Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 63 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þá svarar Helgi: Vendilega hefir þú að þessum manni hugað. Mun og mikils um þenna mann Then Helgi answers, “You have considered this man carefully.
  Message 1 of 1 , Apr 2, 2013
   Þá svarar Helgi: "Vendilega hefir þú að þessum manni hugað. Mun og mikils um
   þenna mann
   Then Helgi answers, “You have considered this man carefully. Also much
   regarding that man will be worthwhile.

   vert vera. En ekki mun eg þenna mann séð hafa. En þó mun eg geta til hver
   hann er. Það hygg eg
   But I will not have seen this man. But still I will guess who he is. I
   think it

   að þar hafi verið Bolli Bollason því að það er mér sagt að hann sé efnilegur
   maður."
   that Bolli Bollason has been there because it is told to me that he is a
   promising man.”

   Þá mælti sveinninn: "Þá sat maður í smeltum söðli. Sá var í gulgrænum
   kyrtli. Hann hafði mikið
   Then the boy spoke, “Then sat a man in an enameled saddle. That one was in
   a yellow-green kyrtle. He had a huge

   fingurgull á hendi. Sá maður var hinn fríðasti sýnum og mun enn vera á ungum
   aldri, jarpur á
   ring on his hand. That man was the fairest of face and will still be of a
   young age, chestnut of

   hárslit og fer allvel hárið og að öllu var hann hinn kurteisasti maður."
   hair color and with luxuriant hair and in all thing he was the most
   courteous man.”

   Helgi svarar: "Vita þykist eg hver þessi maður mun vera er þú hefir nú frá
   sagt. Þar mun vera
   Helgi answers, “I think I know who this man will be who you have now spoken
   of. There will be

   Þorleikur Bollason og ertu skýr maður og glöggþekkinn."
   Thorleik Bolli’s son and you are a clever and clear-sighted man.”

   Sveinninn segir: "Þar næst sat ungur maður. Hann var í blám kyrtli og í
   svörtum brókum og
   The boy says, “Nearest there sat a young man. He was in a blue kyrtle and
   in black breeches and

   gyrður í brækur. Sá maður var réttleitur og hvítur á hárlit og vel farinn í
   andliti, grannlegur og kurteislegur."
   with breeks girt up (CV). That man had regular features and white as to
   hair color and well shaped face, slender and courteous (graceful?).

   Helgi svarar: "Þenna mann kenni eg og hann mun eg séð hafa og mundi þá vera
   maðurinn
   Helgi answers, “I recognize that man and he I will have seen and then the
   man would (have) be(en)

   allungur. Þar mun vera Þórður Þórðarson fóstri Snorra goða og hafa þeir
   kurteist lið mjög
   much younger. There will be Thord Thord’s son, Chieftain Snorri’s foster
   son, and they have a very courteous company

   Vestfirðingarnir. Hvað er enn þá?"
   the West Firthers. Who else was (along) then?”

   Þá mælti sveinninn: "Þá sat maður í skoskum söðli, hár í skeggi og skolbrúnn
   mjög, svartur á hár Then the boy spoke, “Then a man sat in a Scottish
   saddle, hair all shaggy and very swarthy brown, black of hair and

   og skrúfhár og heldur ósýnilegur og þó garplegur. Hann hafði yfir sér
   fellikápu grá."
   stiff haired and rather unsightly and yet martial. He had over him a grey
   plaid.”

   Helgi segir: "Glöggt sé eg hver þessi maður er. Þar er Lambi Þorbjarnarson
   úr Laxárdal og veit
   Helgi says, “I see clearly who this man is. There is Lambi Thorbjorn’s son
   out of Lax River Dale and I know

   eg eigi hví hann er í för þeirra bræðra."
   why he is in those brothers’ journey.”

   Sveinninn mælti: "Þá sat maður í standsöðli og hafði ysta heklu blá og
   silfurhring á hendi. Sá var
   The boy spoke, “Then a man sat in a high saddle and had outermost a blue,
   hooded frock and a silver ring on his arm. That one was

   búandlegur og heldur af æsku aldri, dökkjarpur á hár og hrökk mjög. Hann
   hafði ör í andliti."
   sturdy and rather of threadbare age, dark auburn hair and very curly? He
   had ?? on the face.”

   "Nú versnar mjög frásögnin," sagði Helgi. "Þar muntu séð hafa Þorstein
   svarta mág minn og víst
   “Now the tale worsens much,” said Helgi, “There you will have seen Thorstein
   the black, my in-law and certainly

   þykir mér undarlegt er hann er í þessi ferð og eigi mundi eg veita honum
   slíka heimsókn. Eða hvað er enn þá?"
   (it) seems to me remarkable when he is on this journey and I would not give
   him such an attack at home. Who else then is (there)?”
   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.