Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 64 part 2 - Rob's Translation

Expand Messages
 • rob13567
  Þeir voru fleiri er í móti mæltu. They were more who spoke against (it). Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að hann vissi að Þorleikur var
  Message 1 of 2 , Apr 22, 2013
   Þeir voru fleiri er í móti mæltu.
   They were more who spoke against (it).

   Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að hann vissi að Þorleikur var manna skyggnastur, snúa nú að selinu.
   Thorgils said Thorleik should advise because he knew that Thorleikr was a most wide-opened eyes, turns now to the hut.

   Hrappur hleypir fram fyrir og dúði spjótsprikuna er hann hafði í hendi og lagði fram fyrir sig og kvað þá vera allt mál að reyna sig.
   Hrappr gallops forward before and shook the spear-head which he had in hand and stabbed forward before himself and then said is all a case to experience oneself.

   Verða þeir Helgi þá eigi fyrr varir við en þeir Þorgils taka á þeim selið.
   They don't become aware of Helgi before that they, Thorgils (and the others) themselves touch the hut. (?)

   Þeir Helgi lúka aftur hurðina og taka vopn sín.
   They, Helgi (and company), shut the door and take their weapons. (Z. lúka 5 - l. aptr, to shut, with acc. or dat.)

   Hrappur hleypur þegar upp á selið og spurði hvort skolli væri inni.
   Hrappr immediately jumps up on the hut and asked what devils were in (there).

   Helgi svarar: "Fyrir það mun þér ganga sem sá sé nokkuð skæður er hér býr inni að hann muni bíta kunna nær greninu."
   Helgi answers: "Before you will go as they are somewhat dangerous who live inside here that he would know (how) to harm nearer the lair."

   Og þegar lagði Helgi spjóti út um selsglugginn og í gegnum Hrapp.
   And at once Helgi thrust a spear out through the shed's window and through Hrappr.

   Féll hann dauður til jarðar af spjótinu.
   He fell to the ground dead from the spear.

   Þorgils bað þá fara varlega og gæta sín við slysum "því að vér höfum ærin efni til að vinna selið og Helga þar sem hann er nú kominn því að eg hygg að hér sé fátt manna fyrir."
   Thorgils asked then (to) go warily and guard himself against mishap "because we have sufficient means to avail (against) the hut and Helgi there where he has now come because I think that few men would be against (us) here.

   Selið var gert um einn ás og lá hann á gaflhlöðum og stóðu út af ásendarnir og var einart þak á húsinu og ekki gróið.
   The hut was constructed around one beam, and it lay on the gable ends and stood out from the ends of the beams and was a single roof to the house and not joined.

   Þá mælti Þorgils að menn skyldu ganga að ásendunum og treysta svo fast að brotnaði eða ella gengi af inn raftarnir en sumir skyldu geyma duranna ef þeir leituðu út.
   Thenn Thorgils said that men should go to the beam ends and try so hard to break or otherwise go from in the rafters and some should watch the doors in case they tried to go out.

   Fimm voru þeir Helgi inni í selinu.
   They, Helgi (and the others) were five (altogether) inside the hut.

   Harðbeinn son hans var þar, hann var tólf vetra gamall, og smalamaður hans og tveir menn aðrir er það sumar höfðu komið til hans og voru sekir.
   His son Hardbeinn was there, he was twelve years old, and his shepherd and two other men who that summer had come to him and were outlawed.

   Hét annar Þorgils en annar Eyjólfur.
   One was named Thorgils and the other Eyjolfr.

   Þorsteinn svarti stóð fyrir selsdurunum og Sveinn son Dala-Álfs en þeir aðrir förunautar rifu af ræfrið af selinu og höfðu þeir þar skipt liði til.
   Thorstein Black and Svein, Dala-Alf's son, stood before the hut's doors and the other companions tore off the roof from the hut and they had there divided (their) troops.

   Tók annan ásenda Húnbogi hinn sterki og þeir Ármóðssynir en þeir Þorgils og Lambi annan ásenda og þeir synir Guðrúnar.
   Hunbogi the Strongand the sons of Armond took one pillar end and they, Thorgils, Lambi, and the sons of Gudrun the other end of the pillar.


   Treysta þeir nú fast á ásinn og brotnaði hann í sundur í miðju.
   They tried the strength of the beam hard and broke it apart in (the) middle.

   Og í þessi svipan lagði Harðbeinn út atgeiri úr selinu þar sem hurðin var brotin.
   And in this moment, Hardbeinn thrust out a spear from the hut there where the door was broken.

   Lagið kom í stálhúfu Þorsteins svarta svo að í enninu nam staðar.
   The stab entered Thorstein Black's steel hat so that it stopped in the forehead.

   Var það mjög mikill áverki.
   It was a very big wound.

   Þá mælti Þorsteinn það er satt var að þar voru menn fyrir.
   Then Thorsteinn said it is true was that there were men against (them).

   Því næst hljóp Helgi út um dyrnar svo djarflega að þeir hrukku fyrir er næstir voru.
   Next Helgi jumped out of the door so boldly that they who were nearest gave way before him.

   Þorgils var þá nær staddur og hjó eftir honum með sverði og kom á öxlina og varð það mikill áverki.
   Thorgils was then present and hacked at him with a sword and it landed on (his) shoulder, and it became a large wound.

   Helgi snerist þá í móti og hafði í hendi viðaröxi.
   Then Helgi turned against him, and he had in (his) hand a wood-axe.
  • Brian M. Scott
   ... Like Grace, I think that the entire phrase can reasonably be translated high time . ... is a bit of a puzzle.
   Message 2 of 2 , Apr 27, 2013
    > Hrappur hleypir fram fyrir og dúði spjótsprikuna er hann
    > hafði í hendi og lagði fram fyrir sig og kvað þá vera allt
    > mál að reyna sig.

    > Hrappr gallops forward before and shook the spear-head
    > which he had in hand and stabbed forward before himself
    > and then said is all a case to experience oneself.

    > Hrapp ran forward ahead and shook the spear point which he
    > had in hand and thrust forward ahead of him and said then
    > to be high time to prove himself.

    > Hrappr gallops-swiftly in-front and shook the spear-prick
    > (head, tip) which he had in (his) hand and thrusts (it)
    > forward before himself and declared then (it) already (or
    > altogether, allr, Z5, or allt, Z3) high-time (mál, Z2) to
    > be proving oneself.

    Like Grace, I think that the entire phrase <allt mál> can
    reasonably be translated 'high time'.

    > Verða þeir Helgi þá eigi fyrr varir við en þeir Þorgils
    > taka á þeim selið.

    > They don't become aware of Helgi before that they,
    > Thorgils (and the others) themselves touch the hut. (?)

    > They, Helgi (and co) did not then become aware and they,
    > Thorgils (and co.) reach? the shieling.

    > They, Helgi (and co) became (were) not then on-their-guard
    > against (it) before they, Þorgils (and his co) reach
    > the-shieling with them (?).

    <Þeir taka á þeim selit> is a bit of a puzzle. This is not
    <taka á e-u> 'to touch something': <selit> is accusative,
    not dative, so it can’t fill the <e-u> slot, and if dative
    <þeim> is used to fill it, there’s no place for <selit>.
    Kålund, the editor of my other edition, and MM&HP agree that
    it means 'they surround the shieling'; one possible more or
    less literal reading is 'they take to themselves the
    shieling', which I guess isn’t an unreasonable way to
    express the notion of surrounding something.

    > Helgi svarar: "Fyrir það mun þér ganga sem sá sé nokkuð
    > skæður er hér býr inni að hann muni bíta kunna nær
    > greninu."

    > Helgi answers: "Before you will go as they are somewhat
    > dangerous who live inside here that he would know (how) to
    > harm nearer the lair."

    > Helgi answers, “Because (of that) it will go for you as
    > that were something noxious here inside (the) farmhouse
    > that he will know to bite near the lair.”

    > Helgo answers: “That will go forward for (That will
    > present itself to) you that that-one (ie he) be somewhat
    > noxious who here resides inside (such) that he will
    > be-able-to bite (strike) near the (ie his own) fox-hole.”

    The finite verb must be the first or second element of the
    sentence. In <Fyrir þat mun þér ganga> the finite verb is
    <mun>, so <fyrir þat> must be a single element, and the
    subject of <mun> must be unexpressed. It must be something
    like ‘[It] will go for that to you [i.e., you will discover]
    that he who lives inside here is somewhat dangerous [in]
    that he will know [how] to bite near the [= his] lair’.
    <Kunna + infinitive> meaning 'to be able to X' seems to use
    the full infinitive with <at>, so I chose to translate
    <kunna> as 'know'.

    > Þorsteinn svarti stóð fyrir selsdurunum og Sveinn son
    > Dala-Álfs en þeir aðrir förunautar rifu af ræfrið af
    > selinu og höfðu þeir þar skipt liði til.

    > Thorstein Black and Svein, Dala-Alf's son, stood before
    > the hut's doors and the other companions tore off the roof
    > from the hut and they had there divided (their) troops.

    > Thorstein the black stood before the shieling doors and
    > Svein, son of Dala Alf and those other comrades tore off
    > the roof from the shieling and they had there divided (the
    > company) to (the work).

    > Þorsteinn (the) black stood before the-shieling-door and
    > Sveinn son-of-Dala-Álfr (Álfr of the Dales) but (and)
    > they, (the) other travelling-companions tore off the-roof
    > from the-shieling and they had there divided the troop
    > thereto (ie for that task).

    I think that <þeir> in <þeir aðrir förunautar> is the
    demonstrative pronoun, not the personal pronoun: 'the other
    travelling companions, those other travelling companions'.

    Brian
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.