Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eyrbyggja Saga 25 part 4 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Brátt er Vermundur kom heim vakti Halli berserkur til þess við Vermund að hann mundi fá As soon as Vermund came home, Halli a berserker broached this with
  Message 1 of 1 , Mar 22, 2013
  • 0 Attachment
   Brátt er Vermundur kom heim vakti Halli berserkur til þess við Vermund að
   hann mundi fá
   As soon as Vermund came home, Halli a berserker broached this with Vermund
   that he should arrange

   honum kvonfang mjög sæmilegt. En Vermundur þóttist eigi vita von þeirrar
   konu af góðum
   a highly suitable marriage for him. But Vermund thought not to expect (to
   find) of those women of good

   ættum er sig mundi binda við berserk né sín forlög og hafði Vermundur
   undandrátt um þetta mál.
   families (any) who would bind herself with a berserker nor his fate and
   Vermund had (made) evasions regarding this issue.

   En er Halli fann það sló hann á sig úlfúð og illsku og fór þá allt í þverúð
   með þeim. Gerðu
   And when Halli learns it, he showed ill will and wickedness and everything
   went to discord between them.

   berserkir sig stóra og ómjúka við Vermund. Tók Vermundur þá að iðrast að
   hann hafði
   The berserkers became proud and harsh with Vermund. Vermund took then to
   repentance of (it) that he had

   berserkina á hendur tekist.
   taken the berserkers in hand.

   Um haustið hafði Vermundur boð mikið og bauð Arnkatli goða til sín og
   Eyrbyggjum og Styr
   During the fall Vermund had a great feast and invited Chieftain Arnkel to
   him and the Eyrbyggja folk and Styr,

   bróður sínum. Og er boðinu var lokið bauð Vermundur að gefa Arnkatli
   berserkina og kallar það
   his brother. And when the feast had ended Vermund offered to give Arnkel
   the berserkers and says it

   best henta, en hann vill eigi þiggja. Þá leitar Vermundur ráðs við Arnkel
   hversu hann skal af sér
   best suited, but he will not accept. Then Vermund seeks advice from Arnkel
   how he shall get out

   koma þessu vandræði en hann lagði það til að hann skyldi gefa Styr, kallar
   honum best fallið að
   of this difficulty and he suggested it that he should give (them to) Styr,
   calls him best suited to

   hafa slíka menn fyrir sakir ofsa og ójafnaðar.
   have such men for the sake of puffery and unfairness.

   Og er Styr var brott búinn gekk Vermundur að honum og mælti: "Nú vildi eg
   bróðir að við
   And when Styr was ready to leave, Vermund went to him and spoke, “Now I
   would want, brother, that we

   legðum niður fæð þá er með okkur var áður eg fór utan en við tækjum upp
   holla frændsemi með
   put to rest that coldness which was between us before I went abroad and we
   establish faithful kinship with

   góðri vináttu og þar með vil eg gefa þér menn þá er eg hefi út flutt þér til
   styrktar og fylgdar og
   good friendship and therewith I wish to give you those men who I have
   conveyed out to support and help (you) and

   veit eg eigi þeirra manna von að traust muni til hafa að stríða við þig ef
   þú hefir slíka
   I know not of those men (who) will dare to venture to have to fight with you
   if you have such

   sporgöngumenn sem þeir eru."
   followers as they are.”

   Styr svarar: "Vel vil eg því taka frændi að batni frændsemi okkur en þá eina
   frétt hefi eg til þessa
   Styr answers, “I will readily accept, kinsman, to bind our kinship, but then
   I have only? news of these

   manna er þú hefir út flutt að það mun heldur vera vandræðatak en menn muni
   framkvæmd eða
   men who you have conveyed out that it will rather be a troublesome taking
   and men will be

   auðnu af þeim hljóta. Nú vil eg aldrei að þeir komi í mín híbýli því að
   ærnar eru mínar
   allotted success? or fate from them. Now I never wish that they come to my
   household because sufficient is my

   óvinsældir þó að eg hljóti eigi vandræði af þeim."
   unpopularity even though I suffer no difficulties from them.”

   "Hvert ráð gefur þú þá til frændi," segir Vermundur, "að eg komi þessu
   vandræði af mér?"
   “What advice do you give then, kinsman,” says Vermund, “ that I escape this
   difficulty?”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.