who here resides

   inni að hann muni bíta kunna nær greninu."
   inside (such) that he will be-able-to bite (strike) near the (ie his own) fox-hole.”

   Og þegar lagði Helgi spjóti út um selsglugginn og í gegnum Hrapp. Féll hann
   And immediately Helgi thrust (his) spear out through the-(roof)-opening-of-the-shieling and through Hrappr. He fell

   dauður til jarðar af spjótinu.
   dead to (the) earth from the-spear.

   Þorgils bað þá fara varlega og gæta sín við slysum "því að vér höfum ærin
   Þorgils bade them (accusative pl of hann) to go warily and to guard themselves against mishaps (plural) “because we have sufficient

   efni til að vinna selið og Helga þar sem hann er nú kominn því að eg hygg að
   means for (it) to gain the-shieling and Helgi wherever he is (has) now come because I think that

   hér sé fátt manna fyrir."
   here are present (vera fyrir) a few (number) of men.”

   Selið var gert um einn ás og lá hann á gaflhlöðum og stóðu út af ásendarnir
   The-shieling was built around a single main-beam and it lay on gable-ends and (they) stood out from the-ends-of-the-main-beam

   og var einart þak á húsinu og ekki gróið. Þá mælti Þorgils að menn skyldu
   and (there) was a single roof (thatch) on the-house and not grown (together). Then Þorgils spoke that persons (men) should

   ganga að ásendunum og treysta svo fast að brotnaði eða ella gengi af inn raftarnir
   go to the-ends-of-the-main-beam and test-the-strength (of it) so hard that (it) became-broken or else the-rafters (nominative) should-go off (collapse) inside

   en sumir skyldu geyma duranna ef þeir leituðu út. Fimm voru þeir Helgi inni í selinu.
   but (and) some should watch the-door if they tried (to go) out. They Helgi (and co) were five inside the-shieling.

   Harðbeinn son hans var þar, hann var tólf vetra gamall,
   Harthbeinn his son was there, he was twelve winters old.

   og smalamaður hans og tveir menn aðrir er það sumar höfðu komið til hans og
   and his shepherd and two other persons (men) who that summer had come to him and

   voru sekir. Hét annar Þorgils en annar Eyjólfur. Þorsteinn svarti stóð fyrir
   were outlawed. The-first was called Þorgils but (and) the other (second) Eyjólfr. Þorsteinn (the) black stood before

   selsdurunum og Sveinn son Dala-Álfs en þeir aðrir förunautar rifu af ræfrið
   the-shieling-door and Sveinn son-of-Dala-Álfr (Álfr of the Dales) but (and) they, (the) other travelling-companions tore off the-roof

   af selinu og höfðu þeir þar skipt liði til. Tók annan ásenda Húnbogi hinn sterki og þeir Ármóðssynir
   from the-shieling and they had there divided the troop thereto (ie for that task). Húnbogi the Strong and they (the) sons-of-Árnóðr took one end-of-the-main-beam

   en þeir Þorgils og Lambi annan ásenda og þeir synir Guðrúnar.
   but (and) they, Þorgils and Lambi and they Guðrun´s-sons (took)(the) other end-of-the-main-beam

   Treysta þeir nú fast á ásinn og brotnaði hann í sundur í miðju.
   They tested-the-strength on the-mean-beam hard and (it) became-broken asunder in (the) middle.

   Og í þessi svipan lagði Harðbeinn út atgeiri úr selinu þar sem hurðin
   And in this moment Harðbeinn thrust out (his) halberd out-of the-shieling where the-door

   var brotin. Lagið kom í stálhúfu Þorsteins svarta svo að í enninu nam staðar.
   was broken. The-thrust (blow) came into Þorsteinn the Black’s steel-cap so that (it) stopped (rested) in the-forehead.

   Var það mjög mikill áverki. Þá mælti Þorsteinn það er satt var að
   That was a very great wound. Then Þorsteinn spoke that which was true that

   þar voru menn fyrir. Því næst hljóp Helgi út um dyrnar svo djarflega að þeir
   persons (men) were present there (ie namely themselves J). In-that next (instant) Helgi leapt out through the door so boldly that they

   hrukku fyrir er næstir voru. Þorgils var þá nær staddur og hjó eftir honum
   gave way who were nearest. Þorgils was then stationed nearby and hewed after him

   með sverði og kom á öxlina og varð það mikill áverki. Helgi snerist þá í
   with (his) sword and (it) came onto the-shoulder and that was a great wound. Helgi turned-himself then in

   móti og hafði í hendi viðaröxi.
   return and had in (his) hand a wood-axe (presumably for cutting wood rather than made of wood).


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.