Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 25 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Með jarli voru bræður tveir, sænskir að ætt. Hét annar Halli en annar Leiknir. Þeir voru menn With (the) earl were two brothers, Swedish by descent.
  Message 1 of 1 , Mar 7, 2013
   Með jarli voru bræður tveir, sænskir að ætt. Hét annar Halli en annar
   Leiknir. Þeir voru menn
   With (the) earl were two brothers, Swedish by descent. One was named Halli
   and the other Leiknir. They were

   miklu meiri og sterkari en í þann tíma fengjust þeirra jafningjar í Noregi
   eða víðara annars
   much larger and stronger men than in that time ??? of them equals in Norway
   or more widely of other

   staðar. Þeir gengu berserksgang og voru þá eigi í mannlegu eðli er þeir voru
   reiðir og fóru galnir
   places. They went with the fury of a berserker and then were not of human
   nature when they were angry and went mad

   sem hundar og óttuðust hvorki eld né járn. En hversdaglega voru þeir eigi
   illir viðureignar ef eigi
   as dogs and feared neither fire nor iron. But ordinarily they were not bad
   to deal with if nothing

   var í móti þeim gert en þegar hinir mestu örskiptamenn er þeim tók við að
   horfa. Eiríkur hinn
   was done against them but instantly the most violent men when to them
   resistance was turned? Eirik

   sigursæli Svíakonungur hafði sent jarli berserkina og setti varnað á að hann
   skyldi gera vel til
   the victorious Swedish king had sent the berserkers to the earl and placed a
   warning that he should treat them well

   þeirra og sagði sem var að hið mesta fullting mátti að þeim verða ef til
   yrði gætt skapsmuna þeirra.
   and said as was the most help might be to them? if to their dispositions
   were attended.

   Um vorið er Vermundur hafði verið einn vetur með jarli þá fýstist hann til
   Íslands og bað jarl
   During the spring when Vermund had been with the earl one winter, then he
   was eager to (go) to Iceland and asked the earl

   gefa sér orlof til þeirrar ferðar.
   to give him permission for their journey.

   Jarl bað hann fara sem hann vildi og bað hann hugsa um áður "ef nokkurir eru
   þeir hlutir í mínu
   The earl bade him go as he wished and bad him think about (it) beforehand
   “if there are some things in my

   valdi, aðrir meir en aðrir, er þú vilt þiggja þér til framkvæmdar en báðum
   okkur til sæmdar og virðingar."
   power, one thing more than another?, which you want to receive for success
   and both of us for honour and worthiness.”

   En er Vermundur hugsaði eftir hverra hluta hann skal af jarli beiðast þá kom
   honum í hug að
   And when Vermun thought about everything he could ask of the earl then it
   came to mind that

   honum mundi mikillar framkvæmdar afla á Íslandi ef hann hefði slíka
   eftirgöngumenn sem
   for him would be great success to gain in Iceland if he had such followers
   as

   berserkirnir voru. Og staðfestist það í skapi hans að hann mundi leita eftir
   ef jarlinn vildi fá
   the berserkers were. And it took up abode in his mind that he would ask if
   the earl wanted to give

   honum berserkina til eftirgöngu. En það bar til er hann beiddist þessa að
   honum þótti Styr bróðir
   him the berserkers as followers. And it happened when he asked this that to
   him his brother, Styr, seemed

   sinn mjög sitja yfir sínum hlut og hafa ójafnað við sig sem flesta aðra þá
   er hann fékk því við
   much to take over his things and have inequality with him as most others
   those who he was able

   komið. Hugði hann að Styr mundir þykja ódælla við sig að eiga ef hann hefði
   slíka fylgdarmenn
   to touch? He thought that Styr would think it difficult to have to deal
   with him if he had such followers

   sem þeir bræður voru.
   as those brothers were.

   Nú segir Vermundur jarli að hann vill þann sóma af honum þiggja að hann gefi
   honum til trausts og fylgdar berserkina.
   Now Vermund tells the earl that he wants to receive that honour from him
   that he give him as support and followers, the berserkers.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.