Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Laxdaela Saga 63 part 4 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Here’s my translation Alan Hann svarar: Þá sátu tveir menn. Þeir voru líkir sýnum og mundu vera He answers: “Then two persons (men) were sitting.
  Message 1 of 1 , Apr 8 6:24 PM
  • 0 Attachment

   Here’s my translation

    

   Alan

    

   Hann svarar: "Þá sátu tveir menn. Þeir voru líkir sýnum og mundu vera
   He answers: “Then two persons (men) were sitting. They were alike in appearance and must be

   miðaldra menn og hinir knálegustu, rauðir á hárlit og freknóttir í andliti
   persons of middle-age and the most-hardy, red in hair-colour and freckly in (the) face

   og þó vel sýnum."
   and yet pleasing in appearance.”

   Helgi mælti: "Gerla skil eg hverjir þessir menn eru. Þar eru þeir
   Helgi spoke: “Fully I understand who these persons (men) are. There are they

   Ármóðssynir fóstbræður Þorgils, Halldór og Örnólfur, og ertu skilvís maður.
   (the) sons-of-Ármóðr, Þorgil’s foster-brother, Halldórr and Örnólfr, and you-are a trustworthy person (man).

   Eða hvort eru nú taldir þeir menn er þú sást?"
   So are now those persons (men) whom you saw set-forth (accounted for)?”

   Hann svarar: "Litlu mun eg nú við auka. Þá sat þar næst maður og horfði út
   He answers: “I must now add a little. Then sat there next a person (man) and (he) was-turned (ie faced) out

   úr hringinum. Sá var í spangabrynju og hafði stálhúfu á höfði
   out-from the-ring (circle). That-one (ie he) was in plate-mail and had (wore) a steel-cap on (his) head

   og var barmurinn þverrar handar breiður. Hann hafði öxi ljósa um öxl og mundi vera
   and the brim was broad as a transverse hand (a hand´s breadth wide). He had a shining axe across (his) shoulder and (it) would-have been

   alnar fyrir munn. Sjá maður var dökklitaður og svarteygur og hinn víkinglegsti."
   of an ell for (the) steel-edge (munnr, Z2) (ie the edge would have been an ell long). That man was dark-coloured and black-eyed and the most-like-a-viking.”

   Helgi svarar: "Þenna mann kenni eg glöggt að frásögn þinni. Þar hefir verið
   Helgi answers: “I recognise this person (man) clearly from your description. There has been

   Húnbogi hinn sterki son Álfs úr Dölum og vant er mér að sjá hvað þeir vilja
   Húnbogi the strong son of Álfr out-of Dalir (The Dales) and (it) is difficult (vandr) for me to see what they want

   og mjög hafa þeir valda menn til ferðar þessar."
   and greatly have they chosen persons (men) towards (for) this journey. (ie this is no ragtag bunch) ”

   Sveinninn mælti: "Og enn sat maður þar hið næsta þessum hinum sterklega manni.
   The-lad spoke: “And still a person (man) sat there the next to this the strong person (man)

   Sá var svartjarpur á hár, þykkleitur og rauðleitur og mikill í
   That-one (he) was dark-brown in hair, chubby-faced and ruddy-faced and great in

   brúnum, hár meðalmaður."
   the-brow (heavily-browed), a tall (hár adj)average-person (man) (ie a person of average height).”

   Helgi mælti: "Hér þarftu eigi lengra frá að segja. Þar hefir verið Sveinn
   Helgi spoke: “Here you-need not longer describe. There has been Sveinn

   son Álfs úr Dölum, bróðir Húnboga, og betra mun oss að vera eigi ráðlausum
   son of Álfr out-of Dalir (The Dales), brother of Húnbogi, and (it) will (be) better for us to be not unprepared (plan-less)

   fyrir þessum mönnum því að nær er það minni ætlan að þeir muni vilja hafa
   for these persons (men) because that is nearly my expectation (I have a strong hunch) that they will want to have

   minn fund áður þeir losni úr héraði og eru þeir menn í för þessi er
   my meeting (ie a meeting with me) before they should-get-free out-of (the) district and they are men in this journey who

   vorn fund munu kalla skaplegan þó að hann hefði nokkuru fyrr að hendi komið.
   will call our meeting fit-and-proper even-though it (ie the meeting, masculine) had come to hand (ie occurred) somewhat sooner.

   Nú skulu konur þær sem hér eru að selinu snarast í karlföt og taka hesta þá er
   Now shall those women who are here at the-shieling change into men´s-clothing and take those horses which

   hér eru hjá selinu og ríða sem hvatast til veturhúsa. Kann vera að þeir sem
   are here by the-shieling and ride as vigorously-as-possible to (the) winter-houses (plural). (That) may be that they who

   nær oss sitja þekki eigi hvort þar ríða karlar eða konur.
   sit near us should-not notice whether men or women ride there.

   Munu þeir þurfa lítils tóms að ljá oss áður vér munum koma mönnum að oss og er þá eigi sýnt
   They (ie their enemies) will need to give use a little leisure-time (ie breathing space) before we will bring persons (men) to us and then (it) is not certain

   hvorra vænna er."
   of which-of-the-two (sides) is likely-to-succeed (vænn, Z2).”


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.