Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [norse_course] Eyrbyggja 25 part 4 -- Rob's Translation

Expand Messages
 • Brian M. Scott
  ... As soon as Vermund came home, Halli [the] berserk brought up this [matter] with Vermund, that he [= Vermund] should get him [= Halli] a very honorable
  Message 1 of 2 , Mar 23, 2013
   > Brátt er Vermundur kom heim vakti Halli berserkur til þess
   > við Vermund að hann mundi fá honum kvonfang mjög sæmilegt.

   > As soon as Vermundr came home, the berserker Halli brought
   > up the matter with Vermundr that he (Vermundr) should get
   > him (Halli) a very honorable wife. (Z. vakta 5 - vakta til
   > e-s (or v. til um e-t) við e-n, to raise the question,
   > introduce the mention of a thing with one)

   > As soon as Vermund came home, Halli a berserker broached
   > this with Vermund that he should arrange a highly suitable
   > marriage for him.

   As soon as Vermund came home, Halli [the] berserk brought up
   this [matter] with Vermund, that he [= Vermund] should get
   him [= Halli] a very honorable match/marriage.

   > En Vermundur þóttist eigi vita von þeirrar konu af góðum
   > ættum er sig mundi binda við berserk né sín forlög og
   > hafði Vermundur undandrátt um þetta mál.

   > But Vermundr didn't think for himself to expect for them a
   > wife of a good family who would tie the knot with a
   > berserker nor his destiny and Vermundr had evaded this
   > issue.

   > But Vermund thought not to expect (to find) of those women
   > of good families (any) who would bind herself with a
   > berserker nor his fate and Vermund had (made) evasions
   > regarding this issue.

   But Vermund thought that he did not expect of those women of
   good families that they would tie themselves to a berserk or
   his destiny, and Vermund put off dealing with [‘had
   evasion/delay concerning’] this matter.

   > En er Halli fann það sló hann á sig úlfúð og illsku og fór
   > þá allt í þverúð með þeim.

   > And when Halli discovered that, he got angry and cruel and
   > then all went to discord with them. (Z. úlfúð, f. =
   > úlf-hugr (fullr upp -úðar) slá á sik -úð, to get angry)

   > And when Halli learns it, he showed ill will and
   > wickedness and everything went to discord between them.

   And when Halli discovered that, he showed anger and ill
   will, and then everything went to discord between them.

   > Gerðu berserkir sig stóra og ómjúka við Vermund.
   > The berserkers became big and harsh with Vermundr.
   > The berserkers became proud and harsh with Vermund.

   [The] berserks became proud and harsh to Vermund.

   > Tók Vermundur þá að iðrast að hann hafði berserkina á
   > hendur tekist.

   > Vermundr then began to repent that he had taken the
   > berserkers in hand.

   > Vermund took then to repentance of (it) that he had taken
   > the berserkers in hand.

   Then Vermund began to repent that he had taken the berserks
   on his hands.

   > Um haustið hafði Vermundur boð mikið og bauð Arnkatli goða
   > til sín og Eyrbyggjum og Styr bróður sínum.

   > During the fall Vermundr had a large feast and invited
   > chieftain Arnkatl to his place and the Eyrbyggjas and his
   > brother Styr.

   > During the fall Vermund had a great feast and invited
   > Chieftain Arnkel to him and the Eyrbyggja folk and Styr,
   > his brother.

   In the fall Vermund had a great feast and invited Arnkel
   goði to his place, and the Eyrbyggja folk and his brother
   Styr.

   > Og er boðinu var lokið bauð Vermundur að gefa Arnkatli
   > berserkina og kallar það best henta, en hann vill eigi
   > þiggja.

   > And when the feast was over, Vermundr offered to give
   > Arnkatl the berserkers and calls that a best fit, but he
   > (Anrkatl) doesn't want to accept.

   > And when the feast had ended Vermund offered to give
   > Arnkel the berserkers and says it best suited, but he will
   > not accept.

   And when the feast was over, Vermund offered to give Arnkel
   the berserks and declares that most suitable, but he [=
   Arnkel] does not want to accept.

   <Henta> here is the weak neuter nom. sing. of the adjective
   <hentr>.

   > Þá leitar Vermundur ráðs við Arnkel hversu hann skal af
   > sér koma þessu vandræði en hann lagði það til að hann
   > skyldi gefa Styr, kallar honum best fallið að hafa slíka
   > menn fyrir sakir ofsa og ójafnaðar.

   > Then Vermundr seeks advice from Arnkel how he will get rid
   > of this trouble, and he contributed that, that he should
   > give to Styr, calls him best fallen to have such men for,
   > because of violence and injustice. (Z. koma 4 – koma e-u
   > af sér, to get rid of)

   > Then Vermund seeks advice from Arnkel how he shall get out
   > of this difficulty and he suggested it that he should give
   > (them to) Styr, calls him best suited to have such men for
   > the sake of puffery and unfairness.

   Then Vermund seeks advice from Arnkel [about] how he will
   get rid of this difficulty, and he [= Arnkel] gave the
   opinion that he [= Vermund] should give [them] to Styr [and]
   calls him best suited to have such men on account of [his]
   overbearing [behavior] and unfairness.

   > Og er Styr var brott búinn gekk Vermundur að honum og
   > mælti: "Nú vildi eg bróðir að við legðum niður fæð þá er
   > með okkur var áður eg fór utan en við tækjum upp holla
   > frændsemi með góðri vináttu og þar með vil eg gefa þér
   > menn þá er eg hefi út flutt þér til styrktar og fylgdar og
   > veit eg eigi þeirra manna von að traust muni til hafa að
   > stríða við þig ef þú hefir slíka sporgöngumenn sem þeir
   > eru."

   > And when Styr was ready to start, Vermundr went to him and
   > said: "I wanted now, brother, that we put down the
   > coldness that was with us before I went abroad and we take
   > up loyal kinship with good friendship and therewith I will
   > give you the men which I had brought out to you for help
   > and support and I don't know the men hope that will have
   > support to have with you if you have such followers as
   > they are. (Z. brott-búinn, a. - ready to start)

   > And when Styr was ready to leave, Vermund went to him and
   > spoke, “Now I would want, brother, that we put to rest
   > that coldness which was between us before I went abroad
   > and we establish faithful kinship with good friendship and
   > therewith I wish to give you those men who I have conveyed
   > out to support and help (you) and I know not of those men
   > (who) will dare to venture to have to fight with you if
   > you have such followers as they are.”

   And when Styr was ready to leave, Vermund went to him and
   said: ‘Now I wish, brother, that we two should lay down the
   coldness that was between us before I went abroad from
   Iceland and we should take up faithful kinship with good
   friendship, and in addition I wish to give you the men that
   I have brought out to Iceland to assist and support you
   [‘for help/assistance and support to you’], and I do not
   expect those men that would dare to fight against you if you
   have such followers as they are.’

   See <vita ván> s.v. <vita> Z2. <Hafa traust til> is one
   piece, 'to dare, to venture', literally 'have confidence
   (to)'. In the modern language <leggja niður> is apparently
   'abolish'.

   > Styr svarar: "Vel vil eg því taka frændi að batni
   > frændsemi okkur en þá eina frétt hefi eg til þessa manna
   > er þú hefir út flutt að það mun heldur vera vandræðatak en
   > menn muni framkvæmd eða auðnu af þeim hljóta.

   > Styr answers: "I will receive that kinship that improves
   > our kinship and then I have some news about these men that
   > you brought out (to Iceland) that, that would rather be
   > troublesome taking than men will success or fate to
   > undergo from them.

   > Styr answers, “I will readily accept, kinsman, to bind our
   > kinship, but then I have only? news of these men who you
   > have conveyed out that it will rather be a troublesome
   > taking and men will be allotted success? or fate from
   > them.

   Styr answers: ‘I will readily accept that, kinsman, that our
   kinship improve, but I have heard only that intelligence
   concerning these men that you have brought out to Iceland
   that it will be a more difficult taking than men would get
   success or good fortune from them.

   I take <heldr ... en> to be 'more ... than'. <Því> 'that'
   refers to the improvement in their relationship: Styr is
   saying that he's entirely willing to improve their
   relationship, but he doesn’t want the berserks.

   > Nú vil eg aldrei að þeir komi í mín híbýli því að ærnar
   > eru mínar óvinsældir þó að eg hljóti eigi vandræði af
   > þeim."

   > Now, I never want that they come to my home because my
   > enemies are considerable although I did not get trouble
   > from them."

   > Now I never wish that they come to my household because
   > sufficient is my unpopularity even though I suffer no
   > difficulties from them.”

   Now I never want that they come into my household, for my
   unpopularity is sufficient even if I suffer no difficulty
   from them.’

   <Óvinsældir> is plural; according to the editor of my other
   edition, the plural was used because Styr was on bad terms
   with *many* people.

   > "Hvert ráð gefur þú þá til frændi," segir Vermundur, "að
   > eg komi þessu vandræði af mér?"

   > "What direction do you give (as) advice then to a
   > relative," says Vermundr, "that I get rid of this
   > trouble?"

   > “What advice do you give then, kinsman,” says Vermund, “
   > that I escape this difficulty?”

   ‘What advice do you then give thereto, kinsman,’ says
   Vermund, ‘that I get rid of this difficulty?’

   Brian
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.