Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 62 end + 63 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Hann svarar: Gott er þar satt frá að segja því að Helgi er hið mesta stórmenni bæði um manna He answers, “There is good truth to speak of because
  Message 1 of 1 , Mar 18, 2013
   Hann svarar: "Gott er þar satt frá að segja því að Helgi er hið mesta
   stórmenni bæði um manna
   He answers, “There is good truth to speak of because Helgi is the greatest
   of big men regarding

   viðtökur og annan skörungskap."
   welcoming of men and other nobleness.”

   "Hvort er Helgi nú heima?" segir Þorgils. "Eg vildi skora á hann til
   viðtöku."
   “Is Helgi home now?” says Thorgils. “I would want to call upon him for
   acceptance.”

   Hinn spyr hvað honum væri á höndum.
   He asks what is at hand for him.

   Þorgils svarar: "Eg varð sekur í sumar á þingi. Vildi eg nú leita mér
   trausts nokkurs til þess
   Thorgils answers, “I became outlawed in summer at the Thing. Now I would
   want this man’s protection

   manns er mikill væri fyrir sér. Vildi eg þar í mót veita honum fylgd mína og
   þjónustu. Skaltu nú
   who is strong. I would want there in return to give him my support and
   service. You shall now

   fylgja mér heim til bæjarins til fundar við Helga."
   accompany me home to the farm to a meeting with Helgi.”

   "Vel má eg það gera," segir hann, "að fylgja þér heim því að heimul mun þér
   gisting hér vera
   “I may well do it,” says he, “to accompany you home because you will be free
   to have night lodging

   náttlangt. En ekki muntu Helga finna því að hann er eigi heima."
   all night. But you will not meet Helgi because he is not at home.”

   Þá spyr Þorgils hvar hann væri.
   Then Thorgils asks where he is.

   Hann svarar: "Helgi er í seli sínu þar er heitir í Sarpi."
   He answers, “Helgi is in his sheiling there which is called in Sarp.”

   Þorgils spyr hvar það væri eða hvað manna væri með honum. Hann kvað þar vera
   son hans
   Thorgils asks where it is and what men are with him. He said there were his
   son,

   Harðbein og tvo menn aðra er sekir voru og hann hafði við tekið. Þorgils bað
   hann vísa sér sem
   Hardbein and two other men who were outlawed and he had welcomed. Thorgils
   bade him show him the

   gegnst til selsins "því að eg vil þegar hitta Helga er eg nái honum og reka
   erindi mitt."
   most direct (way) to the sheiling “because I wish to meet Helgi at once when
   I reach him and pursue my errand.”

   Húskarlinn gerði svo að hann vísaði honum leiðina og eftir það skilja þeir.
   The house servant did so that he showed him the way and after that they
   part.

   Snýr Þorgils í skóginn og til förunauta sinna og segir þeim hvers hann hefir
   vís orðið um hagi
   Thorgils turns to the forest and to his comrades and tells them what he has
   happened to learn regarding Helgi’s means,

   Helga: "Munum vér hér dveljast náttlangt og venda ekki fyrr til selsins en á
   morgun."
   “We will stay her overnight and not turn to the sheiling beforehand until
   morning.”

   Þeir gera sem hann mælti fyrir. Um morguninn riðu þeir Þorgils upp eftir
   skóginum þar til er þeir
   They do as he had previously said. During the morning they, Thorgils (and
   company) ride up along the forest until they

   komu skammt frá selinu. Þá bað Þorgils þá stíga af hestunum og eta dagverð
   og svo gera þeir,
   came a short way from the sheiling. Then Thorgils bade them dismount from
   the horses and eat a day meal and they do so,

   dveljast þar um hríð.
   staying there for a time.

   63. kafli - Af sauðamanni Helga
   Of Helgi’s shepherd

   Nú er að segja hvað tíðinda er að selinu að Helgi var þar og þeir menn með
   honum sem fyrr var
   Now is to tell what news (there was) at the sheiling (where) Helgi was and
   those men with him as was previously

   sagt. Helgi ræddi um morguninn við smalamann sinn að hann skyldi fara um
   skóga í nánd selinu
   mentioned. Helgi discussed with his shepherd during the morning that he
   should go about a forest in the neighborhood of the sheiling

   og hyggja að mannaferðum eða hvað hann sæi til tíðinda, "erfitt hafa draumar
   veitt í nótt."
   and attend to journeys of people and what he could see regarding tidings,
   “Dreams have given (me) trouble during the night.”

   Sveinninn fer eftir því sem Helgi mælti. Hann er horfinn um hríð og er hann
   kemur aftur þá spyr
   The boy went along (with) it as Helgi said. He is gone for a time and when
   he comes back then Helgi asks

   Helgi hvað hann sæi til tíðinda.
   what he saw of news.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.